Palvelut

Yleisiä ohjeita suomenkielisten ajankohtaisartikkeleiden kirjoittamiseen

Kirjoitatko tiedotetta, uutista tai muuta ajankohtaissisältöä Aallon verkkosivuille? Alla on yleisiä ohjeita hyvään kirjoittamiseen. Lue myös määritelmät ja yksilöidyt ohjeet usein toistuvista juttutyypeistä – ja kirjoita entistäkin paremmin!
Kuvituskuva näppäimistöstä. Kuvittaja: Ida-Maria Wikström.
Kuvitus: Ida-Maria Wikström

Kenelle tehdään 

Aalto-yliopiston ajankohtaisartikkelit on suunnattu tieteestä, taiteesta, koulutuksesta, kulttuurista ja yhteiskunnan kehityksestä kiinnostuneille ihmisille. Myös tiedotusvälineet seuraavat Aallon uutisvirtaa. 

Lukijoiden joukossa on paljon oman yhteisön jäseniä: opiskelijoita, henkilöstöä, alumneja ja yhteistyökumppaneita sekä potentiaalisia opiskelijoita. 

Otsikko 

Hyvä otsikko avaa jutun aiheen kiinnostavasti ja perustelee lukijalle, miksi juttuun kannattaa tarttua. 

Suositeltava otsikon pituus on noin 60–70 merkkiä välilyönteineen, älä tee yli 100 merkin pituisia otsikoita. Ajatusviivan käyttö on otsikossa mahdollista.  

 • Vuoden odotus ohi – satelliitti laukaistiin avaruuteen (55 merkkiä)

Vältä otsikossa lyhenteitä sekä pitkiä tai vierasperäisiä sanoja. 

Ingressi 

Uutiset ja ajankohtaisartikkelit sisältävät aina ingressin. Ingressi täydentää otsikkoa ja tarjoaa lisätietoa. Vältä saman asian toistamista sekä otsikossa että ingressissä.  

Koska artikkelit julkaistaan aalto.fi-sivustolla, voit harkita, onko yliopiston nimeä tarpeen edes mainita. 

Ingressin pituus on enintään kaksi virkettä. Jos otsikkosi on 60–70-merkkiä pitkä, sopiva ingressin pituus on maksimissaan 160 merkkiä. Ingressi päättyy pisteeseen. 

Ethän kopioi ingressiin tismalleen samaa tekstiä kuin yhteenvedossa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti hakukoneoptimointiin ja siten sisältösi löydettävyyteen.

Leipäteksti 

Ajankohtaisartikkelin leipäteksti on oma itsenäinen kokonaisuutensa. Leipäteksti ei siis ole riippuvainen ingressistä tai jatka suoraan siitä. 

Drupalissa leipäteksti tehdään lisäämällä text paragraph -komponentti lead text -komponentin jälkeen.

Käytä leipätekstissä ymmärrettäviä, yleistajuisia sanoja ja sujuvaa yleiskieltä. Suosi lyhyitä lauseita ja virkkeitä. Älä jätä tekstiin pitkiä, monimutkaisia ja useista sivulauseista koostuvia virkkeitä. 

Oikeinkirjoitusohjeita

Käytä yliopistosta tekstissä ensimmäisen kerran virallista nimeä Aalto-yliopisto (ei pelkkä Aalto), jonka jälkeen voit viitata siihen sanoilla yliopisto tai Aalto. 

Kirjoita laitosten nimet pienellä alkukirjaimella. Korkeakoulun nimi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, jos sitä edeltää määre Aalto-yliopiston.  

 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 

Korkeakoulujen nimistä ei käytetä ulkoisissa julkaisuissa lyhenteitä (ARTS, BIZ, ENG, ELEC, CHEM, SCI). Jos lyhennettä jostain syystä käytetään, sen edessä on aina oltava Aalto.  

 • Aalto CHEM 

Vältä lyhenteitä tekstissä. Jos lyhenne on välttämätön, selitä lyhenne mainitessasi sen ensimmäisen kerran. Kirjoita auki myös tutut ja tavalliset lyhenteet:  

 • esim. = esimerkiksi ja mm. = muun muassa / muiden muassa.  

Kirjoita lyhenteet aina auki, kun mainitset ne tekstissä ensimmäisen kerran:  

 • EU, Euroopan unioni.  

Kirjoita myös numerot 1–9 auki (yksi, kaksi, kolme...). Jos tekstissä on paljon lukuja, esimerkiksi talousuutisessa, myös 1–9 voidaan merkitä numeroina. 

Vältä tarpeettomia vieraskielisiä sanoja ja vierasperäisiä lyhenteitä kuten VR (virtual reality = virtuaalitodellisuus) ja niiden taivuttamista suomen sijamuodoissa. Käytä vieraskielisten sanojen sijaan aina suomenkielisiä, jos mahdollista.  

Jos tieteellisten termien merkitys ei käy ilmi asiayhteydestä, ne tulee avata tekstissä. 

Henkilön nimi lihavoidaan, kun se mainitaan leipätekstissä ensimmäisen kerran, vaikka nimi olisi jo kerrottu otsikossa tai ingressissä.  

Kun henkilöön viitataan tekstissä ensimmäisen kerran, kerrotaan koko nimi ja yleensä myös titteli, tarvittaessa kaksikin. Uutisessa ei koskaan viitata henkilöihin pelkällä etunimellä. 

Kun on tarpeen toistaa henkilön titteli nimen yhteydessä, käytä koko nimeä, vaikka olisit maininnut nimen aikaisemmin.  

 • tekniikan tohtori Mikko Mallikas, EI: tohtori Mallikas

Kirjoita tutkintonimikkeet auki aina, kun se on mahdollista ja luontevaa.  

 • TkT tai tekn. toht. = tekniikan tohtori  

Suomen kielessä tittelit, arvonimet ja oppiarvot kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Käännä vieraskieliset tittelit suomeksi, mikäli mahdollista. 

Vieraskielisiä teosten tai tapahtumien nimiä ei merkitä lainausmerkeillä, yksinkertaisilla lainausmerkeillä, eikä kursiivilla. 

Haastateltavien suorat sitaatit kirjoitetaan pääsääntöisesti omaan kappaleeseensa ja ne merkitään lainausmerkeillä (älä käytä sitaatti- eli ajatusviivaa). Lainausmerkki on erilainen kuin tuuman merkki, ja lainausmerkit ovat erilaiset suomessa ja englannissa. 

Ajatusviiva merkitään pitkällä viivalla, yhdysmerkki lyhyellä. Miinusmerkkinä käytetään ajatusviivaa. 

Käytä englannin kielen genetiivirakenteissa heittomerkkiä, älä aksenttimerkkiä. Sama koskee suomenkielisessä tekstissä esimerkiksi vieraskielisten nimien taivutusta. 

Väliotsikot 

Ajankohtaisartikkeleissa käytetään väliotsikoita. Väliotsikot rytmittävät tekstiä ja helpottavat silmäilyä. Lukijalle väliotsikot ilmaisevat siirtymää asiasta, teemasta tai näkökulmasta toiseen. 

Hyvä väliotsikko on tiivis, informatiivinen ja kiinnostava. Käytä yhdessä jutussa suurin piirtein saman pituisia väliotsikoita. Pidä myös väliotsikoiden tyyli samanlaisena läpi jutun. 

Toisin kuin otsikossa, väliotsikossa ei välttämättä tarvita verbiä. 

Drupalissa väliotsikko tehdään valitsemalla tyylimäärittelyistä Heading 2. 

Kuvatekstit 

Kuvatekstillä on ajankohtaisartikkelissa tärkeä rooli. Silmäilevä lukija saattaa lukea vain sen ja otsikon. Kuvatekstissä voidaan kertoa esimerkiksi: 

 • yksityiskohta artikkelista 

 • keskeinen asia artikkelista 

 • mitä kuvassa tapahtuu (tutkimuskuva) 

 • kuvan henkilöt 

 • kuvaajan nimi (Kuva: Kaisa Kuvaaja / Aalto-yliopisto) 

Faktalaatikko 

Voit tarvittaessa täydentää artikkelia faktalaatikolla, jossa tarjoat lukijalle lisätietoa esimerkiksi listauksen tai luettelon muodossa. 

Älä kirjoita lyhyeen juttuun pitkää faktalaatikkoa. Yritä myös pitää faktalaatikon sisältämän listauksen tai luettelon elementit suunnilleen samanpituisina. Otsikoi faktalaatikko ja lisää lähteet. 

Sijoita faktalaatikko, yhteystiedot ja muut lisätiedot leipätekstin jälkeen. 

Käytä luettelomerkkinä Drupalissa määriteltyä bullet pointia tai numerointia. 

Faktalaatikon voit tehdä Drupalin taulukkotyökalulla. 

Loppuun lisätietojen antajat 

Mediatiedotteen loppuun merkitään lisätietojen antajat yhteystietoineen. 

 • Mikko Mallikas, dosentti, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu,
  [email protected], puh. 040 123 4567 

Tekijätiedot 

Tekijän nimi kirjoitetaan Drupalin author-kenttään tai jutun loppuun, jolloin tekijätiedot kursivoidaan. 

 • Teksti: Tommi Toimittaja

Kuvitus ja visualisointi 

Jokaisessa ajankohtaisartikkelissa käytetään ainakin yhtä visuaalista elementtiä (valokuva, kuvituselementti tai infografiikka). Jos juttua varten ei ole otettu erikseen kuvia, voit valita kuvituskuvan Aallon omasta materiaalipankista (materialbank.aalto.fi). 

Kuvituksessa ei käytetä yleisten kuvapankkien kuvia. Vältämme myös logojen käyttämistä kuvituselementteinä. 

Huomioi kuvankäytössä myös Aallon kuvaohjeistus

Kirjoita kuvan yhteyteen kuvateksti.

Yksilöityjä ohjeita eri juttutyyppien kirjoittamiseen

Ohjeita kysymys-vastaus-jutun kirjoittamiseen

Tutustu vinkkeihin ja kirjoita koukuttava henkilöhaastattelu.

Kuvituskuvassa kaksi puhelinta, joiden näytöillä kasvot. Kuvitus: Taru Happonen.

Ohjeita johdon nimitysuutisen kirjoittamiseen

Noudattamalla näitä vinkkejä kirjoitat napakan uutisen uudesta johtoryhmän tai hallituksen jäsenestä.

Kuvituskuvassa lamppuja. Kuvittaja: Taru Happonen.

Ohjeita uutisen kirjoittamiseen

Kertaa ja ota onkeesi vinkit uutisartikkelin kirjoittamiseen – ja kerää kehut lukijoilta.

Kuvituskuva mobiililaitteista. Kuvittaja: Taru Happonen

Ohjeita yhteistyöuutisen kirjoittamiseen

Hyödynnä vinkit ja kirjoita kiinnostava juttu uudesta sopimuksesta tai lahjoituksesta.

Kuvituskuva, jossa kaksi henkilöä "heittää ylävitoset". Kuvitus: Vesa-Matti Juutilainen.
Tätä palvelua tarjoaa:

Viestintäpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu