Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Sähkötekniikan korkeakoulu)

Koulun tohtorinkoulutusneuvosto vastaa korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisällön kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit sekä tekee useita muita päätöksiä liittyen esimerkiksi yksittäisen tohtoriopiskelijan väitöskirjan hyväksymisprosessiin. Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvoston jäsenillä on varajäsenet.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2025 loppuun. Opiskelijajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja, professori Vesa Välimäki

 Jäsenet Varajäsenet
professori Vesa Välimäki, DICE
(puheenjohtaja)
Prof. Sergiy Vorobyov, DICE
Prof. Risto Wichman, DICE
professori Marko Hinkkanen, EEA

professori Esa Ollila, DICE
professori Stephan Sigg, DICE

professori Matti Lehtonen, EEA

professori Arto Visala, EEA

professori Zachary Taylor, ELE

professori Zhipei Sun, ELE
professori Ilkka Tittonen, ELE

professori Yu Xiao, DICE

professori Riku Jäntti, DICE
professori Antti Oulasvirta, DICE

tohtoriopiskelija Xiaoqi Cui 2023 tohtoriopiskelija Maksim Sitnikov 2023

Suunnittelija Emma Holmlund
Koordinaattori Suvi Katajamäki (tohtorinkoulutusneuvoston sihteeri)
Koordinaattori Kitta Peura

Kokoukset ja määräajat 2023

Tohtoriopiskelijoita tiedotetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen jälkeen.

Kesäloma, jonka aikana päätöksia ei tehdä 1.7 - 9.8.2023

Määräajat hakemuksille* Kokoukset Valmistumispäivät Publiikki (Valmistumisjuhla)
To 12.1.2023 Pe 27.1.2023 30.1.2023 25.4.2023
To 26.1.2023 Ma 13.2.2023 27.2.2023 25.4.2023
To 9.3.2023 Pe 24.3.2023 27.3.2023 25.4.2023
Ti 4.4.2023 Pe 21.4.2023 24.4.2023 14.6.2023
To 4.5.2023 Pe 26.5.2023 29.5.2023 tba
To 1.6.2023 Ma 19.6.2023 26.6.2023 tba

To 10.8.2023

Pe 25.8.2023

28.8.2023

tba

To 14.9.2023 Pe 29.9.2023 30.10.2023 tba
To 5.10.2023 Pe 27.10.2023 30.10.2023 tba
To 2.11.2023 Pe17.11.2023 20.11.2023 tba
To 30.11.2023 Ma 18.12.2023 29.12.2023 tba

* Ei koske valmistumispyyntöä. Saat tarkemmat tiedot valmistumispyynnön lähettämisen aikataulusta tohtoriohjelmasta.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja;
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset tohtorinkoulutuksen tutkimusaloista;
 3. tehdä dekaanille esitys tohtoriopiskelijoiden ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väittelyluvasta;
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja;
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat

 
Tohtorinkoulutusneuvosto on määrännyt seuraavat tehtävät puheenjohtajan tehtäväksi (kesäkuussa 2018):

 1. nimetä tohtoriopiskelijalle uuden vastuuprofessorin tai ohjaajan, jos vastuuprofessori tai ohjaaja muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 2. päättää tohtoriopiskelijan tutkintokielestä sekä tohtorin- tai lisensiaatintutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä, jos nämä muuttuvat opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 3. vahvistaa tohtoriopiskelijan opintosuunnitelmat, kuitenkin niin, että puheenjohtaja voi siirtää yksittäisen tohtoriopiskelijan opintosuunnitelman vahvistamisen tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos päätös vaatii laajempaa keskustelua;
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustoksen, jos näihin tulee muutoksia;
 5. vahvistaa tohtoriopiskelijan pää/sivutoimisuuden, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen
 6. vahvistaa tohtoriopiskelijan tutkimusalan, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen.

 

 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu