Donera en framtid

Varför donera till undervisning och forskning?

Till skillnad från till exempel USA kommer universitetens basfinansiering i Finland från staten. Varför då donera till universitet som finansieras med skattemedel?
Student working on a project in a wood workshop. Photo: Mikko Raskinen / Aalto University

I Finland finansierar undervisnings- och kulturministeriet universiteten med basfinansiering som beviljas av staten och som används för både utbildning och forskning. Alla kostnader täcks dock inte av undervisnings- och kulturministeriets budget, till exempel här vid Aalto-universitetet är ministeriets andel av de årliga utgifterna mindre än 60 procent. 

Den återstående andelen täcks av olika projektfinansieringar, stipendier från Finlands Akademi och stiftelser samt donationer från företag och privatpersoner. 

Det relativa värdet av donationer ökar år för år, samtidigt som det pågår politisk debatt om offentlig finansiering.

Effekten av donationer?

Grundverksamheten för Aalto-universitetet är tryggad, men för att vi ska kunna skapa nya mångvetenskapliga öppningar och uppnå vetenskapliga genombrott behöver vi donationer. Till exempel utvecklar vårt bioinnovationscenter förpackningsmaterial av cellulosa för att ersätta plast och byggnadsgeologi och konstkeramik samarbetar för att undersöka lerans potential som ersättare av betong. Vi främjar också forskning och tekniska innovationer för smarta textilier som räddar liv och digitala spel som förbättrar folkhälsan. Utan donationer skulle mycket förbli ogjort, oundersökt och ouppfunnet.

Amerikanska universitet får i allmänhet sina donationer från sina egna alumner, medan majoriteten av donationerna i Finland (och Sverige) kommer från stiftelser, organisationer och företag. När universiteten diskuterar donationer med dem är det också fråga om en bredare samhällelig diskussion, delat ansvar och om inflytande. 

Forskning och undervisning behöver allt tänkbart stöd

Universiteten vill som en del av sitt inflytande och sina nätverk främja en donationskultur bland både alumner och andra privatpersoner. Vi har alla olika livssituationer, och därför är donationer av olika typ och storlek möjliga. 

Naturligtvis har alla inte ekonomiska förutsättningar att donera, men samtidigt gör även små donationer skillnad. Aalto-universitetet har allt som allt redan 100 000 alumner och om alla de skulle donera till exempel 10 euro skulle vi redan ha en pott på en miljon.

För närvarande kan du utöver Aalto-universitetet eller dess utbildningsområden i allmänhet också donera till verksamheten för Aalto-universitetet Junior, för att stödja studerande som flytt från Ukraina och för studentutbyte som främjar studerandes internationalisering.

Det finns alltså många goda praktiska skäl att donera till universiteten. Men sist och slutligen är svaret på frågan varför enkelt: forskning och undervisning behöver allt tänkbart stöd. Till exempel kommer utmaningarna som klimatförändringen för med sig att lösas på tre sätt: konsumentval, statliga åtgärder och genombrott inom vetenskap och teknik. 

Donationer stöder det sistnämnda. En donation är en investering i bättre framtid.

Varför donera till universitet som finansieras med skattemedel?

Medelanskaffning har blivit en del av de finländska universitetens vardag. Men kulturen att donera till universiteten kritiseras också: den ses som en ny, kanske onödig import från USA. Till skillnad från USA kommer universitetens basfinansiering i Finland från staten. Så varför då donera till universitet som finansieras med skattemedel?

I själva verket är donationer till universitet inte ett nytt fenomen i Finland heller. De finländska universiteten har många fonder som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Vanligtvis är det fråga om medel som anvisats för ett visst ändamål, som används för till exempel stipendium.

Det som är relativt nytt i modern medelanskaffning är systematisering och övergripande översyn. Donationerna är en del av en diversifierad finansieringsbas som förutom statlig finansiering och donationer även omfattar konkurrensutsatt forskningsfinansiering och företagssamarbete. 

Olika finansieringskällor ger tillsammans en tryggare ekonomisk grund och säkrar universitetens långsiktiga arbete till nytta för samhället. Nya innovationer är alltid resultatet av långsiktig forskning: en ny generation av påverkare inom näringslivet, teknikpionjärer, multidisciplinära toppexperter och utvecklare av lösningar på systemnivå kommer inte att födas över en natt.

Kännetecknande för Finland är statens motfinansiering

Utvecklingen av universitetens medelanskaffning i Finland har ett drag som man bara kan drömma om i Amerika och på andra håll i världen: statliga motfinansieringskampanjer. Staten har redan tre gånger kapitaliserat universiteten i proportion till de medel som samlats in under kampanjperioden. 

I praktiken innebär detta att staten har svarat med en viss koefficient på det belopp som universiteten samlar in: donera 50 euro, universitetet får 100 euro. Således har effekten av en privat donation ökat under kampanjen genom statligt stöd.

För närvarande är det inte känt om nya motfinansieringskampanjer kommer att genomföras, och i så fall när.

Avdragsgill donation

När man jämför europeiska och amerikanska donationskulturer hävdas det ofta att donatorer i USA kan dra av sina donationer i beskattningen. Men så är det också i Finland: en årlig donation på minst 850 euro till ett universitet är avdragsgill i beskattningen. Som en parentes kan nämnas att en donation till Aalto-universitetet också kan dras av i beskattningen i USA om du är skatteskyldig där.

Både motfinansiering och möjlighet till skatteavdrag är exceptionella i hela Europa.

Var med och tackla samhällets stora utmaningar och skapa en hållbar framtid tillsammans med oss!

 Teppo Heiskanen

Teppo Heiskanen

Direktör, partnerskap och företagssamarbete

Vilka ändamål kan du donera till?

Photo of students studying, Otaniemi campus.

En donation till Aalto-universitetet – ett steg mot en hållbar framtid!

Donationen till Aalto-universitetet är en investering i en bättre framtid. Tillsammans kan vi lösa samhällets största utmaningar.

Donera en framtid
Perustieteiden korkeakoulu

Donera till Högskolan för teknikvetenskaper

Donationen till Aalto-universitet Högskolan för teknikvetenskaper är en investering i en gemensam, hållbar framtid.

Donera en framtid
Insinööritieteiden korkeakoulu

Donera till Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Donationen till Aalto-universitet Högskolan för ingenjörsvetenskaper är en investering i en hållbar framtid.

Donera en framtid
Radiokaiuton huone Otaniemessä. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Donera till Högskolan för elektroteknik

Donera till Högskolan för elektroteknik. Donationen är en investering i gemensamt välstånd och en hållbar framtid.

Donera en framtid
Lahjoitus Kemian tekniikan korkeakoululle on sijoitus kestävään tulevaisuuteen

Donera till Högskolan för kemiteknik

Donera till Aalto-universitet Högskolan för kemiteknik och bygger en hållbar framtid tillsammans!

Donera en framtid
Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Näytös 19

Donera till Högskolan för konst, design och arkitektur

Donera till Aalto Universitets Högskolan för konst, design och arkitektur och anslut dig till stödtrupperna för att säkerställa ett fungerande samhälle.

Donera en framtid
Girl sitting on a tree with a magnifying glass

Vi skapar morgondagen i dag

Genom att donera till Aalto-universitetet Junior bidrar du till att skapa en värld där barn och unga är medvetna om sin potential samt fulla av hopp och mod att ta itu med morgondagens problem.

Donera en framtid
Aalto flags in Ukraine colours

Stöd studerande vid universiteten i Ukraina

Aalto-universitet stöder studerande vid universiteten i Ukraina genom att erbjuda avgiftsfri studieplatser. Genom att skänka pengar hjälper du oss täcka levnadskostnaderna i Finland för studerande från Ukraina.

Donera en framtid
Opiskelijoita Kauppakorkeakoulun parvekkeella

Supporting the international student exchange

At the School of Business, we encourage all students to become more internationally orientated during their studies by providing a grant to every student going on exchange abroad. By donating, you help our students gain important expertise, which is crucial for Finland’s competitiveness.

School of Business
Aallon logo talon katolla

Aalto-universitetet

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: