Nyheter

Kolla in presentationer på de nya ansökningsalternativen på kandidatnivå inom ingenjörsvetenskaperna

I fyra nya videor får du av Aaltos studeranden en introduktion till ansökningsalternativen på kandidatprogrammet inom ingenjörsvetenskaperna. Via dem får du en inblick i branschen, studierna och vad som enligt dem är bäst inom tekniken. I de inspelade webinarierna går man djupare in på hur man söker till de olika ansökningsalternativen, studiernas innehåll och de karriärmöjligheterna som studierna medger.

De fyra nya ansökningsalternativen på kandidatnivå vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper var mycket populära i vårens 2022 gemensamma ansökan. I de nya videopresentationerna berättar studenterna hur det är att studera på Aalto och varför de har sökt sig till ingenjörsområdet.

Mer information om studier, ansökning och framtida anställningsmöjligheter på ingenjörsområdet finns i vårens webbinarieinspelningar (på finska), där ansvariga professorer, lärare och studenter berättar mer om kurserna, studieinnehåll, ansökning, studiemetoder och karriärmöjligheter:

Energia- ja konetekniikka - Energi- och maskinteknik
Kestävät yhdyskunnat – Hållbara samhällen
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka – Fastighetsekonomi och geoinformatik
Rakennustekniikka - Byggnadsteknik

Se även:
Studera teknik vid Aalto-universitetet
Ansökan till kandidatutbildningar vid Aalto

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto Squad students on campus
Studier Publicerat:

Antalet sökande till Aalto-universitetet ökade i vårens andra gemensamma ansökan

Aaltos finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram lockade 13 500 sökande
From left to right: Lasse Kukkonen, Ida Parkkinen, Luisa Cardoso and Elias Keski-Nisula
Studier Publicerat:

Träffa Unite! studentrepresentanterna Elias, Ida, Lasse och Luísa

Unite! universitetsalliansen har en egen studentkår, SURE!
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.
Two students standing next to a train studying a map.
Studier Publicerat:

Hoppa på Unite! tåget från Barcelona till Grenoble - ansök senast den 7 april

Följ med på resan mot hållbar mobilitet och interkulturalitet på Unite! tåget.