Institutionen för byggnadsteknik

Samarbete och partners

Institutionen för byggnadsteknik samarbetar med industrier inom alla deras huvudsakliga forskningsområden
Concrete investigation at the Department of Civil Engineering

Institutionen för byggnadsteknik har en lång tradition av samarbete med det kringliggande samhället och den industriella världen. Institutionen samarbetar med industrin inom alla viktiga forskningsområden, bland annat bygghantering, betongteknik, vetenskap om inomhusluft, teknik och geoingenjörskonst (geoengineering).

Partnerskap är avgörande för oss eftersom vi tror att samarbetet ökar betydelsen och inverkan av våra forskningsresultat och förbättrar våra studerandes studieupplevelse genom att inkludera praktiska exempel i undervisningen. 

Interested in collaborating? Get in touch!

 Heikki Lahtinen

Heikki Lahtinen

Manager, Corporate Relations, School of Engineering

Partners (på engelska)

 • A-Insinöörit (AINS Group) contributes to our research through participation in the Building 2030 research programme, teaching collaboration in design management and lean construction.
 • CAMFIL contributes to the teaching of Indoor Environment Technology course.
 • FIRA contributes to our research through participation in the Building 2030 research programme, teaching collaboration in strategic management in construction.
 • Granlund contributes to our research through participation in the Building 2030 research programme and to the Indoor Environment Technology course.
 • Haahtela contributes to our research through participation in the Building 2030 research programme and to teaching collaboration in design management.
 • Helsinki University Properties is a research partner in Digibuild project.
 • Helvar contributes to the teaching of Indoor Environment Technology course.
 • Inoroom is a research partner in HeMoHes project.
 • KK-Palokonsultti Oy is a fire safety engineering firm based in Espoo. They present real life examples of performance-based fire safety design and provide a case for project work.
 • The City of Kouvola and Kouvola Innovation Oy (Kinno) support our research and education, through MSc thesis topics, research partnership and collaboration with business life.
 • Lipsanen Oy contributes to our research through participation in the Building 2030 research programme.
 • Lundén Architecture Company has collaborated with us in teaching and development projects of architectural engineering, focusing on collaborative design approaches, digital design methodologies and wooden structures, in particular.
 • Meyer Turku Oy teaches the principles of fire and evacuation risk analysis of passenger ships.
 • The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) supports our research and education in wood construction.
 • Parma contributes to our research through participation in the Building 2030 research programme.
 • Parmaco is a research partner in the HeMoHes project.
 • Purmo supports our education in the Indoor Environment Technology course.
 • RAKLI participated in the design and teaching of the Indoor Environment Technology course.
 • Ramboll contributes to our research and education through lectures, MSc thesis topics and research partnership. Ramboll is, for example, a research partner in HeMoHes project.
 • Sitowise
 • Skanska contributes to our research through participation in the HeMoHes and Building 2030 research programme.
 • SmartWatcher contributes to the teaching of Indoor Environment Technology course.
 • SRV contributes to our research through participation in the Building 2030 research programme.
 • Experts from the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) give lectures on the Fire-PRA of nuclear facilities.
 • The Finnish Forest Foundation supports our research and education in wood construction and collaboration with business life.
 • Sweco provides our students with thesis topics.
 • Trimble contributes to our research through participation in the Building 2030 research programme.
 • YIT is a partner in the Building 2030 research programme and in teaching in strategic management in construction.

Samarbeta med oss

Läs mer om samarbete med oss genom länkarna nedan.

AIIC Smart Crane donation ceremony 2017

Samarbeta med oss

Vårt arbete på Högskolan för ingenjörsvetenskaper hämtar inspiration från samhällets behov. Vi strävar efter att bidra till samhället utveckling genom att ha en aktiv roll både i Finland och internationellt – en dialog med många olika intressenter samt samarbetsavtal med Huvudstadsregionens kommuner och nyckelpartners stödjer oss i denna strävan.

Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Opetusyhteistyö

Undervisningssamarbete

Undervisningssamarbete erbjuder företag synlighet bland våra studerande och möjligheten att bekanta sig med framtidens experter redan i ett tidigt skede.

Företagssamarbete
CHEM students working in a lab

Forskningssamarbete och innovationer

Forskningssamarbete påbörjas ofta via företagsprojekt och kan även leda till långsiktiga strategiska partnerskap.

Företagssamarbete
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: