Home page

Future of Work logo on yellow background

Vad är Future of Work?

Future of Work är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för framtidens arbetsliv, vars mål är att erbjuda en plattform för kontinuerlig diskussion. Denna plattform samlar företagsledare, politiska beslutsfattare, idéfabriker och forskare.

Exempel på vårt samarbete

Aalto / Unto Rautio
Forskning och konst

Experience Platform

Aalto-universitetets Experience Platform är en öppen gemenskap för människor som är intresserade av upplevelseforskning. Plattformen främjar och gynnar multidisciplinär forskning som kombinerar vetenskapliga, konstnärliga, ekonomiska och teknologiska infallsvinklar vad gäller mänskliga upplevelser.
Henkilö seisoo pimeässä ja hänen taustalleen on heijastettu vihreää koodia.
Forskning och konst

Health Platform

Aalto Health Platform är ett samverkansprogram som skapar ett ramverk där Aalto-universitetet kan fördjupa och bredda sitt arbete med sina samarbetsorganisationer inom området för hälsa och välfärd, vilket är ett av universitetets strategiska fokusområden för forskning.
MG / 8569
Forskning och konst

Digi Platform

Aaltos Digi Platform har till uppgift att finna nya vägar för, initiera och öka det digitaliseringsrelaterade samarbetet på bred front inom Aalto-universitetet och med universitetets industriella och akademiska partner.
Forskning och konst

Flaggskeppsinitiativ för framtida och ny teknik

Flaggskeppen för framtida och ny teknik (FET) är visionära, storskaliga, vetenskapsdrivna forskningsinitiativ som tar sig an vetenskapliga och tekniska utmaningar på ett tvärvetenskapligt sätt. Framgång kräver samarbete mellan olika vetenskapliga områden och teknologier, program och samfund, liksom också offentliga och privata finansieringskällor. FET-flaggskeppsprojekt kan pågå i upp till tio år. Vi ingår som partner i tre FET-flaggskeppsprojekt.

Har du en fråga?

Om du vill veta mer om Future of Work och våra evenemang kontakta oss på:

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: