Palvelut

Tutkimusdatan tallentaminen

Datan tallennukseen on monia ratkaisuja. Tutkimuksen edetessä säilytystarpeet voivat vaihdella. Todennäköisimmin data on tallennettava useisiin järjestelmiin tai eri käyttöoikeuksien nojalla sen elinkaaren aikana. Jotta datasta voidaan saada mahdollisimman paljon irti sen elinkaaren aikana, se on hallittava hyvin, dokumentoitava, säilytettävä turvallisesti ja se on varmuuskopiotava.
The image is from Aalto University material bank.

Tallennus

Suositeltavin tallennuspaikka tutkimusdatalle on Aallon verkkolevyt (ks. linkki Tallennustila tutkimukselle ja ryhmille (TeamWork) alla). Palvelun tiedostoista otetaan automaattisesti varmuuskopiot, verkkolevyt kelpaavat luottamuksellisen ja arkaluontoisen datan tallennukseen ja tiedostojen jakaminen Aallon sisällä onnistuu.

Fairdata IDA soveltuu isojen tietoaineistojen julkaisemiseen. IDA ei sovellu luottamukselliselle datalle eikä arkaluontoisille henkilötiedoille.

Tallennustila tutkimukselle ja ryhmille (TeamWork)

Tutkijat, tutkimusryhmät ja -projektit voivat käyttää erillistä TeamWork-tiedostopalvelua. Levytilan määrä ja muut ominaisuudet sovitetaan kunkin ryhmän tarpeita vastaavaksi.

People in Learning Center

Fairdata-palvelut

Fairdata-kokonaisuus varmistaa tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden sekä turvaa tutkimuksen tietoaineistojen pitkäaikaisen saatavuuden.

Green text Fairdata.fi and a tree supporting a blue sphere with small binary numbers on it

Jakaminen ja yhteistyö

Microsoft Teams on monipuolisin palvelu yhdessä työskentelyyn ja mukaan saa myös yliopiston ulkopuolisia käyttäjiä.

Pilvitallennuspalvelut tukevat mainiosti yhteistyötä yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa. Aallon Tietotekniikkapalveluiden tukemia palveluita ovat Microsoftin OneDrive for Business ja Google Drive. Myös Dropbox on käytettävissä Aalto-yliopiston tunnuksilla (lue ohje).

Näihin palveluihin kannattaa kirjautua nimenomaan Aallon tiliä käyttäen, jotta saat käyttöösi runsaan tallennustilan ja toiminnallisuudet. Yliopiston datan käsittely yksityisellä tilillä ei ole turvallista.

Luottamuksellisen tiedon jakaminen

Yhteistyöprojekteissa on luottamuksellisen tiedon käsittely tehtävä huolellisesti. Näissä palveluissa voit jakaa luottamuksellista tietoa huolellisuutta ja seuraavia erityisjärjestelyitä noudattaen:

 • Eduuni: Käyttöoikeudet rajoitettu tietoon oikeutetuille
 • Teams, OneDrive for Business, Google Workspace ja Dropbox: Käyttöoikeuksin rajoitettuna tietoon oikeutetuille, luottamuksellisen tiedon jakamista ei tehdä linkillä vaan käytetään henkilökohtaista jakoa.
 • Funet FileSender: Käytä palvelun salausoptiota File encryption vahvalla salasanalla. Salasana pitää jakaa vastaanottajalle turvallisesti esim. salaavan viestipalvelun välityksellä tai tekstiviestillä.

Pilvitallennus - OneDrive & Google Drive

Aallon OneDrive for Business ja Google Drive tarjoavat 5TB tallennustilan verkossa. Aallon hyvä yhteistyösopimus mahdollistaa laadukkaamman ja ennen kaikkea tietoturvallisemman säilytystilan tiedostoille pilvessä.

Microsoft Teams

Microsoft Teams on kätevä yhteistyötyökalu koko yhteisölle.

Mikä on Microsoft Teams?

Eduuni - Ryhmätyöympäristö

Eduuni-workspaces sisältää Microsoft SharePoint -työtiloja organisaatioiden, verkostojen, hankkeiden ja tiimien käyttöön. Eduunia käytetään lähinnä EU-laajuisiin, kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, sillä se mahdollistaa yhteistyön myös Aallon ulkopuolisten tahojen kanssa. Mikäli tallennettava informaatio ei ole salassapidettävää, ryhmätyöskentelyyn suositellaan käytettäväksi Microsoft Teamsia.

Funet FileSender (ulkoinen linkki)

Palvelu isojen tiedostojen jakamiseen turvallisesti

Two students drawing on coloured paper at a table in a workshop space

Vaihtoehtoiset palvelut datan tallennukseen ja julkaiseminen

Eri vaihtoehtoja datan tallennukseen ja julkaisemiseen on esitelty tarkemmin sivuilla (linkit alla):

 • Tallennusratkaisut-taulukko palveluiden ominaisuuksien vertailuun
 • Mihin voin tallentaa datani? -ohje eri tilanteisiin
 • Tutkimusdatan julkaiseminen - käytännön ohjeet

Tallennusratkaisut-taulukko

Tallennusratkaisujen vertailu (koti- ja työhakemistot, home & work, tallennus, pilvitallennus, teamwork, teams, onedrive, googledrive, fairdata ida).

Tutkimusdatan julkaiseminen

Käytetyn tutkimusdatan julkaiseminen lisää viittauksia lehtiartikkeleihisi ja muihin julkaisuihin. Tälle sivulle on koottu tutkimusdatan julkaisemisessa huomioitavat asiat avuksesi. Prosessissa on kolme vaihetta: tutkimusdatan valmistelu, tutkimusdatan julkaiseminen ja datasi markkinointi!

Aalto University library inside

Mihin voin tallentaa datani?

Suositellut tallennuspalvelut eri tilanteisiin.

Cloud storage

Luottamukselliset tiedot ja tietoturvallisuus

Ole erityisen huolellinen, kun käsittelet luottamuksellista dataa. Tällöin on tärkeää huomioida mm. seuraavat seikat:

 1. Tunnista, kuinka luottamuksellista aineisto on. Alkuun auttaa alle linkitetyt ohjeet tietoaineistojen luokittelusta ja niille soveltuvista palveluista.
 2. Onko aineiston käsittelylle ja tallennukselle annettu rajoituksia tai määräyksiä? Noudatettavia ehtoja voivat asettaa mm. lainsäädäntö, datan luovuttanut taho, tutkimussopimukset, salassapito/NDA-sopimukset, tutkimuspartnerit tai tutkimusrahoittajat.
 3. Suunnittele henkilötietojen käsittely heti tutkimuksen alussa.
 4. Käytä vain hyväksyttyjä tietojärjestelmiä luottamuksellisen tiedon tallentamiseen, siirtämiseen ja jakamiseen (katso perusohje tiedon luokittelemiseen).

Alla olevista linkeistä löydät tarkempia ohjeita tiedon turvalliseen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Tunnista, käsitteletkö henkilötietoja tutkimuksessasi. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten videokuva tai ääninauhoite henkilöstä, IP-osoite, henkilön paikannustieto tai tietoja, joita yhdistelemällä ihminen voidaan tunnistaa (esimerkiksi osoitetiedot ja työnimike).

Personal data

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näillä linkeillä voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

People talking with each other
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: