Forskning och konst

Experience Platform

Aalto-universitetets Experience Platform är en öppen gemenskap för människor som är intresserade av upplevelseforskning. Plattformen främjar och gynnar multidisciplinär forskning som kombinerar vetenskapliga, konstnärliga, ekonomiska och teknologiska infallsvinklar vad gäller mänskliga upplevelser.
Aalto / Unto Rautio

Aalto-universitetets Experience Platform är en öppen gemenskap för människor som är intresserade av upplevelseforskning (experience research). Plattformen främjar och gynnar multidisciplinär forskning som kombinerar vetenskapliga, konstnärliga, ekonomiska och teknologiska infallsvinklar vad gäller mänskliga upplevelser.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: