Vaikutus & Merkitys

Isossa kuvassa katsottuna kurssin pitää parantaa opiskelijoiden työelämätaitoja sekä työllistymismahdollisuuksia.
Impact & Meaning
Society

Yhteiskunta

Mikä vaikutus on yhteiskuntaan?

Asioilla on tapana liittyä johonkin suurempaan kuvaan ja pienistä asioista voi tulla isoja asioita. Arvioi, onko kurssin vaikutus positiivinen ja missä mittakaavassa, ja miten kurssi sopii eettisesti sekä moraalisesti yhteiskuntamme standardeihin. Mieti myös suomalaisen yhteiskunnan rajojen ulkopuolelle.

Work life

Työelämä

Kuinka opiskelijat valmistellaan työelämään?

Ota huomioon tekniset ja ihmisten väliset aspektit; Mitä työkaluja ja tietoa opiskelijat saavat, joita voi myöhemmin soveltaa työelämässä? Työelämä on yleisesti ottaen jatkuvassa muutostilassa. Miten opiskelijat voidaan valmistaa työelämän muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin?

Teaching Lab / Impact & Meaning: Mission

Missio

Mikä on kurssin tarkoitus?

Mieti mikä on kurssin liikkeellepaneva voima, ja lisäksi mieti kurssille selkeä missiolause. Aloita haastepohjaisen oppimisen ohjaavista periaatteita.

Core values

Ydinarvot

Mitkä ovat suuntaa antavia periaatteita?

Ydinarvoja ovat esimerkiksi avoimuus, kunnioitus, jatkuva oppiminen, uteliaisuus ja yhteistyö. Suuntaa antavien periaatteiden tulisi olla kurssin punainen lanka ja olla ilmeisiä koko kurssin ajan. Mieti kuinka kurssin perusperiaatteita voi korostaa ja miten ne luovat kulttuurista tasa-arvoa ja ymmärrystä.

Teaching Lab / Impact & Meaning: Scalability

Skaalautuvuus

Voidaanko kurssi soveltaa toiseen aikaan ja paikkaan?

Aseta kurssille skaalautuvuusaste; onko kurssi sovellettavissa toisessa kulttuurimaailmassa? Onko kurssi ajankohtainen yhden, kahden tai viiden vuoden päästä? Kuinka joustava kurssin runko on? Aloita luonnostelemalla kurssin/ohjelman konsepti.

Teaching Lab / Impact & Meaning: Unique Selling Point

Ainutlaatuinen myyntiväittämä

Mikä tekee kurssista ainutlaatuisen?

Oppilaat valitsevat kurssit tiettyjen tekijöiden perusteella, joita ovat mm. ainutlaatuisuus ja ajankohtaisuus. Mieti kuinka kurssin ainutlaatuinen myyntivälittämä kommunikoidaan kohdeyleisölle; kuulostaako se kiinnostavalta? Mikä tekee siitä erilaisen muihin samankaltaisiin kursseihin verrattuna?

Teaching Lab suunnittelupakkaus
Back to Teaching Lab front page
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu