Rakennustekniikan laitos

Yhteistyö ja kumppanuudet

Rakennustekniikan laitos tekee yritysyhteistyötä kaikilla tutkimuksen osa-alueilla.
Concrete investigation at the Department of Civil Engineering

Rakennustekniikan laitoksella on pitkät perinteet yhteistyöstä yhteiskunnan ja alan teollisuuden kanssa. Laitoksen yritysyhteistyö kattaa kaikki laitoksen tutkimuksen ja opetuksen osa-alueet.

Yhteistyö on meille ratkaisevan tärkeää, sillä tutkimustuloksemme konkretisoituvat käytännössä ja opiskelijoiden saama koulutus lähentyy työelämän oloja esimerkiksi käytännöstä ammennettujen tapausesimerkkien välityksellä.

Aalto University CE Partner

Rakennustekniikan laitoksen CE Partner -ohjelma tarjoaa yrityksille yksinkertaisen väylän yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa. CE Partner -kumppaniyritykset saavat mahdollisuuksia esitellä omaa toimintaansa laitoksen opiskelijoille eri tilaisuuksissa, tarjota heille diplomityömahdollisuuksia, tutustua laitoksella tehtävään tutkimukseen ja kertoa myös yrityksen omista tutkimustarpeista. Yhteistyöhön voi kuulua myös laajempia tutkimusprojekteja.

Yhteistyötä tarkastellaan, kehitetään ja suunnitellaan vuosittaisessa yhteistyöpalaverissa laitoksen professorien ja henkilökunnan kanssa.

Aalto-yliopisto kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä juuri teidän yrityksenne tarpeisiin teorian ja käytännön yhdistyessä toimivasti. Kevyen CE Partner yhteistyön avulla teillä on mahdollisuus vaikuttaa ja tutustua tulevaisuuden tekijöihin ja löytää juuri teille sopiva yhteistyömalli opetuksessa ja tutkimuksessa.

Vähähiilinen rakentaminen on tulevaisuutemme.

Lisätietoja

 Heikki Lahtinen

Heikki Lahtinen

Manager, Corporate Relations, School of Engineering

Lisää yhteistyöstä

Lisätietoja Aalto-yliopiston yritysyhteistyöstä on koottu seuraaville sivuille.

AIIC Smart Crane donation ceremony 2017

Yhteistyö

Insinööritieteiden korkeakoulun työtä siivittävät yhteiskunnan tarpeet. Tavoitteenamme on kehittää parempaa yhteiskuntaa osallistumalla aktiivisesti suomalaiseen ja kansainväliseen elämään – tavoitetta tukee jatkuva dialogi eri sidosryhmien kanssa sekä yhteistyösopimukset pääkaupunkiseudun kuntien ja merkittävien yrityskumppanien kanssa.

Insinööritieteiden korkeakoulu
A group of seven students in their colofurful overalls, playing a game in Aalto Party

Opetusyhteistyö ja palvelut työnantajille: tavoita opiskelijat ja näy kampuksella

Opetusyhteistyö ja työnantajapalvelut auttavat yrityksiä löytämään tulevaisuuden osaajat ja rakentamaan positiivista työnantajamielikuvaa.

Yritysyhteistyö
CHEM students working in a lab

Tutkimusyhteistyö ja innovaatiot

Tutkimusyhteistyö käynnistyy usein yhteisprojektista, mutta se voi myös kasvaa pitkäjänteiseksi strategiseksi kumppanuudeksi.

Yritysyhteistyö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: