Donera en framtid

Varför Aalto?

Finland behöver nya idéer, spjutspetsforskning, företagsamhet, arbete och nytt ledarskap. Det krävs mod att ta steget ut i det okända för att utforska, lära och försöka. Här vill Aalto-universitetet vara en aktiv aktör och partner. Din donation till Aalto-universitetet innebär att du stödjer arbetet för ett starkare Finland.

Innovationer, nya företag, arbetsplatser och välfärd

Du kan stödja universitetets hela verksamhet eller donationer kan riktas till ett av Aaltos tre utbildningsområden: det ekonomiska, det konstnärliga, eller det tekniska.

Two people with an umbrella.

Donera i dag till Aalto-universitetet

Om du önskar mera information om ovannämnda områden eller vill donera minst 10 000 euro, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer.

Kontaktuppgifterna finns här.

Bekanta dig med våra donationsområden

Ioncell Chemarts Photo: Eeva Suorlahti

Högskolan för konst, design och arkitektur

Till samhällets kritiska framgångsfaktorer hör att strukturera all den information som finns i världen.

Donera en framtid
The photo shows students studying at the School of Business. Photo by Mikko Raskinen.

Ekonomiska utbildningsområdet

Aalto-universitetets nationella och internationella uppgift är att svara mot affärslivets ständigt föränderliga behov.

Donera en framtid
Opiskelija radiokaiuttomassa huoneessa.

Högskolan för elektroteknik

Vid Högskolan för elektroteknik väver vi samman naturvetenskaper, produktion och informationsteknik till intelligenta system och innovationer som sparar energi och ökar välfärden. Vår forskning tillämpas i såväl mobiltelefoner som elnät och satelliter.

Artistic depiction of a bright light in space / made by Ray Scipak

Högskolan för teknikvetenskaper

Vi är en banbrytande forsknings- och utbildningsenhet som är engagerade i en hög standard av internationell förträfflighet. Vi utökar forskningsgränserna med beslutsamhet genom att skapa ny kunskap och en djupare förståelse. Vi matchar högteknologiska avancemang inom forskning och teknik med samhällsbehov, vilket resulterar i långtgående inverkan som möjliggörs med nya kombinationer av kärnvetenskaper. Vi utbildar ansvarstagande och mångsidiga experter till att bli framtidens ledare och visionärer.

Aalto Ice Tank / photo by Juha Juvonen

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Forskning, utbildning och nya lösningar inom maskinteknik, byggnadsteknik och byggd miljö.

Students looking at a microscope smiling

Högskolan för kemiteknik

Vid Högskolan för kemiteknik kombinerar vi naturvetenskap med teknik på ett unikt sätt.

A solar panel printed in the shape of the aalto 10th birthday party logo

Aalto-universitetet 10 år

Vi har förenat vetenskap, konst, teknik och ekonomi och vi har blivit en föregångare inom våra nyckelområden. I år firar vi vår 10 år långa resa.

Donera en framtid

Läs mer om donering

Blue, pink and transparent colour bubble material
Donera en framtid

En donation är ett konsumtionsval

Donationen till universitetet är ett konsumtionsval precis som att köpa en ny tröja.
Student working on a project in a wood workshop. Photo: Mikko Raskinen / Aalto University
Donera en framtid

Varför donera till undervisning och forskning?

Varför donera till universitetet? Universiteten stöds av skattemedel, så varför samlar de in donationer?
Perustieteiden korkeakoulu
Donera en framtid

Donera till Högskolan för teknikvetenskaper

Donationen till Aalto-universitet Högskolan för teknikvetenskaper är en investering i en gemensam, hållbar framtid.
Insinööritieteiden korkeakoulu
Donera en framtid

Donera till Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Donationen till Aalto-universitet Högskolan för ingenjörsvetenskaper är en investering i en hållbar framtid.
Dataskyddsmeddelande för Aalto-universitetets partnerskapstjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: