Career Design Lab

Kurser och workshoppar

Aalto-universitetet erbjuder många olika slags utbildningar för att utforma en betydelsefull karriär och för att utveckla arbetslivsfärdigheter.
Workshops and Classes

Du kan fundera på din karriär under kurser som ger studiepoäng och lära dig om arbetslivets framtid, prova på företagande och utveckla dina arbetslivsfärdigheter. I workshopparna för karriärdesign kan din riktning bli tydligare för dig och du kan fundera på dina nästa steg. I utbildningarna för att söka jobb lär du dig färdigheter för sysselsättning.

Kurser

Kursplattformen Future of Work erbjuder öppna nätkurser för att kartlägga sina arbetslivsfärdigheter, förbereda sig på framtidens arbete och för att utforma en betydelsefull karriär. Kurserna erbjuds av institutionerna vid Aalto-universitetet och om du vill kan du få studiepoäng för dem. De kan genomföras i egen takt.

a laughing woman in an art workshop

Design a Meaningful Career (2 sp)

På kursen lär du dig hur du kreativt kan designa din karriär ett steg i taget i ett ständigt föränderligt arbetsliv. På kursen ligger fokus på arbetets betydelse, vilket är ett viktigt element när du planerar en hållbar karriär. Kursen erbjuder dig en möjlighet att utforma ett narrativ enligt dina egna värden som styr din verksamhet.

Kursen erbjuds i två olika format:

 1. Online
  Delta i kursen när som helst under det akademiska året och framskrid i egen takt. Anmäl dig i kursplattformen och registrera dig i Sisu för att få studiepoäng.
 2. Hybrid
  Hybridformatet är ett samarbete mellan Career Design Lab och Effective Altruism. Det består av fem interaktiva workshoppar som är planerade kring temana för online-kursen: Tänk som en designer, Förtydliga din identitet, Hitta din superkraft, Gör en prototyp av din framtid samt Kursens avslutning: Skapa ditt narrativ

Programmet erbjuds från mars till april. Följ Career Design Labs nyhetsbrev samt JobTeaser för att få uppdateringar!

Läs mer och anmäl

Two people looking over a fence

Future of Work (2 sp)

Vi lever under en revolution av arbetslivet som pågått flera år redan. Den här kursen granskar hur rollerna för individen, organisationer och samhället har ändrats och hur det påverkar framtidens arbetsliv. 

Läs mer och anmäl

Workshoppar

Under workshopparna som Career Design Lab erbjuder kan du fördjupa dig i karriärdesign, identifiera dina styrkor, förtydliga dina mål och komma med idéer för praktiska försök tillsammans med andra studerande. Vi erbjuder kurser och webbinarier under hela det akademiska året tillsammans med våra samarbetspartner om olika ämnen som rör arbetslivet, till exempel:

 • Uppdatera din LinkedIn-profil
 • En lyckad arbetsintervju
 • De bästa tipsen för att söka sommarjobb
   

Följ evenemangen som JobTeaser ordnar och anmäl dig till nästa workshop!

abstract illustration

Föreläsningar som en del av utbildningsprogrammen

Career Design Lab erbjuder presentationer om karriärdesign på många olika kurser. Exempel är:

 • ARTS-A0626 Becoming a Creative Professional
 • MNGT-E1009 - Leading Yourself, Teams and Organizations 
 • AXM-E1105 Opettajan portfolio 
 • MUO-C3028 Työnäytekansio ja ammattilaisuus 
 • Master’s Program in Design, Life After Studies-orientation
 • ARTX-C1007 Design Impact III
Mooc

Personal Impact

Personal Impact samlar ihop kurser som redan ges vid Aalto om till exempel självledarskap, värden, känsla av betydelse samt välbefinnande. Kurserna ger studiepoäng. Studierna kan placeras i fritt valbara studier.

Läs mer om Personal Impact här

Andra kurser

Aalto-universitetet erbjuder många olika kurser som hjälper dig att fundera på riktningen för din karriär och få färdigheter som behövs för arbetslivet. Bekanta dig närmare med övriga nätkurser som är öppna för alla, universitetets gemensamma kurser samt utbudet vid din egen högskola.

Personal Impact hero page logo

Personal Impact

Personal Impact samlar ihop kurser som ges vid Aalto om till exempel självledarskap, värden, känsla av betydelse samt om välbefinnande. Kurserna ger studiepoäng.

Övriga studier
A student eating a yellow ice cream in fron of Aalto University campus.

Aalto University Summer School courses

Find a course or program for your Aalto University Summer School experience.

A group of students working on a presentation at Aalto Ventures Program

Aalto Ventures Program

The best way to predict the future is to build it. We teach students to build like an entrepreneur.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: