Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Institutioner vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Vår forskning fokuserar på arktisk teknik, hållbara byggda miljöer, maskinteknik och material, tvärvetenskaplig energiteknik samt systemdesign och produktion.

Om du vill läsa mer om vårt arbete ska du bekanta dig med skolans tre institutioner.

Institutionen för byggd miljö

Vattenresurser, geografiska data, hållbar resurshantering och säker transport.

Besök institutionen på nätet
Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Institutionen för byggnadsteknik

Institutionen för byggnadsteknik fokuserar på skapandet av morgondagens strukturer genom forskning, utbildning och samarbete. Institutionen är byggd kring sina styrkor inom systemkunskap, beräkning, modellering och kunskapshantering. Institutionen bedriver både grundläggande vetenskaplig forskning och tillämpad forskning, vilka båda krävs för högkvalitativ utbildning på både forskar- och grundnivå.

Besök institutionen på nätet
Researcher at the Department of Civil Engineering

Institutionen för maskinteknik

Institutionen för maskinteknik är en ledande mångvetenskaplig forskningsenhet med en stark koppling till industrin och en inverkan på både näringsliv och samhälle. Vårt fokus ligger på mekanik och energiteknik, inom vilka vi bedriver toppforskning och erbjuder högklassig examensutbildning.

Besök institutionen på nätet
Experiment underway in the Aalto Ice and Wave Tank
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: