Forskning och konst

Digi Platform

Aaltos Digi Platform har till uppgift att finna nya vägar för, initiera och öka det digitaliseringsrelaterade samarbetet på bred front inom Aalto-universitetet och med universitetets industriella och akademiska partner.
MG / 8569

Aaltos Digi Platform har till uppgift att finna nya vägar för, initiera och öka det digitaliseringsrelaterade samarbetet på bred front inom Aalto-universitetet och med universitetets industriella och akademiska partner.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: