Forskning och konst

Forskning och konstnärliga aktiviteter på institutionen för konst

Research at the Department of Art
Fokusgrupp inom kultur-, material- och historieforskning. Foto: Piia Lempiäinen

Forskningen och de konstnärliga aktiviteterna vid institutionen för konst sker inom områdena nutida konst, konstutbildning, visuell kultur samt kuratering. Det finns en lång tradition av konstnärlig och filosofisk produktion vid institutionen, och många forskare lägger vikten på nutida, kritiska, politiska och samhälleliga sammanflätningar av konst, kuratering samt pedagogik. Forskning i konst, konstutbildning och kuratering är kopplad till och genomsyrar samhälleliga, kulturella och filosofiska samtal.

Många forskningsprojekt identifieras som konstnärlig forskning (artistic research, AR) eller konstbaserad forskning (arts-based research, ABR). Denna forskning genomförs i till exempel ateljéer, klassrum, utställningslokaler, muséer och andra institutioner, samt i det offentliga rummet. Inriktningen på konstpraxis (kombinationen av teori och praktik) samt AR och ABR sammanför tvärvetenskaplig konstnärlig kunskap med andra forskningssammanhang på ett unikt sätt, vilket berikar ett brett fält av forskningsområden vid Aalto-universitetet. Allt arbete grundar sig i produktionen av nutida konst, konstnärlig forskning, aktivism och/eller pedagogiska motiv.

Forskningens fokusområden

Critical social research and activism in art - Department of Art

Kritisk samhällsforskning och aktivism i konsten

Forskningen fokuserar på aktivism, etiska perspektiv och aspekter av samhällelig rättvisa. På så vis framhålls samhällsfrågor kopplat till kulturell mångfald och miljöfrågor, så som invandring, vithet, genus och funktionsvariationer. Forskningen sker genom konstnärlig praktik och forskning, konstbaserad forskning, kuratering och konstförmedling. Gemensamt för forskningsämnena är den kritiska blicken på maktstrukturer och frågor om privilegierade positioner i samhället. Solidaritet, frigörelse, betydelse och förkroppsligad kunskap spelar avgörande roller i denna diskurs.

Art education and future learning - Department of Arts

Konstutbildning och framtida bildning

Forskningen i konstutbildning har en över 100 år lång historia vid institutionen och kopplas starkt samman med konstundervisning både på och utanför skolor. Den innefattar historisk, konstnärlig, konstbaserad, filosofisk, epistemologisk och sociopolitisk forskning inom områdena för konst, pedagogik, skolundervisning, utbildning, filosofi, psykologi och sociologi. Framväxande arbetssätt inom konstutbildning inbegriper olika föreställningar om framtida konstbildning, från programmering till artificiell intelligens.

Art, science & technology - Department of Art

Konst, vetenskap och teknik

Skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik ligger i fokus, samt forskning i mång-/inter-/tvärvetenskaplig utbildning. Forskningen genomförs i samarbete med forskare och lärare på andra högskolor vid Aalto-universitetet samt som individuella konstnärliga forskningsprojekt, till exempel Aalto Biofilia-laboratoriet, samt i kopplingen mellan konst och miljö. I studierna tas det hänsyn till den senaste teknikutvecklingen i sammanhanget (post)humanism, post-digitalism, post-internet och andra aspekter av den nutida konsten.

Culture, material and history - Department of Art

Kultur, material och historia

Fokus inom forskningen om kultur, material och historia vid institutionen för konst ligger på social och kulturell praktik, samt att att undersöka hur kultur och kulturella meningar produceras i samhället, nu och då, med ett speciellt fokus på material (pigment, färgmedel, tyger etc). De utmärkande ämnena sträcker sig från färg inom konsten till användningen av materialbaserade metoder i kulturella studier av kläder. Merparten av arbetet är kopplat till konst och kulturhistoria eller konstnärlig forskning, men vårt arbete bygger också på andra metodologiska traditioner, såsom socialhistoria, naturvetenskap och antropologi.

Visual and popular culture & aesthetics -Department of Art

Visuell och populärkultur & estetik

Forskningens fokus ligger på visuell och estetisk kultur inom allt från sport och mat till media och politik. Olika metodologiska traditioner inkorporeras (kulturstudier, antropologi, filosofi) och frågor som genus, rasifiering, miljön samt kulturproduktionens institutionella problem är centrala för oss.

Research groups & Externally funded projects

Green project photo. Mainly blue colored picture of a bottle arranged on its side.

Art and Biopolitics

DoA Project: GREEN revisited – encountering emerging naturecultures

Department of Art
Installation view from Teemu Lehmusruusu: Maatuu uinuu henkii (Respiration Field), Kaisaniemi Botanic Garden, Helsinki, 2019. Photo credit: Telling Tree art+rsrch (2, close)
Department of Art
Testing 16th century dye recipes. Photo: Refashioning the Renaissance project, 2019

Re-fashioning the Renaissance

ERC-funded project

Department of Art

Research in Arts and Education

Research in Arts and Education is an international peer-reviewed journal. Thematic scope of the journal includes, but is not limited to, the questions of art & design practice and production, criticism, pedagogy, curriculum and instruction. The journal welcomes all arts disciplines: visual arts, music, dance and other performative arts, their theories, practices and education. Research in Art Education grants an open access to all publications and is ranked in the publication forum of Finnish academic research. The journal also welcomes submissions from different fields, including among others, anthropology, art history, aesthetics, cultural studies, sociology, psychology and philosophy.

Read more
Research in Arts and Education logo. Green spiral.

Senaste publikationer och konstnärliga aktiviteter

Print for the Masses

Einat Amir 2020

Entrotopia 2.0

Laura Beloff 2020

Hybrid Ecology - To See The Forest For The Trees

Laura Beloff 2020 Art As We Don’t Know It

Liquid Matter

Laura Beloff 2020

Ramblings

Matthew Cheeseman, Gautam Chakrabarti, Susanne Österlund-Pötzsch, Simon Poole, Dani Schrire, Daniella Seltzer, Matti Tainio 2020 Challenges and Solutions in Ethnographic Research

Jalan Jati (Teak Road)

Lucy Davis, Zai Tang 2020

Roosting Post 2

Lucy Davis, Ya Ting Kee, Zai Tang, Zachary Chan 2020

Grasping the tensions affecting the futures of internet

Mikko Dufva, Hannu Pekka Ikäheimo, Tomi Slotte Dufva 2020 Journal of Futures Studies

Desertification as Worldmaking

Bassam El Baroni 2020 Construction Site for Possible Worlds
More information on our research in the Research database.
Research database

Våra konferenser

4th Conference on Arts-based Research and Artistic Research

June 28-30, 2016: Rethinking arts-based research, artistic research - and global/local communities.

Arts-based Research and Artistic Research

Dank Contemporaneities

Tuesday March 21st 2017: One-Day Symposium on the Post-Internet

Dank Contemporaneities

The 1st International Conference on Disability Studies, Arts, and Education

September 28th and 29th, 2017: Exploring the intersections between disability, arts and pedagogy.

The 1st International Conference on Disability Studies, Arts, and Education

Radical Relevances 2018

25.–27.4.2018. We invite researchers and artists of all disciplines to join us in conference that goes beyond the rational and explores what is relevant to lived experience. Radical Relevances is a multidisciplinary conference addressing complex global phenomena of our time, such as climate change, biodiversity, income inequality, and mass migration and how these relate to the everyday lives of different people.

Radical Relevances 2018

InSEA 2018

June 18.-21. 2018. The Congress will concentrate on European and global issues around art education and its connections to societal and scientific topics. The goal for this InSEA Congress is to offer possibilities for intercultural and interdisciplinary conversations on most current and burning issues in contemporary art education. Different submission formats will offer room for new ideas to appear among researchers, teachers, artists and project workers.

InSEA 2018

Händelser

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat