Palvelut

Teaching Lab suunnittelupakkaus

Teaching Lab Design Kit on suunnittelutyökalu arvioimiseen, kehittämiseen sekä parempaan opettamiseen ja oppimiseen. Teaching Lab- alusta tarjoaa Design Kit:in digitaalisessa muodossa, ja se on myös saatavilla fyysisenä metodikorttipakkana.
Impact & Meaning

Vaikutus & Merkitys

Isossa kuvassa katsottuna kurssin pitää parantaa opiskelijoiden työelämätaitoja sekä työllistymismahdollisuuksia

Vaikutus & Merkitys
Teaching Lab/ Impact & Meaning

Sisältö & Kyvykkyydet

Opetusmateriaaliin on sisällyttävä aitoja työelämän haasteita, poikkitieteellisiä lähestymistapoja ja laajaa ymmärrystä opiskelijoiden tarpeista.

Sisältö & Kyvykkyydet
Teaching Lab / Methods & Tools

Metodit & Työkalut

Metodien ja työkalujen on tuettava haastepohjaista oppimista ja niiden tulee olla opiskelijoille selkeitä sekä helposti lähestyttäviä.

Metodit & Työkalut
Teaching Lab / Time & Space

Aika & Paikka

Tällä tarkoitetaan niitä ajankohtia ja sijainteja, joissa opetus tapahtuu, oli se sitten fyysisesti luokkahuoneessa tai verkkoympäristössä. Ajan ja paikan on oltava käytännöllisiä sekä selkeästi sovelluttava kurssin kontekstiin.

Aika & Paikka
Teaching Lab / Motivation & Assessment

Motivaatio & Arviointi

Arviointikriteereiden on oltava läpinäkyviä, ja rytmi palautteen antamiselle on oltava selkeä.

Motivaatio & Arviointi
Teaching Lab / People & Community

Ihmiset & Yhteisö

Monet eri yritykset, yhteisöt ja ihmiset saattavat ovat mukana toiminnassa, joten on tärkeää tietää keitä he ovat ja mitkä heidän roolinsa ovat.

Ihmiset & Yhteisö

Metodikortteja voidaan käyttää työpajoissa sekä henkilökohtaisiin kehittämistarpeisiin 

Korttien tarkoitus on toimia inspiraationa opetuksen ja oppimisen parissa työskenteleville

Tapoja käyttää kortteja on lukuisia – käyttötarkoitus ja näkökulma riippuvat aina sinusta! Uuden kurssin suunnittelu, haastepohjaisten oppimiselementtien integroiminen valmiiseen kurssiin, nykyisen kurssin arviointi, uusien arviointitapojen löytäminen, uusien ideoiden testaaminen ovat esimerkkejä siitä, miten monella tapaa kortteja voi hyödyntää.

Korttipakka sisältää kuusi kategoriaa, joihin jokaiseen kuuluu kuusi elementtiä (korttia). Jokaista elementtiä täydentää ohjaava kysymys. Digitaaliselta Teaching Lab- alustalta löytyy myös suoria linkkejä olemassa oleviin tukiresursseihin.

Kokeile:

  • Työyhteistöiden integroiminen osaksi opetusta
  • Uusia tapoja tukea työelämätaitoja opetuksessa
  • Uusia tapoja arvioida opiskelijoiden kehitystä
  • Yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä oppimisen ympäristön rakentaminen
  • Kehitystarpeiden identifioiminen nykyisissä kursseissa
  • Uuden kurssin rakentamisen aloittaminen 

Tapoja käyttää Teaching Lab suunnittelupakkauksen kortteja

Seuraavat tavat käyttää Teaching Labin suunnittelupakkauksen kortteja ovat esimerkkejä eikä lista ole perusteellinen. Käytä kortteja saamaan perspektiiviä, inspiroimaan tiimiäsi, kääntämään kulmaa tai kokeilemaan uutta lähestymistapaa. Käytä kortteja kuten parhaaksi näet! 

Teaching Lab Design Kit / Map
Kartta

Kartta

Valitse olennaisimmat kortit konseptoinnille ja kehitystarpeita varten. Käytä kortteja otsikkoina ajatustesi ja ideoittesi selkeyttämiselle. Listaa ajatuksesi ja tee tehtävälista jokaisen kortin alle. 

Teaching Lab Design Kit / Map
Priorisoi

Priorisoi

Aseta kortit pöydälle. Päätä mitkä korteista ovat tärkeimmät löytääksesi varsinaiset prioriteettisi. Jos käytätte kortteja tiiminä, anna jokaisen valita kortti prioriteettiosioon. 

Teaching Lab Design Kit / Timeline
Aikajana

Aikajana

Järjestä kortit aikajanalle ja päätä milloin tapahtuu mitäkin. Aikajanasi voi olla kalenterikuukausi, akateeminen vuosi, useita eri vaiheita, jne. 

Teaching Lab Design Kit / Splash evaluation
Splash-arvointi

Splash-arviointi

Voit käyttää kortteja arvioimaan kehitysprosessia suunnittelupakkauksen eri kategorioissa. 

Teaching Lab Design Kit / Kanban
Kanban

Kanban

Voit käyttää kortteja kehityskohteina Kanban-laudalla.

Teaching Lab Design Kit / Hackathons
Hackathons

Hackathons

Voit käyttää kortteja inspiraationa ja konseptointityökaluina hackathoneihin tai muita kehitystapahtumia varten.

How can I help you with the Design Kit?

Laura Sivula

Laura Sivula

Projektipäällikkö
Teaching Lab  — Designing future-proof education
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: