Samarbeta med oss

Vårt arbete på Högskolan för ingenjörsvetenskaper hämtar inspiration från samhällets behov. Vi lär oss vad dessa behov är genom att föra en dialog och samarbeta med olika intressenter, företag och den offentliga sektorn.
School of Engineering / students

Vi kommunicerar och arbetar med det omgivande samhället för att stödja vårt arbete med att driva på förnyelse i samhället, stärka konkurrenskraften och främja kulturlivet. Vi uppskattar alla möjligheter till dialog med intressenter, företag och den offentliga sektorn. Vårt arbete får större effekt genom samarbetsavtal med Huvudstadsregionens kommuner och nyckelpartners inom industrin.  

På Högskolan för ingenjörsvetenskaper strävar vi efter att forma utbildningen vi erbjuder genom att hålla koll på samt diskutera behoven i den privata och offentliga sektorn. Vi erbjuder dynamiska samarbeten för företag, myndigheter, kommuner och samhällen.

Möjligheter

  • Samarbeta med forskningsprojekt på Högskolan för ingenjörsvetenskaper
  • Studentprojekt för företag
  • Information om lediga jobb för studenter

Samarbete

Aalto-universitetet erbjuder otaliga möjligheter för samarbete och nätverk.

Aalto-universitetet och samarbete
Aalto-yliopisto / Aki-Pekka Sinikoski

Plattformar

Aalto-universitetet har samlat sin expertis inom vissa tematiska områden på plattformar, där man strävar efter att starta och koordinera tvärvetenskapliga samarbeten.

Aalto University / CYBER / kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Aalto Digi Platform

Aalto Digi Platform inleder och ökar samarbeten inom teknik både inom Aalto-universitetet och med dess industriella och akademiska partners.
Digitaliseringen omvandlar dagens och morgondagens industrier, ekonomier och samhällen i stort, på alla områden. Den formar innovationslandskapet och möjliggör ekonomisk tillväxt.

Aalto Energy Efficiency / Image by Helén Marton

Aalto Energy Platform

Aalto Energy Platform inleder och samordnar tvärvetenskaplig forskning som främjar synergi inom hållbara energilösningar.

Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

Aalto Living+ Platform

Aalto-universitetets Living+ Platform stödjer och främjar tvärvetenskaplig och multidisciplinär forskning om människocentrerade byggda miljöer, som är ett av Aalto-universitetets främsta forskningsområden.

Metals_photo Eeva Suorlahti fir Materials Platform

Aalto Materials Platform

Materials Platform främjar tvärvetenskapliga samarbeten och kommunikation - både internt och externt - för att förbättra materialvetenskapsområdet och dess tillämpning. Inom Materials Platform utvecklar och främjar vi varierande åtgärder som är fokuserade på att popularisera, främja och stimulera forskningsaktiviteter inom fältet för materialforskning. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat