Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Tavoitteet

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelma (EDI-suunnitelma) määrittelee kehittämisen periaatteet ja tavoitteet.
Aallon tapa toimia

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion kehittämisen tavoitteet

Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inkluusiivista kulttuuria perustuen EDI-suunnitelmaan. Tämänhetkiset tavoitteemme ja kehitysalueet vuosille 2022-2024:

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelma (EDI-suunnitelma) määrittelee tavat, joilla edistämme yhteisömme yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta. Suunnitelma sisältää kuvauksen nykytilasta ja viimeaikaisesta kehityksestä sekä kehityssuunnitelmat kolmivuotiskaudelle 2022–2024.

Aalto-yliopiston saavutettavuuden toteuttamissuunnitelma sisältää esteettömyysohjeet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2024. Saavutettavuuden kehittäminen on osa yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuustyötä (EDI).

EDI-suunnitelma on laadittu yhteisölähtöisesti: henkilöstö ja opiskelijat osallistuivat työpajoihin ja kokouksiin, joissa suunnitelman painopisteet ja kehittämissuunnitelmat määriteltiin vähitellen. Työpajojen ja kokousten lisäksi ideoita ja palautetta kerättiin kaikille työntekijöille ja opiskelijoille avoimen verkkoalustan kautta. Lisäksi haastattelimme tärkeimpiä sidosryhmiä. Suunnitelmasta on keskusteltu ja sitä on linjattu yhdessä yliopiston johtoryhmän (AMT), akateemisten asiain komitean (AAK), HR- ja oppimispalveluiden johtoryhmän ja oppimispalveluiden ohjausryhmän, korkeakoulujen EDI-ryhmien sekä työsuojeluvaltuutettujen ja henkilökunnan edustajien kanssa ennen kuin Aalto-yliopiston rehtori hyväksyi sen.

EDI-suunnitelmaa hyödynnetään vuotuisissa toimintasuunnitelmissa, joissa hahmotellaan konkreettisia toimia kullekin vuodelle niin yliopistotasolla kuin kussakin Aallon kuudessa korkeakoulussa.

Kehittämistyö korkeakouluissa

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisten taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja joka mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen yliopiston toimintaan.

Students at campus

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja inkluusio Kauppakorkeakoulussa

Tavoitteemme Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on olla monipuolinen ja mukaan ottava yhteisö.

students gathering

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo insinööritieteiden korkeakoulussa

Suunnitelmia ja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Insinööritieteiden korkeakoulun yhteisössä.

People working

Yhdenvertaisuus, diversiteetti ja inklusiivisuus Sähkötekniikan korkeakoulussa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenver­tainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja eri­laisen taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuoli­sesti.

Aalto University strategy/ image: Aleksi Poutanen

Seuranta ja tilastot

EDI-työn johtaminen ja kehittäminen on osa Aalto-yliopiston yleistä jatkuvan kehittämisen laatujärjestelmää (Plan, Do, Check, Act -sykli), ja se on linjassa yliopiston vuosittaisen suunnittelusyklin kanssa. EDI-komitea seuraa EDI-tilastoja vuosittain.

Oppimiskirjasto: resursseja, työkaluja ja inspiroivaa materiaalia tukemaan monimuotoisuuden ja osallisuuden vahvistamista arjessa

Aalto people

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Käytännön vinkkejä ja resursseja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen Aalto-yhteisössä

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: