Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Aalto-yliopisto

Kehittäminen

Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään yhteisömme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja osallisuutta. Toimintamallissamme ja kehittämisen tavassa korostamme yhteisöosallistamista, vastuuttamista ja proaktiivisuutta.

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat osa Aalto-yliopiston strategiaa, arvoja ja toimintatapoja; tapamme toimia korostaa monimuotoisuuden olevan rikkaus. Toimenpiteitä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi kehitetään, implementoidaan ja seurataan osana strategiatyötä. Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelma kokoaa yhteen nykytilan, toteutettuja toimenpiteitä ja kehittämisen tavoitteet. Kolmivuotista suunnitelmaa tukevat koulukohtaiset EDI-toimenpidesuunnitelmat.

Tavoitteet

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelma (EDI-suunnitelma) määrittelee kehittämisen periaatteet ja tavoitteet.

Lue lisää
Aallon tapa toimia

University forums for D&I development

Aalto University EDI Committee

Aalto University Equality, Diversity and Inclusion Committee is lead by Provost Kristiina Mäkelä. Besides the chair and secretary, the Committee includes six development managers or equivalent (one from each school), representatives of student union, faculty members and representatives of different services such as HR, communications and legal. The Committee decides on needed Equality, Diversity & Inclusion actions and their implementation in Schools and at the University level, and outlines the EDI plan for a 3 year period. It reviews activities and follows up of action plans, and communicates on EDI matters in the Aalto community.

Kehittämisen foorumit Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiiviisuus (EDI) toimikunta

Aalto-yliopiston EDI-toimikunnan puheenjohtajana toimii provosti Kristiina Mäkelä. Puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi komitean jäsenistöön kuuluvat kehityspäällikkö (tai vastaavan roolin omaava henkilö) kustakin koulusta, opiskelijayhdistyksen edustajia, akateemisen henkilöstön edustajia, sekä jäseniä eri palveluyksiköistä (kuten HR ja viestintä). Komitea laatii EDI-suunnitelman, jossa määritellään prioriteetit ja toimenpiteet kolmivuotiskaudelle. Se vastaa suunnitelmien implementoinnista kouluissa sekä yliopistotasolla, seuraa toimenpiteiden toteutumista ja viestii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista Aalto-yhteisössä.

Aalto-yliopiston monimuotoisuustyöryhmä (EDI Task Force)

Yliopiston monimuotoisuustyöryhmä tukee sovittujen tavoitteiden toteutumista ja tuo keskusteluun palautetta ja identifioituja uusia kehittämisen tarpeita. Jäseninä ovat henkilöstöjohtaja, provosti, organisaation ja johtamisen kehittämisestä vastaava päällikkö ja monimuotoisuusasiantuntija. Task Force vastaa priorisoinnista ja strategisen kehittämisen koordinaatiosta.

Korkeakoulujen EDI-ryhmät

Kaikissa Aalto-yliopiston korkeakouluissa on EDI-ryhmä, jota johtaa kehityspäällikkö tai vastaavassa roolissa oleva henkilö. Työryhmä valmistelee koulun EDI-suunnitelman ja seuraa sen toteutumista.

Jos sinulla on kysyttävää yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden, ja inklusiivisuuden kehittämisestä Aalto-yliopistossa, voit olla yhteydessä yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskomitean sihteeriin, tai koulusi EDI-työstä vastaavaan kehityspäällikköön tai vastaavaan vastuuhenkilöön (alla).

If you have any questions on Equality, Diversity and Inclusion at Aalto University, you may contact the EDI committee coordinator and University Diversity Officer Ida Salin or your school's equality, diversity & inclusion contact persons.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: