Styrelse

Aalto-universitetets styrelse beslutar om strategi, ärenden angående verksamheten och ekonomin och övriga vittomfattande planer.

Aalto-universitetets styrelse utgörs av överombudsman Mikko Kosonen (ordförande), museichef Susanna Pettersson (vice ordförande), styrelseproffs Sari Baldauf, investerare Ilkka Kivimäki, professor Karel Ch. A. M. Luyben, professor Liqiu Meng, samt professor Colin Whitehouse.

Universitetets kommitté för akademiska ärenden utnämner medlemmarna i universitetets styrelse.

Mikko Kosonen Aalto-yliopiston hallitus Kuva Jaakko Kahilaniemi

Mikko Kosonen, ordförande

överombudsman

Ekonomie doktor Mikko Kosonen är överombudsman vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet. Han har tidigare haft ett flertal chefsuppdrag vid Nokia, bland annat som strategi- och dataförvaltningsdirektör inom koncernen. Han är medlem av styrelsen för Teknikakademien, delegationen för Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys och förvaltningsrådet för Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse. Kosonen är hedersprofessor vid handelshögskolan i Budapest. Han har publicerat böcker och ett flertal artiklar om strategiskt ledarskap.

Susanna Pettersson_Aalto University Board

Susanna Pettersson, vice ordförande

museichef

FD Susanna Pettersson arbetar som chef för Nationalmuseum i Stockholm, Sverige. Pettersson arbetade tidigare som museichef för Konstmuseet Ateneum, direktör för The Finnish Institute in London, styrelsemedlem för Centret för visuell konst Frame och i ledningsuppgifter i kulturinstitutioner bl.a. i Alvar Aalto-stiftelsen och Alvar Aalto-museet. Pettersson är docent i museologi vid Jyväskylä universitet.

Sari Baldauf

Sari Baldauf

styrelseproffs

Ekonomie magister Sari Baldauf är professionell styrelseledamot i flera företag och samfund. Hon är Senior Advisor i DevCo Partners, styrelseordförande i Vexve Holding och styrelseledamot i bland annat Nokia och Daimler. Baldauf arbetade tidigare för Nokia i flera ledningsuppdrag och som medlem i Nokia-koncernens ledningsgrupp.

Ilkka Kivimäki / Aalto University / Photo Mikko Raskinen

Ilkka Kivimäki

investerare

Diplomingenjör Ilkka Kivimäki är delägare i riskkapitalfonden Maki.vc. Han har jobbat med ett stort antal uppstartsföretag som investerare och coach. Han har lång erfarenhet som företagare i bland annat PC-SuperStore och Wicom Communications och har dessutom fungerat som direktör för mjukvarujätten SAP AG. Kivimäki har varit långvarig styrelseordförande för Slush, och han var med och bildade stiftelsen Startup-säätiö och var dess första styrelseordförande. Han är också ledamot av forsknings- och innovationsrådet, medlem av styrgruppen för det nationella programmet för artificiell intelligens och en av grundarna av Kasvuryhmä – Finnish Scaleups samt dess styrelsemedlem. Kivimäki är hedersdoktor vid Aalto-universitetet.

Karel Luyben

Karel Ch. A. M. Luyben

professor

Professor Karel Ch. A. M. Luyben är rektor vid holländska Delfts universitetet (Rector Magnificus) och professor i biokemisk teknologi.  Professor Luyben har tidigare arbetat som bland annat dekanus vid Delfts universitet och som vetenskaplig chef för bioteknologiska forskarskolan. Han ger konsultation till industrin och regeringen inom områdena för teknik, innovation och industripolitik.

Aalto University / Liqiu Meng/ photographer: Jaakko Kahilaniemi

Liqiu Meng

professor

Professor Liqiu Meng verkar för närvarande som professor vid Münchens tekniska universitet (TUM). Meng har tidigare varit vicerektor vid TUM och vicedekan vid fakulteten för byggnad och lantmäteri. Hon har också arbetat med undervisnings- och forskningsuppgifter vid Kungliga Tekniska Högskolan och Hannovers universitet.

Aalto University / Colin Whitehouse / photographer: Jaakko Kahilaniemi

Colin Whitehouse

professor

Colin Whitehouse har arbetat på de ledande universiteten i Storbritannien, vid statliga forskningslaboratorier och i industrin. I dag är han rådgivare för dessa sektorer i synnerhet i frågor som gäller forskning, strategiska forskningspartnerskap och innovationer. Tidigare verkade han som vicerektor vid universitetet i Sheffield och som vice generaldirektör för Science and Technology Facilities Council.

Foton: Aalto-universitetet/Jaakko Kahilaniemi & Mikko Raskinen

 

Tidigare styrelsemedlemmar

  • Professor of Practice Anne Brunila 2008–2018
  • professor Bengt Holmström 2008–2016
  • professor Saku Mantere 2008–2016
  • verställande direktör Matti Alahuhta 2008–2015
  • rektor Anna Valtonen 2008–2014
  • professor Marja Makarow 2008–2012
  • professor Patrick Aebischer 2011–2012
  • professor Robert A. Brown 2008–2010.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat