Palvelut

Tutkimusdatan tallentaminen

Datan tallennukseen on monia ratkaisuja. Tutkimuksen edetessä säilytystarpeet voivat vaihdella. Todennäköisimmin data on tallennettava useisiin järjestelmiin tai eri käyttöoikeuksien nojalla sen elinkaaren aikana. Jotta datasta voidaan saada mahdollisimman paljon irti sen elinkaaren aikana, se on hallittava hyvin, dokumentoitava, säilytettävä turvallisesti ja se on varmuuskopiotava.
The image is from Aalto University material bank.

Tallennus

Suositeltavin tallennuspaikka tutkimusdatalle on Aallon verkkolevyt (ks. linkki Tallennustila tutkimukselle ja ryhmille (TeamWork) alla). Palvelun tiedostoista otetaan automaattisesti varmuuskopiot, verkkolevyt kelpaavat luottamuksellisen ja arkaluontoisen datan tallennukseen ja tiedostojen jakaminen Aallon sisällä onnistuu.

Fairdata IDA soveltuu isojen tietoaineistojen julkaisemiseen ja yhteistyöprojekteihin muiden suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. IDA ei sovellu luottamukselliselle datalle eikä arkaluontoisille henkilötiedoille.

Tallennustila tutkimukselle ja ryhmille (TeamWork)

Tutkijat, tutkimusryhmät ja -projektit voivat käyttää erillistä TeamWork-tiedostopalvelua. Levytilan määrä ja muut ominaisuudet sovitetaan kunkin ryhmän tarpeita vastaavaksi.

People in Learning Center

Fairdata-palvelut

Fairdata-kokonaisuus varmistaa tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden sekä turvaa tutkimuksen tietoaineistojen pitkäaikaisen saatavuuden.

Green text Fairdata.fi and a tree supporting a blue sphere with small binary numbers on it

Jakaminen ja yhteistyö

Microsoft Teams on monipuolisin palvelu yhdessä työskentelyyn ja mukaan saa myös yliopiston ulkopuolisia käyttäjiä.

Pilvitallennuspalvelut tukevat mainiosti yhteistyötä yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa. Aallon Tietotekniikkapalveluiden tukemia palveluita ovat Microsoftin OneDrive for Business ja Google Drive. Myös Dropbox on käytettävissä Aalto-yliopiston tunnuksilla (lue ohje).

Näihin palveluihin kannattaa kirjautua nimenomaan Aallon tiliä käyttäen, jotta saat käyttöösi runsaan tallennustilan ja toiminnallisuudet. Yliopiston datan käsittely yksityisellä tilillä ei ole turvallista. Palvelut eivät sovellu luottamukselliselle tiedolle ilman seuraavia erityisjärjestelyitä:

  • OneDrive for Business: Käyttöoikeuksin rajoitettuna tietoon oikeutetuille, luottamuksellisen tiedon jakamista ei tehdä linkillä vaan käytetään henkilökohtaista jakoa.
  • Google Drive: Käyttöoikeuksin rajoitettuna tietoon oikeutetuille. Luottamukselliset tiedot vahvasti salattuna.
  • Dropbox: Erillinen tarkastelu tietoaineistokohtaisesti, ota yhteyttä [email protected]

Pilvitallennus - OneDrive & Google Drive

Aallon OneDrive for Business ja Google Drive tarjoavat lähes rajatonta tallennustilaa verkossa verrattuna tavallisiin, kuluttajille suunnattuihin OneDriveen ja Google Driveen. Aallon hyvä yhteistyösopimus mahdollistaa laadukkaamman ja ennen kaikkea tietoturvallisemman säilytystilan tiedostoille pilvessä.

Microsoft Teams

Microsoft Teams on kätevä yhteistyötyökalu koko yhteisölle.

Mikä on Microsoft Teams?

Luottamuksellinen data yhteistyöprojekteissa

Eduuni -ryhmätyöympäristö on eräs turvallinen vaihtoehto pilvitallennuspalveluille luottamuksellisen datan käsittelyyn yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Voit tutustua palveluun alle linkitetystä kuvauksesta ja tarkistaa, miten se vastaisi projektisi tarpeisiin.

Microsoft Teams ja OneDrive for Business voivat soveltua, jos tietyt reunaehdot täyttyvät: pääsy rajattava vain oikeille henkilöille, tietoa ei jaeta linkillä vaan henkilökohtaisella jaolla ja henkilöllisyydestä varmistutaan (oikea sähköpostiosoite, Teams-kokouksissa webbikamera, jne.).

Eduuni - Ryhmätyöympäristö

Eduuni-workspaces sisältää Microsoft SharePoint -työtiloja organisaatioiden, verkostojen, hankkeiden ja tiimien käyttöön. Eduunia käytetään lähinnä EU-laajuisiin, kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, sillä se mahdollistaa yhteistyön myös Aallon ulkopuolisten tahojen kanssa. Mikäli tallennettava informaatio ei ole salassapidettävää, ryhmätyöskentelyyn suositellaan käytettäväksi Microsoft Teamsia.

Datan julkaiseminen

Tutustu alla olevasta linkistä data-arkistoihin ja palveluihin, joita voit käyttää datan julkaisemiseen.

Avoimet data-arkistot (repositoryt)

Aalto-yliopistossa käytettävät datan avoimet repositoryt

Monitulkintaiset ongelmat vaativat uudenlaista johtamista

Luottamukselliset tiedot ja tietoturvallisuus

Ole erityisen huolellinen, kun käsittelet luottamuksellista dataa. Tällöin on tärkeää huomioida mm. seuraavat seikat:

  1. Tunnista, kuinka luottamuksellista aineisto on. Alkuun auttaa alle linkitetyt ohjeet tietoaineistojen luokittelusta ja niille soveltuvista palveluista.
  2. Onko aineiston käsittelylle ja tallennukselle annettu rajoituksia tai määräyksiä? Noudatettavia ehtoja voivat asettaa mm. lainsäädäntö, datan luovuttanut taho, tutkimus/NDA-sopimukset, tutkimuspartnerit tai tutkimusrahoittajat.
  3. Suunnittele henkilötietojen käsittely heti tutkimuksen alussa.
  4. Käytä vain hyväksyttyjä tietojärjestelmiä luottamuksellisen tiedon tallentamiseen, siirtämiseen ja jakamiseen.

Secure data storage -ohje luottamuksellisen tiedon tallentamisesta, jakamisesta ja siirtämisestä (engl, Aalto wiki, vain Aalto-tunnuksella)

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Tunnista, käsitteletkö henkilötietoja tutkimuksessasi. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten videokuva tai ääninauhoite henkilöstä, IP-osoite, henkilön paikannustieto tai tietoja, joita yhdistelemällä ihminen voidaan tunnistaa (esimerkiksi osoitetiedot ja työnimike).

Personal data

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näillä linkeillä voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua.

People talking with each other

Datan hallinta tutkimuksen aikana

Tutustu ohjeisiin ja palveluihin, jotka tukevat tutkimusdatan hallintaa tutkimustyössä.

Aalto Unversity collecting data
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu