Aalto-universitetets öppna universitet

Kortfattad information om studier vid öppna universitetet

Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio
  1. Studierna börjar med kurser och deras beskrivningar.  Det lönar sig att läsa informationen i kursbeskrivningen noggrant innan du anmäler dig. Var redan i början uppmärksam på hur ofta du måste vara närvarande på föreläsningarna och skriv in de obligatoriska föreläsningarna i din kalender. Vissa kurser kräver förkunskaper från tidigare studier. Det lönar sig också att se hurdana helheter du kan sammanställa av kurserna.
  2. Kursanmälan sker i tjänsten Aimo utgående från informationen i kursbeskrivningarna. Först registrerar du dig i Aimo, och får ett användar-ID som du senare också behöver för att anmäla dig till kursens tentamen. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning. Anmälan är bindande och kursspecifik. Du kan inte flytta en betald kursavgift från en kurs till en annan.
  3. Efter kursanmälningen är det dags för Aalto-användar-ID vilket behövs bland annat i kursernas webbmiljö MyCourses och studieregistersystemet WebOodi, där du även hittar ditt studentnummer.
  4. De egentliga studierna börjar i regel genom att du deltar i den första föreläsningen eller får anvisningar av läraren. Du får ingen separat kursinbjudan. Kursens schema och undervisningsmetod ser du i kursbeskrivningen. Vissa kurser kan ha förhandsuppgifter eller ett inträdesförhör, vilket i så fall nämns i kursbeskrivningen. Du kan söka efter och fråga om kurslitteraturen bland annat via bibliotekstjänsterna vid Aalto-universitetets lärcenter.
  5. Om kursen inkluderar tentamina behöver du inte separat anmäla dig till den första kurstentamen. Till omtentamina ska du anmäla dig senast en vecka före tentamensdatumet, i regel med ditt Aimo-ID. Boktentamina med självständiga studier är avgiftsbelagda och gäller endast för ett tentamenstillfälle. Information om Öppna universitetets tentamenssalar hittar du i listan för tentamensdagen. Om kursen ordnas av en högskola hittar du tentamen i WebOodi.
  6. Kursprestationer syns i studieregistersystemet WebOodi, varifrån du också vid behov får ett studieregisterutdrag som intyg över genomförda studier. Kontrollera kursresultatet inom en månad efter tentamen/kursens slut, ifall du har något att anmärka på.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat