Palvelut

Tutkimusdatan julkaiseminen

Käytetyn tutkimusdatan julkaiseminen lisää viittauksia lehtiartikkeleihisi ja muihin julkaisuihin. Saat myös viittauksia itse dataan. Tälle sivulle on koottu tutkimusdatan julkaisemisessa huomioitavat asiat avuksesi.
The image is from Aalto University Material bank.

Esimerkkejä eri alojen tietoaineistoista, jotka on julkaistu luotettavissa arkistoissa, ja joilla on yksityiskohtainen kuvailu.

Askel I. Valmistele data julkaisua varten

(1) Tarkista mitä dataa voi julkaista

Aalto-yliopisto noudattaa periaatetta "niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä". Tutkimusdatan avaamiseen liittyy mahdollisia rajoituksia, jos tutkimukseesi sisältyy:

(2) Valitse julkaistava data

Aloita tietoaineiston valmisteleminen valitsemalla mitä dataa julkaistaan ja säilytetään. Muutamia vaihtoehtoja:

 • Tulosten validoinnin mahdollistava data
 • Tutkimuksen toistamisen mahdollistava data
 • Kaikki data, joka on mahdollisesti hyödyllistä tiedeyhteisölle

Tietoaineistoon voi sisältyä:

 • Kokeisiin liittyvää mittausaineistoa (sekä raakadataa että prosessoitua dataa)
 • Haastattelu/kyselydataa, jos data on anonymisoitu
 • Ohjelmistoja, tutkimusprotokollia ja menetelmiä

Alla olevasta linkistä voi tutusta siihen, kuinka ohjelmistoja avataan: esimerkiksi kuinka ohjelmistosta voi tehdä viitattavan, mitä lisenssejä ohjelmistolle voi valita jne.

This image is from Aalto University Material Bank.

Ohjelmisto tutkimuksen tuotoksena

Usein tutkijat kehittävät tutkimustyönsä osana ohjelmistoja, joko tutkimuksen ensisijaisena tuotoksena tai apuvälineeksi tutkimustyöhön.

Palvelut

Tietoaineiston maksimaalisen vaikuttavuuden ja mahdollisen uudelleenkäytön turvaamiseksi kannattaa noudattaa ns. FAIR-periaatteita (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Datan kuvaileminen tavalla, joka tekee siitä ymmärrettävän saman alan tutkijalle sekä hyvän data-arkiston valinta ovat riittäviä toimenpiteitä useimpien periaatteiden noudattamiseksi.

Lisätietoa FAIR-periaatteista:

https://www.go-fair.org/fair-principlesAlla olevasta linkistä löytyy lisätietoa datan dokumentointiin liittyvistä hyvistä käytännöistä.

The image is from Aalto University material bank

Tutkimusdatan dokumentointi, organisointi ja metadata

Metadata kuvailee tutkimusdataa. Tiedot tekijästä, lisenssistä, päivämäärä ja tilastot voivat kaikki olla metadataa.

Palvelut

Askel II. Lataa tietoaineisto data-arkistoon

(1) Valitse arkisto

Suosittelemme käyttämään luotettavaa alakohtaista arkistoa, jotta tietoaineiston vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri. Jos soveltuvaa alakohtaista arkistoa ei ole saatavilla, suosittelemme Zenodoa yleiskäyttöiseksi data-arkistoksi.

Alla olevasta linkistä saa lisätietoa data-arkistoista ja muista julkaisumahdollisuuksista kuten datalehdistä.

Monitulkintaiset ongelmat vaativat uudenlaista johtamista

Avoimet data-arkistot (repositoryt)

Aalto-yliopistossa käytettävät datan avoimet repositoryt

Palvelut

(2) Lataa datasi arkistoon

Kun tietoaineisto on valmisteltu, on aika ladata se arkistoon. Saat tietoaineistollesi pysyvän tunnisteen (DOI, URN tai vastaava), joka tekee siitä löydettävän ja viitattavan.

Näin lataat tietoaineiston Zenodoon (video, 3'55'')

Muista lisätä ORCID-tunnuksesi mukaan, kun julkaiset tietoaineiston. Lisätietoa osiosta Tutkijatunnisteet ja profiilit.

(3) Kuvaile tietoaineistosi arkistossa

Varmistaaksesi tietoaineistosi löydettävyyden ja ymmärrettävyyden uudelleenkäyttöä varten kirjoita hyvä kuvailu valitsemaasi arkistoa varten.

Computer screen with several windows open, showing cylindrical shapes on topmost windoe and three-dimensional grid structure underneath it. Photo by Mikko Raskinen.

Tietoaineistojen kuvailu data-arkistoissa

Luo hyvä kuvailu tehostaaksesi tietoaineistosi uudelleenkäyttöä, viitattavuutta ja löydettävyyttä.

Palvelut

(4) Valitse tutkimusaineistollesi lisenssi

Johtava tutkija (PI, Principal Investigator) vastaa sopivan lisenssin valinnasta. Lisenssin valinnassa tulee noudattaa mahdollisia avoimuutta koskevia rajoituksia kuten projektisopimuksia ja luottamuksellisen tiedon avaamiseen liittyviä ehtoja. Jos tietojen avaamiselle ei ole rajoituksia, valitse lisenssi, joka maksimoi datan uudelleenkäytön.

Creative Commons -lisenssit ovat vakiolisenssejä, joita käytetään tutkimusaineistojen käyttöehtojen määrittämiseen. CC BY 4.0 -lisenssi on pakollinen julkisesti rahoitetuille ja julkisesti datarepositoriossa saatavilla oleville dataseteille. Lisenssi täyttää ne vaatimukset, joita asettavat avoimen datan direktiivi ja kansallisesti sovellettava Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä. Huomaathan, että avoimen datan direktiivi ei koske ohjelmistoja.

CC BY 4.0 -lisenssin nojalla materiaalia voi jakaa, kopioida sekä levittää ja muokata mihin tahansa tarkoitukseen, myös kaupallisesti. Lisenssin ehdoissa edellytetään, että tekijöille annetaan asianmukainen tunnustus, joten tutkimusaineiston tekijät saavat aina viittauksia.

Tietoa datan kaupallistamisesta löytyy täältä:

Avoimuuden ja innovoinnin yhdistäminen Ilman ulkopuolista rahoitusta tuotetun tutkimusdatan lisensointi vaatii sitä, että tekijöillä on kirjalliset sopimukset datan omistajuudesta ja lisensoinnista. Ulkopuolista rahoitusta saavissa tutkimushankkeissa datan omistus siirretään Aalto-yliopistolle, joten lisensointi on mahdollista ilman erillisiä sopimuksia.

Tietoa CC-lisensseistäTyökalu sopivan CC-lisenssin valintaanCC-lisensseihin liittyvät sivut on käännetty useille kielille. Kielivaihtoehdot löytyvät sivun alalaidasta.

Lue lisää tutkimusdatan lisensoinnista Aalto-yliopistossa.

Askel III. Tee tutkimusaineistosi näkyväksi

(1) Lisää tutkimusaineistoosi viittaava tunniste julkaisuusi

Tutkimusaineiston avaaminen julkaisun yhteydessä noudattaa seuraavaa prosessia:

 1. Lataa data arkistoon saadaksesi sille pysyvän tunnisteen (DOI), ja aseta datalle embargo (julkaisuviive)
 2. Käytä pysyvää tunnistetta (DOI) viitataksesi tutkimusaineistoosi julkaisussasi.
 3. Avaa tutkimusaineisto, kun julkaisu on julkaistu.

(2) Rekisteröi tutkimusaineisto ACRIS-tutkimustietojärjestelmään

Kun olet julkaissut tutkimusaineistosi, lähetä linkki tai tutkimusaineiston tunniste osoitteeseen [email protected] Tutkimusaineistosi rekisteröidään Aalto-yliopiston tutkimustietojärjestelmään (ACRIS) puolestasi. ACRIS sisältää tiedot Aalto-yliopiston tutkijoiden tutkimustuotoksista ja toimii tutkimusaineistojen metadataluettelona. Tulokset raportoidaan laitoksille ja kouluille. Tulevaisuudessa avoimeen dataan liittyvä metriikka perustuu ACRIS-tutkimustietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin.

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näillä linkeillä voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

Kuva oppimiskeskuksen sisätiloista. Kuvassa etualalla opiskelija istuu lukemassa kirjaa vihreässä tuolissa. Taka-alalla kaksi opiskelijaa keskustelee pyöreän pöydän ääressä., photo Tuomas Uusheimo

Tutkimusdatan jakaminen ja julkaiseminen

Yleiskatsaus ja ohjeita tutkimusdatan julkaisemisen ja jakamisen palveluihin.

Palvelut
People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu