Forskning och konst

Forskning och konstnärliga aktiviteter på institutionen för konst

Forskningen och de konstnärliga aktiviteterna vid institutionen för konst sker inom områdena nutida konst, konstutbildning, visuell kultur samt kuratering. Det finns en lång tradition av konstnärlig och filosofisk produktion vid institutionen, och många forskares arbete lägger vikten på nutida, kritiska, politiska och samhälleliga förvecklingar av konst, kuratering samt pedagogik.
Research at the Department of Art
Fokusgrupp inom kultur-, material- och historieforskning. Foto: Piia Lempiäinen

Forskningen och de konstnärliga aktiviteterna vid institutionen för konst sker inom områdena nutida konst, konstutbildning, visuell kultur samt kuratering. Det finns en lång tradition av konstnärlig och filosofisk produktion vid institutionen, och många forskare lägger vikten på nutida, kritiska, politiska och samhälleliga sammanflätningar av konst, kuratering samt pedagogik. Forskning i konst, konstutbildning och kuratering är kopplad till och genomsyrar samhälleliga, kulturella och filosofiska samtal.

Många forskningsprojekt identifieras som konstnärlig forskning (artistic research, AR) eller konstbaserad forskning (arts-based research, ABR). Denna forskning genomförs i till exempel ateljéer, klassrum, utställningslokaler, muséer och andra institutioner, samt i det offentliga rummet. Inriktningen på konstpraxis (kombinationen av teori och praktik) samt AR och ABR sammanför tvärvetenskaplig konstnärlig kunskap med andra forskningssammanhang på ett unikt sätt, vilket berikar ett brett fält av forskningsområden vid Aalto-universitetet. Allt arbete grundar sig i produktionen av nutida konst, konstnärlig forskning, aktivism och/eller pedagogiska motiv.

Forskningens fokusområden

  Critical social research and activism in art - Department of Art

  Kritisk samhällsforskning och aktivism i konsten

  Forskningen fokuserar på aktivism, etiska perspektiv och aspekter av samhällelig rättvisa. På så vis framhålls samhällsfrågor kopplat till kulturell mångfald och miljöfrågor, så som invandring, vithet, genus och funktionsvariationer. Forskningen sker genom konstnärlig praktik och forskning, konstbaserad forskning, kuratering och konstförmedling. Gemensamt för forskningsämnena är den kritiska blicken på maktstrukturer och frågor om privilegierade positioner i samhället. Solidaritet, frigörelse, betydelse och förkroppsligad kunskap spelar avgörande roller i denna diskurs.

  Art education and future learning - Department of Arts

  Konstutbildning och framtida bildning

  Forskningen i konstutbildning har en över 100 år lång historia vid institutionen och kopplas starkt samman med konstundervisning både på och utanför skolor. Den innefattar historisk, konstnärlig, konstbaserad, filosofisk, epistemologisk och sociopolitisk forskning inom områdena för konst, pedagogik, skolundervisning, utbildning, filosofi, psykologi och sociologi. Framväxande arbetssätt inom konstutbildning inbegriper olika föreställningar om framtida konstbildning, från programmering till artificiell intelligens.

  Art, science & technology - Department of Art

  Konst, vetenskap och teknik

  Skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik ligger i fokus, samt forskning i mång-/inter-/tvärvetenskaplig utbildning. Forskningen genomförs i samarbete med forskare och lärare på andra högskolor vid Aalto-universitetet samt som individuella konstnärliga forskningsprojekt, till exempel Aalto Biofilia-laboratoriet, samt i kopplingen mellan konst och miljö. I studierna tas det hänsyn till den senaste teknikutvecklingen i sammanhanget (post)humanism, post-digitalism, post-internet och andra aspekter av den nutida konsten.

  Culture, material and history - Department of Art

  Kultur, material och historia

  Fokus inom forskningen om kultur, material och historia vid institutionen för konst ligger på social och kulturell praktik, samt att att undersöka hur kultur och kulturella meningar produceras i samhället, nu och då, med ett speciellt fokus på material (pigment, färgmedel, tyger etc). De utmärkande ämnena sträcker sig från färg inom konsten till användningen av materialbaserade metoder i kulturella studier av kläder. Merparten av arbetet är kopplat till konst och kulturhistoria eller konstnärlig forskning, men vårt arbete bygger också på andra metodologiska traditioner, såsom socialhistoria, naturvetenskap och antropologi.

  Visual and popular culture & aesthetics -Department of Art

  Visuell och populärkultur & estetik

  Forskningens fokus ligger på visuell och estetisk kultur inom allt från sport och mat till media och politik. Olika metodologiska traditioner inkorporeras (kulturstudier, antropologi, filosofi) och frågor som genus, rasifiering, miljön samt kulturproduktionens institutionella problem är centrala för oss.

  Senaste publikationer och konstnärliga aktiviteter

  5G Aesthetics

  Sanna Lehtinen, Delfina Fantini van Ditmar 2022 Places: forum of design for the public realm

  The New Aesthetics of Circular Architecture

  Antti Lehto, Sanna Lehtinen 2022 Architectural Thinking in a Climate Emergency

  Taideteoksen Eteneminen : 3D-animaatio

  Marika Ahlavuo, Matilda Heilala, Sebastian Aho, Hannu Hyyppä, Jaana Tamminen, Kaarina Kaikkonen 2021

  Relative Distance

  Einat Amir, Yossi Hasson 2021

  Stockfors Art Festival

  Antti Arkoma 2021

  Biofriction Exhibition, Lisbon

  Laura Beloff 2021

  Conversation Series: Art’s New Making

  Laura Beloff, Tanya Ravn Ag 2021 CAS - Contemporary Art Stavanger

  Tick Acts

  Laura Beloff 2021
  Mer information om vår forskning finns på Aaltos forskningsportal.
  Forskningsportal

  Våra konferenser

  4th Conference on Arts-based Research and Artistic Research

  June 28-30, 2016: Rethinking arts-based research, artistic research - and global/local communities.

  Arts-based Research and Artistic Research

  Dank Contemporaneities

  Tuesday March 21st 2017: One-Day Symposium on the Post-Internet

  Dank Contemporaneities

  The 1st International Conference on Disability Studies, Arts, and Education

  September 28th and 29th, 2017: Exploring the intersections between disability, arts and pedagogy.

  The 1st International Conference on Disability Studies, Arts, and Education

  Radical Relevances 2018

  25.–27.4.2018. We invite researchers and artists of all disciplines to join us in conference that goes beyond the rational and explores what is relevant to lived experience. Radical Relevances is a multidisciplinary conference addressing complex global phenomena of our time, such as climate change, biodiversity, income inequality, and mass migration and how these relate to the everyday lives of different people.

  Radical Relevances 2018

  InSEA 2018

  June 18.-21. 2018. The Congress will concentrate on European and global issues around art education and its connections to societal and scientific topics. The goal for this InSEA Congress is to offer possibilities for intercultural and interdisciplinary conversations on most current and burning issues in contemporary art education. Different submission formats will offer room for new ideas to appear among researchers, teachers, artists and project workers.

  InSEA 2018

  Händelser

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: