Aalto-handboken

Universitetets årsklocka

Planering och utveckling av Aalto Universitetets verksamhet beskrivs genom den årliga klockan.
Annual clock

Som stöd för universitetets ledning och beredning av beslutsfattandet har de mest centrala händelserna som rör ledningen och den strategiska planeringen samlats i universitetets årsklocka, som kompletteras av högskolornas, institutionernas och tjänsternas egna årsklockor.

Årsklockan är ett viktigt verktyg för kvalitetshanteringen som universitetet använder för att säkerställa olika processers tidtabeller. På så vis garanteras att det är möjligt att leda och schemalägga olika åtgärder och processkeden vid de olika enheterna. Årsklockor för 2023 och 2024 finns nedan.

Nyheter ( på engelska och finska )

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat