Sisältö & Kyvykkyydet

Opetusmateriaaliin on sisällyttävä aitoja työelämän haasteita, poikkitieteellisiä lähestymistapoja ja laajaa ymmärrystä opiskelijoiden tarpeista.
Teaching Lab/ Impact & Meaning
Learning objective

Oppimistavoitteet

Miten oppimistavoitteet määritellään ja kuinka niitä mitataan?

Onko kurssilla selkeät ohjeistukset? Oppimistavoitteiden tulee olla ymmärrettävissä sekä saavutettavissa alusta asti. Mieti tapoja mitata näitä tavoitteita, esimerkiksi palautteen tai vertaisarvioinnin avulla.

Relevance

Merkitys

Mikä tekee kurssista merkityksellisen opiskelijoille? 

Mieti miten opiskelijat voivat hyödyntää uusia taitojaan myöhemmin työelämässä tai seuraavien opiskeluiden parissa. Ota huomioon merkityksellisyys osana haastepohjaista oppimista ja monialaisuutta. Eri opiskelijoilla voi myös olla eri näkemyksiä kurssin tarpeellisuudesta ja merkityksellisyydestä itselleen.

Metaskills

Metataidot

Mitä siirtyviä taitoja opiskelijat oppivat?

Metataidot ovat kestäviä taitoja, jotka ovat sovellettavissa laajempaan joukkoon ongelmia. Lisäksi metataidot auttavat opiskelijaa oppimaan yksityiskohtaisemman taidon. Esimerkiksi, miten opiskelijat voisivat oppia kehittämään uusia, kestäviä ratkaisuja? Metataitoja voi myös olla empatiakyky, sosiaalinen älykkyys, kyky käyttää mielikuvitusta ja kysy lähestyä jotain itselleen entuudestaan tuntematonta.

Benefits

Hyödyt

Kuinka opiskelijat hyötyvät?

Oppimisesta saanut hyödyt voi liittyä sekä teknisiin taitoihin että vuorovaikutustaitoihin. Opiskelijat voivat hyötyä kehittämällä uutta osaamista, ymmärtämistä, parempia kommunikaatiotapoja ja oppimisen iloa. Myös verkostoituminen ja uudet mahdollisuudet hyödyntävät opiskelijoita.

Competencies

Osaaminen

Mitä taitoja opiskelijoilta edellytetään?

Mieti mitä tiettyjä edellytyksiä opiskelijoilta vaaditaan kurssille osallistumiseen, kuten esimerkiksi teknistä osaamista tai tietty akateeminen tausta. Lisäksi, se millä kielellä kurssi pidetään on merkityksellinen; onko kurssi tarjolla ainoastaan suomenkielisille vai myös vieraileville ja kansainvälisille opiskelijoille?

Quality

Laatu

Kuinka laatua mitataan?

Opiskelijoiden kurssilla tapahtuvan edistymisen mittaaminen on oltava selkeää. On hyvä perustaa vertailuarvo laadulle mikäli tarpeellista. Määrittele tavoitteet ja standardit.

Teaching Lab suunnittelupakkaus
Back to Teaching Lab front page
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: