Kestävä kehitys

Kestävä Aalto

Kestävä kehitys kattaa Aallossa kaikki sen ulottuvuudet: ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen kaikessa toiminnassamme.
Aalto Party 2017. Photo: Aalto University/ Pinja Valja

Kestävät käytännöt

Aalto-yliopiston tapa toimia määrittelee kestävän kehityksen yhdeksi yliopiston toimintaperiaatteista. Pyrimme vähentämään toimintamme vaikutusta ympäristöön mahdollisimman paljon kaikissa toiminnoissamme. 

Aalto-yliopiston toimintaperiaatteissa kuvataan ne säännöt ja toimintalinjat, joiden mukaan sitoudumme noudattamaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä, edistämään avoimuutta ja vastuullisuutta viestinnässämme sekä valitsemaan yhteistyökumppaneiksemme toimijoita, jotka jakavat eettisen koodistomme. 

Yliopistolla on myös Tutkimuseettinen toimikunta ja Kestävät palvelut -työryhmä, jotka edistävät kestävyyden periaatteita yliopiston toimintojen eri osa-alueilla. Lisäksi kaikkea toimintaamme ohjaavat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevat periaatteet sekä Aalto-yliopiston oppimisen saavutettavuussuunnitelma.

Kestävän kehityksen verkostoja

Aalto-yliopisto toimii aktiivisesti kansainvälisissä ja kansallisissa kestävän kehityksen verkostoissa. Tutustu tarkemmin verkostoihimme.

Lue lisää
Sustainability Science Days

Kestävän kehityksen kampus

Kampuksen keskeisimmät kestävän kehityksen vaikutukset liittyvät energian kulutukseen ja liikkumiseen. Kestävä ja hiilineutraali kampus on yliopiston kampusstrategian ytimessä.

Energiaomavarainen kampus
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Tapahtuman tuotanto kestävästi – muistilista tapahtumanjärjestäjälle

Tämä muistilista auttaa tapahtumanjärjestäjää pienentämään tapahtuman hiilijalanjälkeä ja lisäämään inklusiivisuutta.

Lue lisää
People at an event

Ohjeita kestävän kehityksen tekoihin

Arki vihreällä kampuksella muodostuu pienistä ja suurista teoista.

Aalto University Campus

Kierrätys ja lajittelu

Jätteiden tehokas kierrätys ja lajittelu on osa Aalto-yliopiston kestävän kehityksen strategiaa. Pyrimme vähentämään jätteen syntymistä, ja uusiokäyttämään raaka-aineet joko uusiksi tuotteiksi tai energiaksi.

Lajittelu

Reuse and Rescue (ulkoinen linkki)

Valitse helppo ja kestävä vaihtoehto. Otaniemen kierrätyskeskuksen ja Viako Oy:n tarjoama palvelun kautta voit vuokrata kodintavarasi.

Reuse and Rescue

Kestävän kehityksen raportit

Tieteellä, teknologialla ja taiteella on keskeinen rooli maapallon kestävyysongelmien ratkaisemisessa. Aalto-yliopiston vahvuutena on monitieteellinen tapa lähestyä ihmiskunnan suurimpia ongelmia, kuten ympäristökriisejä.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto sitoutuu ensimmäisenä yliopistona Suomessa edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan.

strategy workshop Image: Mikko Raskinen
Environmental hydraulics ENG Pic by Mikko Raskinen / Aalto University

Climate Leadership Coalition -verkosto (ulkoinen linkki)

Verkosto pyrkii tavoitteellisen liiketoiminnan kautta merkittäviin myönteisiin ilmastovaikutuksiin. Climate Leadership Coalition on verkosto yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja kaupungeille, jotka pyrkivät olemaan oman alansa johtajien joukossa ilmastotavoitteiden suhteen.

Crystal flowers in halls of mirrors SCI Pic by Mikko Raskinen / Aalto University

Finnish Business & Society -verkosto (ulkoinen linkki)

FiBS-verkosto on Suomen johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja.

Otakaari 1 aerial winter Pic by Mikko Raskinen / Aalto University

International Sustainable Campus Network -verkosto (ulkoinen linkki)

Kansainvälinen kestävän kehityksen kampusverkosto (ISCN) tarjoaa maailmanlaajuisen yhteisön, jolla tuetaan johtavia korkeakouluja, yliopistoja ja yritysten kampuksia tietojen, ideoiden ja parhaiden käytäntöjen vaihdossa kestävän kampuksen toiminnan saavuttamiseksi ja kestävän kehityksen integroimiseksi tutkimukseen ja opetukseen.

Campus pics

Nordic Sustainable Campus Network (ulkoinen linkki)

Pohjoismaisissa korkeakouluissa kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden parissa työskentelevien verkosto (akateeminen ja palvelut).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: