Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Sähkötekniikan korkeakoulu)

Koulun tohtorinkoulutusneuvosto vastaa korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisällön kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit sekä tekee useita muita päätöksiä liittyen esimerkiksi yksittäisen tohtoriopiskelijan väitöskirjan hyväksymisprosessiin. Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvoston jäsenillä on varajäsenet.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2025 loppuun. Opiskelijajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja, professori Vesa Välimäki

 Jäsenet Varajäsenet
professori Vesa Välimäki, DICE
(puheenjohtaja)
Prof. Sergiy Vorobyov, DICE
Prof. Risto Wichman, DICE
professori Marko Hinkkanen, EEA
(varapuheenjohtaja)
professori Esa Ollila, DICE
professori Stephan Sigg, DICE
professori Matti Lehtonen, EEA professori Arto Visala, EEA
professori Zachary Taylor, ELE professori Zhipei Sun, ELE
professori Ilkka Tittonen, ELE
professori Yu Xiao, DICE professori Riku Jäntti, DICE
professori Antti Oulasvirta, DICE

tohtoriopiskelija Maksim Sitnikov 2024

tohtoriopiskelija Jingyi Liao 2024

Suunnittelija Emma Holmlund
Koordinaattori Suvi Katajamäki (tohtorinkoulutusneuvoston sihteeri)
Koordinaattori Antti Susiluoto

Sähkötekniikan tohtoriohjelman yhteystiedot

Kokoukset ja määräajat 

Tohtoriopiskelijoita tiedotetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen jälkeen. Lomakausien aikana ei tehdä päätöksiä.

Haku tohtoriohjelmaan, muutokset opinto-oikeuteen (esim. ohjaajan vaihto) ja esitarkastushakemus

Näille hakemuksille on taulukon A mukaiset määräajat. Päätökset tehdään kokouspäivinä.

Väittelylupapäätökset ja väitöskirjan korjaukset

Kun molemmat esitarkastuslausunnot ovat saapuneet, ensimmäinen väittelylupapäätös tehdään taulukon B päätöspäivien mukaisesti (väittelyluvan ensimmäinen kierros). 

Opiskelijalta vaadittavat korjaukset käsitellään seuraavasti (väittelyluvan toinen kierros):

 1. Kun väittelyluvasta on annettu B-päätös: B-päätöksen korjaukset tarkastaa tohtoriohjelman puheenjohtaja noin viikon sisällä.
 2. Kun väittelyluvasta on annettu C-päätös: Kun väitöskirjan korjaukset on toimitettu, uusi väittelylupapäätös tehdään taulukon B mukaisesti. Noudatathan taulukon määräaikoja korjausten jättämisessä. Huomaa, että voit samalla jättää hakemuksen vastaväittäjästä ja väitöspäivästä. Varsinaisessa kokouksessa asiat voidaan käsitellä samassa kokouksessa, mutta sähköpostikokouksissa asiat käsitellään erikseen.

Muut väittelylupapäätökset ja lisätietoja

Vastaväittäjän nimeäminen ja väitöksen tietojen vahvistaminen

Joka maanantaina klo 12 mennessä jätetyt hakemukset (edellyttäen, ettei ole täydennystarpeita) käsitellään pääsääntöisesti saman viikon aikana (lomakausia lukuun ottamatta) joko sähköpostikokouksena tai kyseisen viikon varsinaisessa kokouksessa (taulukko A). 

Huomaa, että jättäessäsi väitöskirjan korjaukset varsinaiseen kokoukseen, voit jättää samalla myös hakemuksen vastaväittäjästä ja väitöspäivästä. 

Väitöskirjan hyväksyminen

Kokouksissa käsitellään taulukossa A mainittuina kokouspäivinä ne väitöskirjat, joista on saatu vastaväittäjän lausunto riittävästi ennen kokousta sekä varmistuttu, ettei opiskelija tee vastinetta lausunnolle. Jos väitös on hyvin lähellä kokousta, opiskelijan on hyvä varautua vastaamaan lyhyellä varoitusajalla tohtorinkoulutuspalveluiden lähettämään kysymykseen asiaan liittyen. 

Valmistumisten osalta valmistumispyynnön tulee olla lähetetty viimeistään 4 arkipäivää ennen kokousta, jotta valmistuminen taulukon mukaisina päivinä on mahdollista.

Määräajat ja päätöspäivät, taulukko A

Määräajat  hakemuksille* Kokoukset Valmistumispäivät Publiikki (Valmistumisjuhla)
To 11.1.2024 Pe 26.1.2024 Ma 29.1.2024 26.3.2023
Ti 30.1.2024 Ma 12.2.2024 Ma 19.2.2024 26.3.2023
To 7.3.2024 Pe 22.3.2024 Ma 25.3.2024 12.6.2023
To 11.4.2024 Pe 26.4.2024 Ma 29.4.2024 12.6.2023
Ti 7.5.2024 Pe 24.5.2024 Ma 27.5.2024 12.6.2023
Ti 4.6.2024 Ma 17.6.2024 Ma 24.6.2024 25.9.2024
To 8.8.2024 Pe 23.8.2024 Ma 26.8.2024 25.9.2024
To 12.9.2024 Pe 27.9.2024 Ma 30.9.2024 11.12.2024
To 3.10.2024 Pe 25.10.2024 To 31.10.2024 11.12.2024
Ti 29.10.2024 Pe 15.11.2024 Ma 18.11.2024 11.12.2024
Ti 3.12.2024 Ma 16.12.2024 Ti 31.12.2024 tba

*Lue taulukon yläpuolelta lisätiedot hakemuksista, joita määräaika koskee.

Määräajat ja päätöspäivät, taulukko B

Määräajat esitarkastuslausunnoille
ja väitöskirjan korjauksille
Kokous-/päätöspäivä Kokoustyyppi
Ma 8.1.2024 klo 12 Pe 19.1.2024 sähköpostikokous
Ma 22.1.2024 klo 12 Pe 26.1.2024 varsinainen kokous
Ma 5.2.2024 klo 12 Ma 12.2.2024 varsinainen kokous
Ma 26.2.2024 klo 12 Pe 8.3.2024 sähköpostikokous
Ma 18.3.2024 klo 12 Pe 22.3.2024 varsinainen kokous
Ma 25.3.2024 klo 12 Pe 12.4.2024 sähköpostikokous
Ma 22.4.2024 klo 12 Pe 26.4.2024 varsinainen kokous
Ma 6.5.2024 klo 12 Pe 17.5.2024 sähköpostikokous
Ma 20.5.2024 klo 12 Pe 24.5.2024 varsinainen kokous
Ma 27.5.2024 klo 12 Pe 7.6.2024 sähköpostikokous
Ma 10.6.2024 klo 12 Ma 17.6.2024 varsinainen kokous
Ma 17.6.2024 klo 12 Pe 28.6.2024 sähköpostikokous
Ma 12.8.2024 klo 12 Pe 23.8.2024 varsinainen kokous
Ma 2.9.2024 klo 12 Pe 13.9.2024 sähköpostikokous
Ma 23.9.2024 klo 12 Pe 27.9.2024 varsinainen kokous
Ma 30.9.2024 klo 12 Pe 11.10.2024 sähköpostikokous
Ma 21.10.2024 klo 12 Pe 25.10.2024 varsinainen kokous
Ma 11.11.2024 klo 12 Pe 15.11.2024 varsinainen kokous
Ma 25.11.2024 klo 12 To 5.12.2024 sähköpostikokous
Ma 9.12.2024 klo 12 Ma 16.12.2024 varsinainen kokous

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja;
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset tohtorinkoulutuksen tutkimusaloista;
 3. tehdä dekaanille esitys tohtoriopiskelijoiden ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väittelyluvasta;
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja;
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat

 
Tohtorinkoulutusneuvosto on määrännyt seuraavat tehtävät puheenjohtajan tehtäväksi (kesäkuussa 2018):

 1. nimetä tohtoriopiskelijalle uuden vastuuprofessorin tai ohjaajan, jos vastuuprofessori tai ohjaaja muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 2. päättää tohtoriopiskelijan tutkintokielestä sekä tohtorin- tai lisensiaatintutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä, jos nämä muuttuvat opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 3. vahvistaa tohtoriopiskelijan opintosuunnitelmat, kuitenkin niin, että puheenjohtaja voi siirtää yksittäisen tohtoriopiskelijan opintosuunnitelman vahvistamisen tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos päätös vaatii laajempaa keskustelua;
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustoksen, jos näihin tulee muutoksia;
 5. vahvistaa tohtoriopiskelijan pää/sivutoimisuuden, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen
 6. vahvistaa tohtoriopiskelijan tutkimusalan, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen.

Sähkötekniikan tohtoriohjelma

Tämä sivusto on Sähkötekniikan tohtoriohjelman opinto-opas.

Lue lisää
Student guide illustration, doctoral programmes
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: