Career Design Lab

Mentorverksamhet och nätverkande

Nätverkande och att delta i mentorverksamhet är fantastiska sätt att stöda din personliga utveckling och resan som karriärdesign utgör. Vi erbjuder möjligheter att bekanta sig med alumner, proffs inom branschen och med andra studerande.
Mentoring and Networking

Vi uppmuntrar dig att knyta kontakter inom Aalto! Lär känna nya människor både i professionella och mer avslappande miljöer t.ex. på karriärmässor, alumnevenemang eller via våra mentorprogram. Att lära känna nya människor och lära sig nya saker genom att ta del av andras erfarenheter ger värdefulla lärdomar i vardagen. 

Mentoring helps you to find your path

Mentorprogram för studerande och alumner

I Aalto-universitetets mentorprogram utformar studerande sina karriärer med stöd av mentorer som är aktiva i arbetslivet.

Läs mer

Students at an event

Lär känna arbetsgivare

Träffa potentiella arbetsgivare genom att delta i våra årliga karriärmässor Aalto Talent Expo och Summer Job Day eller de många karriärevenemangen som ordnas av arbetsgivare. Du kan lära dig mer om olika arbetsgivare genom att besöka deras företagsprofiler i JobTeaser. 

Aalto Talent Expo

Summer Job Day

Employer Events

Employer Profiles

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: