Aalto-universitetets öppna universitet

Aalto-användar-ID, studiesystem och kommunikation med studerande

Som studerande vid öppna universitetet behöver du ett Aalto-användar-ID. Med ditt användar-ID kan du logga in på Aaltos informationssystem och lärmiljöer samt använda universitetets interna tjänster.
Opiskelijat katsovat tietokonetta

Aalto-användar-ID

Du kan aktivera ditt Aalto-användar-ID tidigast ett dygn efter kursanmälningen. När det är möjligt att aktivera ID:t ska du få anvisningarna för aktiveringen i ett e-postmeddelande från Aalto-universitetets IT-tjänst. För att använda självbetjäningsportalen krävs identifiering med nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetskort. Om du inte kan använda något av ovan nämnda identifieringssätt kan du identifiera dig utan stark autentisering via registreringslänken i e-postmeddelandet. Om den elektroniska aktiveringen inte lyckas kan du också besöka ett IT-serviceställe.

Läs aktiveringsanvisningarna på IT-tjänstens webbsida.

Om din studierätt är i kraft och du redan har ett Aalto-användar-ID, kan du förnya ditt lösenord på adressen https://salasana.aalto.fi/.

Ditt Aalto-användar-ID är i kraft så länge som din studierätt är i kraft.

Inloggning på MyCourses med Aalto-användar-ID

På de flesta av öppna universitetets kurser utnyttjas lärmiljön MyCourses. Du måste logga in med ditt Aalto-användar-ID för att få tillgång till kursernas arbetsytor. Logga in genom att klicka på Login as Aalto userLägg märke till att du använder Aalto-användar-ID:t för inloggningen i stället för Aimo-ID:t eller Haka-inloggning!

Det blir möjligt att logga in på MyCourses och till exempel delta i online-föreläsningar som organiseras via lärmiljön ett dygn efter att du aktiverat ditt Aalto-användar-ID. Observera alltså, att du kommer att kunna logga in på MyCourses tidigast två nätter efter kursanmälningen, om du aktiverar ditt Aalto-användar-ID genast dagen efter du anmält dig till kursen.

Det lönar sig att aktivera Aalto-användar-ID:t och kontrollera att du kommer in på MyCourses i god tid innan kursen börjar.

Med ditt Aalto-användar-ID får du också tillgång till följande tjänster och innehåll

  • I studieregistersystemet Sisu finns information om dina studier och prestationer. Där kan du också kontrollera ditt studentnummer och hur länge din studierätt är i kraft samt beställa ett elektroniskt studieutdrag. Från och med maj 2023 görs kursanmälan också i Sisu. Följ anvisningarna för anmälan i kursbeskrivningen.
  • Du får tillgång till Aalto-universitetets lärcenters elektroniska material även på distans.
  • Du kan ladda ner programvara som behövs på kurserna till din hemdator via tjänsten download.aalto.fi.
  • Du får tillgång till de datorer vid Aalto-universitetet som kan användas av studerande.

Andra studierelaterade datasystem och verktyg

  • Studentguide är en webbplats för Aalto-universitetets examensstuderande, men även studerande vid öppna universitetet kan använda tjänsten för att kontrollera information i synnerhet om examensstrukturer och studiehelheter. Du kan bläddra i Into utan att logga in.


Kommunikation med studerande och Aalto-e-postadress

Öppna universitetets kansli tar kontakt med studerande per e-post eller per telefon i synnerhet om ärendet är brådskande (inställda föreläsningar, ändringar o.d.). Kom ihåg att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i Sisu. 

Studerande vid öppna universitetet får en Aalto-e-postadress bara om de ber om en sådan. För detta, kontakta IT-tjänsten. E-postadressen är i formen [email protected].Observera att Aalto-adressen är aktiv bara så länge som din studierätt är i kraft. Du kan ha bara en e-postadress i studeranderegistret.

Phone, laptop, people. Photo: Unto Rautio / Aalto University

Multifactor Authentication at Aalto Services

Students using Aalto services (such as Sisu or Mycourses) outside the Aalto network will no longer be able to log in to Sisu with just their Aalto user ID. In addition, they will have to authenticate themselves by a further authentication process using their smart phone.

Aalto University Open University
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: