Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto

Kehittäminen

Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään yhteisömme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja osallisuutta. Toimintamallissamme ja kehittämisen tavassa korostamme yhteisöosallistamista, vastuuttamista ja proaktiivisuutta.

Kehittämisen perusta

  1. Aalto-yliopiston tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma - Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunitelma kokoaa yhteen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisen nykytilan ja tavoitteet. Kolmivuotista suunnitelmaa tukevat koulukohtaiset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimenpidesuunnitelmat. 

  2. D&I-tiekartta yliopiston strategiassa - Monimuotoisuus ja osallisuus ovat osa Aalto-yliopiston strategiaa, arvoja ja toimintatapoja; tapamme toimia korostaa monimuotoisuuden olevan rikkaus. Toimenpiteitä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi kehitetään, implementoidaan ja seurataan osana strategiatyötä. Tiekartta vuosille 2022–2024 on kehityksen kohteena vuonna 2021 ja sitä rakennetaan noudattaen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöllisiä painopisteitä.

Tavoitteet

Aalto-yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja D&I (diversity & inclusion)- tiekartta määrittelevät kehittämisen periaatteet ja tavoitteet.

Lue lisää
Aallon tapa toimia

Kehittämisen foorumit Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Aalto-yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajana toimii provosti Kristiina Mäkelä. Puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi komitean jäsenistöön kuuluvat kehityspäällikkö (tai vastaavan roolin omaava henkilö) kustakin koulusta, opiskelijayhdistyksen edustajia, akateemisen henkilöstön edustajia, sekä jäseniä eri palveluyksiköistä (kuten HR ja viestintä). Komitea laatii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa määritellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusprioriteetit ja toimenpiteet kolmivuotiskaudelle. Se vastaa suunnitelmien implementoinnista kouluissa sekä yliopistotasolla, seuraa toimenpiteiden toteutumista ja viestii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista Aalto-yhteisössä.

Aalto-yliopiston monimuotoisuustyöryhmä (Diversity Task Force)

Yliopiston monimuotoisuustyöryhmä tukee sovittujen tavoitteiden toteutumista ja tuo keskusteluun palautetta ja identifioituja uusia kehittämisen tarpeita. Jäseninä ovat henkilöstöjohtaja, provosti, organisaation ja johtamisen kehittämisestä vastaava päällikkö ja monimuotoisuusasiantuntija. Task Force vastaa D&I-tiekartan ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman linjauksesta ja koordinaatiosta.

Korkeakoulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmät

Kaikissa Aalto-yliopiston korkeakouluissa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä, jota johtaa kehityspäällikkö tai vastaavassa roolissa oleva henkilö. Työryhmä valmistelee koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja seuraa sen toteutumista.

Jos sinulla on kysyttävää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden, ja osallisuuden kehittämisestä Aalto-yliopistossa, voit olla yhteydessä yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskomitean sihteeriin, tai koulusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaavaan kehityspäällikköön tai vastaavaan vastuuhenkilöön (alla).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu