Ihmiset & Yhteisö

Monet eri yritykset, yhteisöt ja ihmiset saattavat ovat mukana toiminnassa, joten on tärkeää tietää keitä he ovat ja mitkä heidän roolinsa ovat.
Teaching Lab / People & Community
Target group

Kohderyhmä

Mikä on kurssin kohderyhmä?

Kohderyhmänä ovat ne opiskelijat, joita haluaisit kurssin vetävän puoleensa sekä ne jotka ovat todennäköisimmin kiinnostuneita kurssista. Kun realisoit kohderyhmääsi, pohdi onko ryhmä monialainen ja mieti ryhmän eriäviä ja samankaltaisia ominaisuuksia.

Team

Työryhmä

Ketkä kuuluvat olennaisimpaan työryhmääsi?

Tunne työryhmäsi sekä ihmiset, jotka takaavat kurssisi onnistumisen. On hyvä olla ihmisiä vierellä tukemassa ja ohjaamassa. Mieti mitä työryhmäsi ydinhenkilöt mahdollistavat kurssin toteuttamiseen liittyen.

Ambassadors

Edustajat

Keitä ovat ne henkilöt, jotka tukevat ja edistävät sinua?

Pyri tietämään ne ketkä todennäköisimmin tukevat ja haluavat edistää kurssiasi. Mieti yliopistolla sellaisia henkilöitä, joilla on kontakteja sekä yliopiston sisäisiin että ulkoisiin sidosryhmiin. Voiko tämä olla opiskelija tai henkilökunnan jäsen kuten esimerkiksi toinen opettaja?

Collaborations

Yhteistyökumppanit

Keitä ulkoisia yhteistyökumppaneita on mukana? 

Mieti kenen kanssa haluaisit tehdä yhteistyötä ja kuinka vakuuttaa heidät. Ota huomioon eri yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt, riippuen siitä minkälainen kurssi on kyseessä.

Roles

Roolit

Kuinka roolit ja vastuualueet jaetaan?

Määritä selkeät roolit ja vastuualueet. Tiedä kuka on vastuussa kurssin toteutumisesta ja mitä rooleja osallistuvilla ihmisillä on. Onko näihin liittyen olemassa tietty hierarkia vai ovatko roolit jaettu agile-tyyliin? Mitä rooleja opiskelijoilla on kurssin ajan?

Communication

Viestintä

Kuinka oppilaiden ja sidosryhmien välinen kommunikaatio on järjestetty?

Määrittele alustat, joita käytetään viestimiseen. Pidä mielessä kaksisuuntaiset viestintäkanavat ja tiedota opiskelijoita siitä, kuinka kommunikaatio tulee tapahtumaan. Jätä tilaa läpinäkyvyydelle ja esteettömyydelle. Päätä kuka on vastuussa kommunikaatioista ulkopuolisten kontaktien kanssa.

Back to Teaching Lan front page
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: