Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Sähkötekniikan korkeakoulu)

Koulun tohtorinkoulutusneuvosto vastaa korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisällön kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit sekä tekee useita muita päätöksiä liittyen esimerkiksi yksittäisen tohtoriopiskelijan väitöskirjan hyväksymisprosessiin. Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvoston jäsenillä on varajäsenet.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2025 loppuun. Opiskelijajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja, professori Vesa Välimäki

 Jäsenet Varajäsenet
professori Vesa Välimäki, DICE
(puheenjohtaja)
Prof. Sergiy Vorobyov, DICE
Prof. Risto Wichman, DICE
professori Marko Hinkkanen, EEA
(varapuheenjohtaja)
professori Esa Ollila, DICE
professori Stephan Sigg, DICE
professori Matti Lehtonen, EEA professori Arto Visala, EEA
professori Zachary Taylor, ELE professori Zhipei Sun, ELE
professori Ilkka Tittonen, ELE
professori Yu Xiao, DICE professori Riku Jäntti, DICE
professori Antti Oulasvirta, DICE
tohtoriopiskelija Xiaoqi Cui 2023 tohtoriopiskelija Maksim Sitnikov 2023

Suunnittelija Emma Holmlund
Koordinaattori Suvi Katajamäki (tohtorinkoulutusneuvoston sihteeri)
Koordinaattori Kitta Peura

Kokoukset ja määräajat 

Tohtoriopiskelijoita tiedotetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen jälkeen.

Kesäloma, jonka aikana päätöksia ei tehdä 1.7 - 9.8.2023

Määräajat hakemuksille* Kokoukset Valmistumispäivät Publiikki (Valmistumisjuhla)
To 12.1.2023 Pe 27.1.2023 30.1.2023 25.4.2023
To 26.1.2023 Ma 13.2.2023 27.2.2023 25.4.2023
To 9.3.2023 Pe 24.3.2023 27.3.2023 25.4.2023
Ti 4.4.2023 Pe 21.4.2023 24.4.2023 14.6.2023
To 4.5.2023 Pe 26.5.2023 29.5.2023 14.6.2023
To 1.6.2023 Ma 19.6.2023 26.6.2023 27.9.2023
To 10.8.2023 Pe 25.8.2023 28.8.2023 27.9.2023
To 14.9.2023 Pe 29.9.2023 30.10.2023 13.12.2023
To 5.10.2023 Pe 27.10.2023 30.10.2023 13.12.2023
To 2.11.2023 Pe17.11.2023 20.11.2023 13.12.2023
To 30.11.2023 Ma 18.12.2023 29.12.2023 26.3.2023

* Ei koske valmistumispyyntöä. Saat tarkemmat tiedot valmistumispyynnön lähettämisen aikataulusta tohtoriohjelmasta.

Määräajat hakemuksille* Kokoukset Valmistumispäivät Publiikki (Valmistumisjuhla)
To 11.1.2024 Pe 26.1.2024 Ma 29.1.2024 26.3.2023
Ti 30.1.2024 Ma 12.2.2024 Ma 19.2.2024 26.3.2023
To 7.3.2024 Pe 22.3.2024 Ma 25.3.2024 12.6.2023
To 11.4.2024 Pe 26.4.2024 Ma 29.4.2024 12.6.2023
Ti 7.5.2024 Pe 24.5.2024 Ma 27.5.2024 12.6.2023
Ti 4.6.2024 Ma 17.6.2024 Ma 24.6.2024 tba
To 8.8.2024 Pe 23.8.2024 Ma 26.8.2024 tba
To 12.9.2024 Pe 27.9.2024 Ma 30.9.2024 tba
To 3.10.2024 Pe 25.10.2024 To 31.10.2024 tba
Ti 29.10.2024 Pe 15.11.2024 Ma 18.11.2024 tba
Ti 3.12.2024 Ma 16.12.2024 Ti 31.12.2024 tba

* Ei koske valmistumispyyntöä. Saat tarkemmat tiedot valmistumispyynnön lähettämisen aikataulusta tohtoriohjelmasta.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja;
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset tohtorinkoulutuksen tutkimusaloista;
 3. tehdä dekaanille esitys tohtoriopiskelijoiden ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väittelyluvasta;
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja;
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat

 
Tohtorinkoulutusneuvosto on määrännyt seuraavat tehtävät puheenjohtajan tehtäväksi (kesäkuussa 2018):

 1. nimetä tohtoriopiskelijalle uuden vastuuprofessorin tai ohjaajan, jos vastuuprofessori tai ohjaaja muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 2. päättää tohtoriopiskelijan tutkintokielestä sekä tohtorin- tai lisensiaatintutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä, jos nämä muuttuvat opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 3. vahvistaa tohtoriopiskelijan opintosuunnitelmat, kuitenkin niin, että puheenjohtaja voi siirtää yksittäisen tohtoriopiskelijan opintosuunnitelman vahvistamisen tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos päätös vaatii laajempaa keskustelua;
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustoksen, jos näihin tulee muutoksia;
 5. vahvistaa tohtoriopiskelijan pää/sivutoimisuuden, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen
 6. vahvistaa tohtoriopiskelijan tutkimusalan, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu