Metodit & Työkalut

Metodien ja työkalujen on tuettava haastepohjaista oppimista ja niiden tulee olla opiskelijoille selkeitä sekä helposti lähestyttäviä.
Teaching Lab / Methods & Tools
Methodology

Metodologia

Mitä metodologiaa käytetään opettamisessa?

Ota huomioon yleiset periaatteet, pedagogiikka ja hallintastrategiat, joita käytetään kurssin aikana. Kuinka metodologiat edistävät haastepohjaista oppimista? Määrittele oma opetustyylisi ja mitä toivot saavuttavan sillä.

Instructions

Ohjeet

Miten oppilaita ohjeistetaan?

Kurssin ohjeiden tulee olla vahvistettu ennen kurssin alkua. Kommunikoi opiskelijoiden kanssa ohjeista selkeään ja suoralinjaiseen tapaan sekä kasvotusten että digitaalisesti. Ole varautunut vastaamaan kysymyksiin ohjeisiin liittyen.

Platforms

Alustat

Mitä alustoja käytetään helpottamaan opiskelijoiden työskentelyä?

Verkko-oppimiseen liittyen, mitä alustoja on hyödynnetty? Harkitse käyttäväsi olemassa olevia Aallon lisenssejä. Ota huomioon esteettömyys, interaktiivisuus ja alustan turvallisuus. Mitä tapahtuu ja on huomioitava kurssin jälkeen? Miten informaatioita voi varastoida turvallisesti? 

Materiaalit

Mitä materiaaleja opiskelijat voivat hyödyntää?

Mieti kirjoja, artikkeleja, verkkoalustoja ja teknisiä laitteita. Kurssin aikana käytetyt materiaalit liittyvät suoraan kurssityyppiin ja sen aihealueeseen; mahdollista tarkoituksenmukaiset työkalut oppilaille. 

Technology

Teknologia

Mitä teknologiaa käytetään?

Mieti miten teknologiasta voidaan hyötyä kurssilla, ja mikä teknologia kurssilla on välttämätöntä. Ota selvää onko tarpeellinen teknologia helposti saatavilla kurssia varten. Onko kyseinen teknologia entuudestaan tuttu vai tuntematon opiskelijoille?

Multidisciplinarity

Poikkitieteellisyys

Mitkä kurssin elementit tukevat poikkitieteellisyyttä?

Poikkitieteellisiä elementtejä voi luoda monella eri tapaa. Mieti kuinka yhdistää bisnes, muotoilu ja teknologia. Tunnista eri elementit ja kuinka ne tukevat toisiaan. Mitä haasteita monialaisuuteen voi liittyä?

Teaching Lab suunnittelupakkaus
Back to Teaching Lab front page
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: