Aalto-yliopisto

Johto

Aalto-yliopistoa yliopistoa koskevia muodollisia päätöksiä tekevät tahot ovat hallitus, rehtori ja Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea, AAK. Rehtorin johtamistehtävää tukee Aalto-yliopiston operatiivinen johtoryhmä (PMT), joka koordinoi yliopiston päivittäistä työtä ja päätösesitysten valmistelua. Aalto-yliopiston johtoryhmä (AMT) edistää läpinäkyvyyttä ja dialogia yliopiston kehitystä koskevassa päätöksenteossa. Tältä sivulta löydät johtoryhmien jäsenet.

Operatiivinen johtoryhmä, PMT

Rehtori Ilkka Niemelä

Rehtori Ilkka Niemelä

TkT Ilkka Niemelä väitteli tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1987 ja on tietojenkäsittelytekniikan professori. Hän toimi Aalto-yliopiston provostina vuosina 2014–2017 ja sitä ennen akateemisista asioista vastaavana vararehtorina ja Perustieteiden korkeakoulun dekaanina. Hän on myös ollut tietojenkäsittelyteorian vastuualueen esimies ja tietotekniikan tutkinto-ohjelman vastuuprofessori. Niemelän johtama tutkimusryhmä on kehittänyt uusia automaattisen päättelyn ja rajoiteohjelmoinnin menetelmiä laskennallisesti vaativien ongelmien ratkaisemiseksi ja tutkinut tällaisten menetelmien sovellutuksia. Ilkka Niemelä on toiminut kansainvälisissä tutkimustehtävissä useissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja hänellä on monia akateemisia luottamustehtäviä.

rehtori Ilkka Niemelä
[email protected]

johdon assistentti Hely Kilpeläinen
[email protected]
050 452 4690

Kesäloman aikana 21.7-9.8. yhteyshenkilönä toimii
johdon assistentti Tarja Koikkalainen
050 408 2505
 

Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Jaakko Kahilaniemi

Provosti Kristiina Mäkelä

KTT Kristiina Mäkelä väitteli tohtoriksi Kauppakorkeakoulusta vuonna 2006. Hän on kansainvälisen liiketoiminnan professori ja toiminut opetuksen varadekaanina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen alaansa ovat työn muutos, henkilöstöjohtaminen ja kansainvälisten yritysten johtaminen. Mäkelä on toiminut johdon tehtävissä myös Kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikössä. Aiemmin Mäkelä on työskennellyt Hanken Svenska handelshögskolanissa, tutkijana useissa ulkomaisissa yliopistoissa sekä eri tehtävissä yritysmaailmassa.

provosti Kristiina Mäkelä
[email protected]
040 559 3454

johdon assistentti Varpu Nousiainen
[email protected]
050 4432808

Jyri Hämäläinen seisoo portaikossa

Vararehtori Jyri Hämäläinen
Tutkimus

Tekniikan tohtori Jyri Hämäläinen on suorittanut tohtorintutkinnot sovelletusta matematiikasta (FT) Oulun yliopistossa ja tietoliikenteen signaalin käsittelystä (TkT) Teknillisessä korkeakoulussa.  Hän toimi Sähkötekniikan korkeakoulun dekaanina vuosina 2015–2023 ja varadekaanina vuosina 2014–2015. Hänet nimitettiin määräaikaiseksi professoriksi Teknilliseen korkeakouluun vuonna 2008 ja Aalto-yliopiston vakinaisen professuurin hän sai vuonna 2013. Ennen Aalto-yliopistoon tuloaan Hämäläinen työskenteli Oulun yliopistossa ja teollisuudessa, muun muassa Nokia Networks -yhtiössä. Hänen tutkimusalueensa on langaton tietoliikenne.

vararehtori Jyri Hämäläinen
[email protected]
050 316 0975

johdon assistentti Birgit Holmberg
[email protected]
050 574 7500

Nimitysuutinen

Aalto University / Petri Suomala / Photo: Mikko Raskinen

Vararehtori Petri Suomala
Koulutus

TkT Petri Suomala väitteli tohtoriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2004. Hänet nimitettiin Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden professoriksi vuonna 2009, teollisuustalouden laitoksen johtajaksi vuonna 2011, talouden ja rakentamisen tiedekunnan dekaaniksi vuonna 2014 ja koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi vuonna 2016. Suomala on lisäksi toiminut Lappeenrannan teknillisen yliopiston teollisuustekniikan ja johtamisen dosenttina keskittyen erityisesti liiketalouteen.

vararehtori Petri Suomala
[email protected]
040 591 8044

johdon assistentti Tuija Mikkola
[email protected]
050 479 5544

Janne Laine.

Vararehtori Janne Laine
Innovaatiot

Tekniikan tohtori Janne Laine valmistui tekniikan tohtoriksi puunjalostuksen kemiasta Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1996. Hän toimi Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun dekaanina vuosina 2014–2018 ja sitä ennen puunjalostustekniikan laitoksen johtajana ja varajohtajana sekä puunjalostuskemian professorina. Laine on työskennellyt myös useita vuosia alan tutkimuslaitoksessa Ruotsissa. Hänen tutkimustyönsä on keskittynyt pääasiassa luonnonmateriaalien, erityisesti nanoselluloosan muokkaamisen ja soveltamiseen eri alueille.

Janne Laineella on lukuisia luottamustoimia ja hallitusjäsenyyksiä. Hänen johtamistaan tutkimushankkeista on syntynyt kymmeniä patentteja ja useita startup-yrityksiä.

vararehtori Janne Laine
[email protected]
050 465 6835

johdon assistentti Laura Anttonen
[email protected]
050 521 1419

Dekaani Kari Tammi

Dekaani Kari Tammi 
Insinööritieteiden korkeakoulu 

Tekniikan tohtori Kari Tammi toimi Insinööritieteiden korkeakoulun vaikuttavuudesta vastaavana varadekaanina vuosina 2022–2023. Hänet nimitettiin Aalto-yliopiston vakinaiseen professorin tehtävään (associate professor) konetekniikan laitokselle 1.2.2020 alanaan mekatronisten koneiden suunnittelu. Kari Tammi väitteli automaatio- ja systeemitekniikasta Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007. Ennen siirtymistään Aalto-yliopistoon vuonna 2015 hän työskenteli tutkimusprofessorina VTT:llä.  

dekaani Kari Tammi 
[email protected] 

johdon assistentti Maarit Vuorio 
[email protected] 
050 305 6601 

Nimitysuutinen

Timo Korkeamäki. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen.

Dekaani Timo Korkeamäki
Kauppakorkeakoulu

PhD Timo Korkeamäki väitteli tohtoriksi Yhdysvalloissa vuonna 2001. Hän siirtyi Aaltoon Hanken Svenska handelshögskolanin rahoituksen professorin ja rahoituksen laitoksen johtajan tehtävästä. Timo Korkeamäki on toiminut myös Hankenin tutkimuksesta vastaavana vararehtorina. Vuosina 1995–2008 hän työskenteli Yhdysvalloissa.

dekaani Timo Korkeamäki
[email protected]

johdon assistentti Iina Salmela
[email protected]
050 471 3120

Aalto University / Kristiina Kruus / Photo by Mikko Raskinen

Dekaani Kristiina Kruus
Kemian tekniikan korkeakoulu

TkT Kristiina Kruus väitteli teollisesta mikrobiologiasta Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1996. Hän siirtyi Aaltoon Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä, jossa hän toimi  tutkimusprofessorina alueenaan uusiutuvien biomassojen entsymologia. Kruus johti VTT:n puolelta Suomen Akatemian lippulaivarahoituksen saanutta Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteistä FinnCERES-osaamiskeskusta, joka kehittää uusia biomateriaaleja

Kruus on useiden tieteellisten toimikuntien, mm. Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan jäsen. Hän on Helsingin yliopiston entsyymibioteknologian dosentti.

dekaani Kristiina Kruus
[email protected]

johdon assistentti Anne Forsström
[email protected]
050 384 1718

Aalto University / Jouko Lampinen / Photo by Lasse Lecklin

Dekaani Jouko Lampinen
Perustieteiden korkeakoulu

TkT Jouko Lampinen on työskennellyt laskennallisen tekniikan professorina Aalto-yliopistossa ja sitä edeltäneessä Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1996. Hänellä on usean vuoden kokemus laitosjohtajan tehtävistä lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitokselta sekä sittemmin tietotekniikan laitokselta, jonka johtajana hän toimi 2015–2016. Lisäksi Lampinen on toiminut Perustieteiden korkeakoulun varadekaanina vuosina 2014–2015. Lampisen tutkimus on keskittynyt erityisesti monimutkaisten ilmiöiden tilastolliseen mallinnukseen, hahmontunnistukseen ja data-analyysiin.

dekaani Jouko Lampinen
[email protected]

johdon assistentti Minna Darwish
[email protected]
050 433 0868

Jussi Ryynänen hymyilee kuvassa. Kuva: Mikko Raskinen

Dekaani Jussi Ryynänen
Sähkötekniikan korkeakoulu 

Tekniikan tohtori Jussi Ryynänen väitteli sähkötekniikasta vuonna 2004 Teknillisessä korkeakoulussa. Hänet nimitettiin Aalto-yliopistoon professoriksi, ensin vakituiseen associate professor -tehtävään vuonna 2011 ja full professor -tehtävään vuonna 2019.  Ryynäsen professuurin ala on mikroelektroniikkasuunnittelu ja erityisesti integroitujen piirien kehitys tulevaisuuden langattomissa verkoissa. Jussi Ryynänen on toiminut aiemmin elektroniikan ja nanotekniikan laitoksen johtajana sekä elektroniikka ja sähkötekniikka -hakukohteen johtajana. .

dekaani Jussi Ryynänen
[email protected]

johdon assistentti Harriet Jehkonen
[email protected]
050 512 4194

Nimitysuutinen

Tuomas Auvinen / Photo by Joonas Villanen

Dekaani Tuomas Auvinen
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

PhD, EMBA Tuomas Auvinen on toiminut luovuuden ja kulttuurikentän johtamisen parissa koko työuransa. Hän on toiminut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaanina, Sibelius-Akatemian rehtorina, Suomen Kansallisteatterin hallintojohtajana ja Suomen Teatteriliiton toimitusjohtajana. Hän johti Sibelius-Akatemian Arts Management -maisteriohjelmaa vuosina 1999–2002. Lisäksi hän on opettanut luovaa johtamista Aalto University Executive Educationin Executive MBA- sekä AaltoJOKO-ohjelmissa. Auvinen on muun muassa Suomen elokuvasäätiön hallituksen jäsen ja hän toimii taiteen johtamisen vierailevana professorina Shanghai Conservatory of Musicissa. 

Auvinen toimii konsulttina vuonna 2009 perustamassaan luovan johtamisen konsulttitoimistossa Creader Oy:ssä. Hän on myös partneri Boardman Oy:ssä, joka kehittää aktiivisen omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa.

dekaani Tuomas Auvinen
[email protected]

johdon assistentti Satu Mäkinen
[email protected]
+358 50 598 2451

Laura Aalto smiling.

Viestintäjohtaja Laura Aalto

FM Laura Aalto vastaa yliopiston sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin palveluista ja niiden kehittämisestä sekä mediasuhteista ja brändinhallinnasta. Hän siirtyi Aalto-yliopistoon Helsingin kaupungilta, jossa hän toimi kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtajana. Tätä ennen hän toimi useissa viestinnän ja markkinoinnin avaintehtävissä, esimerkiksi toimitusjohtajana Helsinki Marketingissa ja markkinointi- ja viestintäjohtajana Kansainvälisessä designsäätiössä. Laura Aalto toimii myös HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohtajana sekä Amos Rex -taidemuseon, Finlandia-talon ja UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön hallitusten jäsenenä.

viestintäjohtaja Laura Aalto
[email protected]
040 507 9660

johdon assistentti Nina Saarimaa
[email protected]
050 464 1953

Nimitysuutinen

Aalto University / Marianna Bom / Photo: Janne Lehtinen

Talousjohtaja Marianna Bom

KTM Marianna Bom työskenteli ennen Aalto-yliopistoa Nokia Siemens Networksillä Suomen, Keski- ja Itä-Euroopan sekä Lähi-idän alueorganisaation talousjohtajana sekä Latinalaisen Amerikan alueorganisaation talousjohtajana. Sitä ennen hän toimi Kone Elevatorsin business controllerina Venäjän ja Baltian alueella.

talousjohtaja Marianna Bom
[email protected]
050 575 3762

johdon assistentti Minna Vuorijärvi
[email protected]
050 352 5173

Aalto University / Riitta Silvennoinen / Photo: Jaakko Kahilaniemi

Henkilöstöjohtaja Riitta Silvennoinen

KTM, MBA Riitta Silvennoinen vastaa henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämisestä sekä henkilöstöprosessien johtamisesta. Aiemmin Silvennoinen toimi Nokian globaaleista henkilöstöprosesseista ja -käytännöstä vastaavana johtajana. Hän on ollut Nokian, Nokia Siemens Networksin ja Nokia Networksin palveluksessa monipuolisissa henkilöstöjohdon tehtävissä vuodesta 1997 alkaen. Sitä ennen hän työskenteli Helsingin kauppakorkeakoulun kansainvälisessä keskuksessa.

henkilöstöjohtaja Riitta Silvennoinen
[email protected]
040 525 9257

johdon assistentti Marika Schröder
[email protected]
050 592 1549

Aalto University / Kati Hagros / Photo: Wilma Hurskainen

Digitalisaatio- ja IT-johtaja Kati Hagros

DI, VTM Kati Hagros vastaa yliopiston digitalisaatiostrategian suunnittelusta ja muutosprosessin koordinoinnista sekä johtaa IT-palvelukokonaisuutta. Aiemmin Hagros toimi Koneen kehitys- ja tietohallintojohtajana sekä yhtiön digitalisointistrategiasta vastaavana johtajana. Lisäksi hän on työskennellyt Nokialla muun muassa laatujohtajana ja Aasian strategiajohtajana. Hagros on Tokmannin, Siili Solutionsin ja Nixun hallitusten jäsen.

digitalisaatio- ja IT-johtaja Kati Hagros
[email protected]
040 582 8785

johdon assistentti Mira Träskman
[email protected]
050 464 3447

Aalto University / Teppo Heiskanen / Photo: Janne Lehtinen

Johtaja Teppo Heiskanen
Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

TM Teppo Heiskanen vastaa yliopiston yritysyhteistyöstä, lahjoittaja- ja alumnisuhteista sekä ura- ja rekrytointipalveluista. Heiskanen työskenteli aiemmin johtajana Pohjoismaiden ministerineuvoston tehtävissä Tanskassa ja Liettuassa. Aiemmin hän toimi Helsingin yliopistossa muun muassa teologisen tiedekunnan hallintojohtajana. Ennen Aalto-yliopistoa hänen yrityksensä on tarjonnut varainhankinnan ja kansainvälisten projektien palveluita korkeakoulusektorille.

johtaja Teppo Heiskanen
[email protected]
050 363 3223

johdon assistentti Säde Kaarne
[email protected]
050 577 9903

Aalto University / Kristiina Kemetter / Photo by Mikko Raskinen

Päälakimies Kristiina Kemetter

OTM, VT Kristiina Kemetter toimii Aalto-yliopiston päälakimiehenä ja hallituksen sihteerinä.  Kristiina Kemetter siirtyi Aalto-yliopiston palvelukseen Rocla Oy:stä, jossa hän vastasi yhtiön lakiasioista. Aiemmin hän toiminut mm. Amer Sports Oyj:n lakiasianjohtajana sekä markkinaoikeuden tuomarina.

päälakimies Kristiina Kemetter
[email protected]
040 522 1887

lakiasioiden koordinaattori Pirjo Peippo-Lavikka
[email protected]
050 512 2496

Hymyilevä Raili Pönni seisoo neuvotteluhuoneessa, taustalla näkyy ikkunasta Dipolin piha-aluetta.

Kehitysjohtaja Raili Pönni

TkT Raili Pönni vastaa yliopiston strategisesta suunnittelusta, yhteiskuntasuhteista ja kansainvälisestä verkostoitumisesta. Hänellä on pitkä kokemus kehitystehtävistä Aalto-yliopistossa. Pönni nimitettiin suunnittelupäälliköksi vuonna 2018, ja hän on toiminut myös väliaikaisena kehitysjohtajana joulukuusta 2023 alkaen. Aiemmin hän työskenteli Kemian tekniikan korkeakoulussa kehityspäällikkönä.  

Kehitysjohtaja Raili Pönni
[email protected]
045 677 8988

johdon assistentti Tarja Koikkalainen
[email protected]
050 408 2505
 

Nimitysuutinen

Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE toimitusjohtaja managing director Ville Jokela Kuva: Kalle Kataila

Toimitusjohtaja Ville Jokela
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy 

Diplomi-insinööri Ville Jokela on Aalto-yliopiston tytäryhtiön Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja. Hän vastaa yhtiön kiinteistövarallisuuden hoidosta, kiinteistökehityksestä ja kampusinvestointiohjelman toteutuksesta. Jokela toimi aiemmin Pontos Oy:ssä, jossa hän vastasi muun muassa yhtiön kiinteistöinvestoinneista sekä kiinteistö- ja tonttikehityksestä sekä kiinteistövarallisuuden hoidosta.

toimitusjohtaja Ville Jokela
[email protected]
050 380 9701

johdon assistentti Pia Ojanperä
[email protected]
050 492 3006

Yliopiston johtoryhmä (Aalto Management Team, AMT)

Jäseniä ovat PMT:n jäsenten lisäksi

  • opiskelija Fanni Mattsson (opiskelijoiden edustaja, AYY:n hallituksen puheenjohtaja)
  • tohtorikoulutettava Marius Anger (jatko-opiskelijoiden edustaja, Aallonhuiput ry:n puheenjohtaja)
  • professori Lauri Savioja (professorineuvoston puheenjohtaja)
  • harjoitusmestari Ilpo Kari (henkilöstön edustaja, varapääluottamusmies, Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry)
  • professori Esko Niemi (henkilöstön edustaja, pääluottamusmies, JUKO)
  • palkka- ja henkilöstösihteeri Petri Peltonen (henkilöstön edustaja, luottamusmies, Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys ry) 

Sihteerinä toimii Pirjo Peippo-Lavikka.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: