Drupal: Aalto.fi-sivusto

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).
Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Digitaalisen saavutettavuuden perusteet

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 tuli voimaan vuonna 2019. Tällä lailla pannaan täytäntöön julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 eli saavutettavuusdirektiivi.

Saavutettava digitaalinen sisältö on löydettävissä ja käytettävissä tehokkaasti. Tällä sivulla on välineitä, ohjeita ja linkkejä verkkojulkaisijoille digitaalisen saavutettavuuden toteuttamiseksi. Sivun tavoitteena on lisätä tietämystä inkluusiosta ja yhdenvertaisuudesta sekä tukea julkaisemisen kulttuurista muutosta kaikissa Aallon yksiköissä: Digitaalinen saavutettavuus on otettava osaksi jokapäiväistä työntekoa. Yhteisöllisyys on vahvuus opiskeltaessa digitaalisen yhteistyön mahdollisuuksia. Ohjelmistonkehittäjien ja IT-ammattilaisten kanssa voidaan käyttää WAI-ARIA -standardin mukaista  verkkosivuston koodia, joka varmistaa saavutettavuuden myös apuvälineiden (kuten ruudunlukuohjelma) kanssa. Tällöin käyttökokemus on miellyttävä kaikille myös videoiden, äänitiedostojen ja dynaamisten sisältöjen osalta. Saavutettavan verkkosisällön neljä periaatetta ovat:

 • Havaittava - Verkkosivuilla oleva tieto ja käyttöliittymäkomponentit (esimerkiksi painonapit ja tekstikentät) on esitettävä tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.
 • Hallittava - Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin tulee olla hallittavia. Kaikki verkkosivuston toiminnot täytyy voida suorittaa myös näppäimistöllä, hiirellä ja erilaisilla apuvälineillä (esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla)
 • Ymmärrettävä - Verkkosivuilla olevan tiedon on oltava kielellisesti ymmärrettävää. Käyttöliittymän toiminnan on oltava loogista ja ymmärrettävää.
 • Lujatekoinen - Sisällön on oltava riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan tulkita luotettavasti useilla erilaisilla laitteilla, selaimilla ja ohjelmilla, mukaan lukien apuvälineohjelmat.

Saavutettavan digitaalisen sisällön tarjoaminen Aalto-yhteisölle auttaa toteuttamaan Aallon yhteisiä laadun, inkluusion ja monimuotoisuuden arvoja.

LexDis: Mikä on verkkosivusto? (ulkoinen linkki)

What is a website and does it meet web accessibility regulations? The new regulations in Europe require each website to have an accessibility statement and, due to the age of the website, sites owned by the same organisation may have a different timeline for complying with the regulations. Source: ECS Accessibility Team (University of Southampton)

A Website is a coherent collection of one or more related web pages that together provide common use or functionality.

Digipalvelu digialustalla (in English) (ulkoinen linkki)

A Digital Service is a software service designed to fulfil a product capability and run on a Digital Platform. Such a service might be a monolith, or composed of multiple microservices. It’s owned by a single Digital Service team responsible for understanding its customers, and producing a service that meets their needs.

Illustration of digital way of working

Digipalvelulain soveltamisesta yliopistoissa

Yliopistojen kohdalla merkittävä soveltamisalan rajaus on se, että lakia ei sovelleta yliopiston sisäisen hallinnon järjestämiseen. Lisäksi artikkelissa ja syksyn 2022 koulutustallenteissa käsitellään kohtuuttomaan rasitteeseen sekä aikasidonnaiseen mediaan liittyviä poikkeuksia.

Braille keyboard

Digipalvelulain soveltamisesta yliopistoissa (ulkoinen linkki)

Tässä artikkelissa tarkastellaan digipalvelulain aiheuttamia muutoksia yliopistojen vastuissa liittyen tuottamiinsa digitaalisten palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Artikkeli myös avaa keskeiset lakiin liittyvät käsitteet.

ESAVI erilaisia päätelaitteita verkkosisältöjen käyttämiseen

Digipalvelulain toimeenpanoa tukeva koulutussarja syksyllä 2022 (ulkoinen linkki)

Digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädäntötyöryhmä järjesti DPL-koulutusta syyskuussa 2022. Tällä sivustolla julkaistaan tallenteet ja materiaalit. Koulutuksissa keskityttiin tarkentamaan digipalvelulain velvoitteita ja avaamaan seurannassa ja kyselyillä esiin nousseita ongelmakohtia digipalvelulain (DPL) toimeenpanossa. Kohderyhmänä ovat viranomaiset kuten korkeakoulut.
Kouluttajina toimivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan asiantuntijat sekä lainsäädäntötyöryhmän jäsenet.

Tim Berners-Lee in front of a blackboard

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.
Tim Berners-Lee

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

Verkkojulkaisijan saavutettavuusohjeet

Tarjolla on kaksi Aalto-tapaa parantaa verkkosivuston tai -palvelun saavutettavuutta.

1. Se todella helppo tapa(TM)

Yksinkertaisesti helpointa ja kätevintä on parantaa tiimin tai yksikön verkkoelämää siirtymällä aalto.fi-käyttäjäksi. Ota yhteyttä viestintään lisätietojen saamiseksi ja lue lopuksi tämä hieno uutinen.

Aalto.fi 1. Skandinaviassa ja 3. Euroopassa yliopistojen saavutettavuusvertailussa

Aalto.fi-tutoriaali – sivuston rakenne ja artikkelin kirjoittaminen

Aalto-yliopiston aalto.fi on ketterä ja se kokoaa kaikki eri alustat samaan ympäristöön. Käyttäjät voivat selata kaikkea Aaltoon liittyvää informaatiota yhdellä sivustolla.

Aalto.fi-sivuston rakenne

Tällä sivulla tutustutaan aalto.fi-sivustoon ja sen ominaisuuksiin.

Tutorial graphic 1

Artikkelisivun luominen aalto.fi-sivustolle

Artikkelisivu on yksi yleisimmistä sisältötyypeistä aalto.fi-sivuilla. Sivulla kerrotaan lisää artikkelisivun luomisesta.

title graphic - how to create an article page

Ohjeita uutisen kirjoittamiseen

Kirjoitatko uutista tai muuta ajankohtaissisältöä Aallon verkkosivuille? Tutustu ohjeisiimme ja kirjoita entistäkin paremmin!

Kuvituskuva näppäimistöstä. Kuvittaja: Ida-Maria Wikström.

IT Help

IT-help-hubista löytyvät ajankohtaiset IT-uutiset, yhteystiedot, chat ja kysytyimpien IT-palveluiden käyttöohjeet: luvat, salasanat, sähköposti, MFA, vpn, tulostaminen, teams, zoom, VDI sekä ohjeet työasemien ja puhelinten hankintaan.

itpalvelut

Drupal-ohjeet

Tälle sivulle on koottu linkit kaikkiin Drupal-ohjeisiin. Drupal on aalto.fi-sivuston sisällönhallintajärjestelmä.

2. Se toinen tapa toteuttaa saavutettava verkkopalvelu

Toinen tapa on jatkaa verkkosaavutettavuuden perusteiden opiskelua eli jatka eteenpäin tällä sivulla.

 • Seuraavat ohjeet ovat muita alustoja kuin aalto.fi varten (esim. Wordpress).
 • Seuraa ohjeita ja muista aloittaa sivustosi päivitys julkaisemalla saavutettavuusseloste välittömästi päivitetyillä sivuillanne.

Lisää saavutettavuusseloste palveluusi tai sivustollesi

Nämä ohjeet muille kuin aalto.fi-alustalle.

Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat palvelutyypeittäin

Yliopiston kaikkien verkko- ja mobiilipalveluiden on noudatettava saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2020 (verkkosivustot) ja 23.9.2021 (mobiilipalvelut) alkaen.

Speech Recognizer Board, professor Teuvo Kohonen, 1980

Saavutettavat verkkosivustot ja -sisällöt, virtuaaliset oppimisympäristöt sekä sosiaalinen media

Verkkosivuston saavutettavuuden ja yleisen käytettävyyden kannalta on tärkeää, että sivupohjat ovat selkeitä. Sivupohjien on oltava yhdenmukaisia kaikissa palvelun eri osissa.

Papunet - saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas

Digitaaliset palvelut opetukselle

Oppimispalveluihin kuuluva Opettajapalvelut -tiimi kehittää opetuksen ja oppimisen digitaalisia palveluita ja tarjoaa niihin liittyvää tukea.

Looking at course information on MyCourses

Kuuntelun ja lukemisen apuvälineitä (ulkoinen linkki)

Monia korkeakoulujen elektronisia kirjoja voi lukea erilaisten apuvälineiden avulla. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä ja vinkkejä erilaisista apuvälineistä.

Näppäimistön Accessibility-näppäin

Helsingin yliopisto: Opetuksen saavutettavuus (ulkoinen linkki)

Tällä sivulla on ohjeita siitä, miten opettajat voivat huolehtia omien kurssiensa digitaalisten palvelujen ja opetusmateriaalien saavutettavuudesta.

University of Helsinki

WordPress-verkkosivuston saavutettavuus (ulkoinen linkki)

Englanniksi: The WordPress community and the open source WordPress project is committed to being as inclusive and accessible as possible. WordPress aims to make the WordPress Admin and bundled themes fully WCAG 2.0 AA compliant where possible.

WordPress logo
A laptop screen with an article titled Microsoft accessibility features

Microsoft accessibility (ulkoinen linkki)

With more than 1 billion people with disabilities in the world, Microsoft believes that accessibility is essential to delivering on our mission to “empower every person and every organization on the planet to achieve more.” However, our mission doesn’t begin and end with the products we create and the services we offer. It extends to the culture of our workplace and weaving accessibility into the fabric of our company—from hiring people with disabilities, to creating inclusive marketing, and awarding our Accessibility in Action digital badge.

WWW.POLICYCONNECT.ORG.UK -raportti "Accessible Virtual Learning Environments"

Raportin suositukset laajentavat saavutettavuutta yli laissa määriteltyjen saavutettavuusvaatimusten. Panostaminen oppimisympäristöjen saavutettavuuteen tehostaa kaikkien opiskelijoiden opiskelua.

Cover of the report Accessible Virtual Learning Environments

Accessible Virtual Learning Environments - Making the most of the new regulations (ulkoinen linkki)

This report has been produced in advance of the new digital accessibility regulations becoming law in September 2018, to help the Government and FE/HE providers put in place the necessary guidance and practical provisions to turn the regulations into reality.

Saavutettavat tiedostot

 • Julkaise aina HTML-sivuna, jos vain mahdollista; Se on paras tapa tavoittaa mahdollisimman monta lukijaa. Erillisen tiedoston tulisi olla vain täydentävä, mutta yhdenmukainen liite varsinaiselle HTML-artikkelille.
 • PDF-tiedostojen kaltaiset erilliset liitteet ovat hankalia löytää, käyttää ja ylläpitää. Käyttäjien voi olla hankalaa muuntaa erillisiä tiedostoja luettavaan muotoon eivätkä ne välttämättä toimi kunnolla apuvälineiden kuten ruudunlukijoiden kanssa.

Celia: Tietokoneella käytettäviä ruudunlukuohjelmia

 

Saavutettavat tiedostot (Celia) ja ReadSpeaker

Celian ohjeet saavutettavien asiakirjojen toteuttamiseksi. Aalto-yliopistolla on ReadSpeaker-kampuslisenssi.

Saavutettavat asiakirjat (ulkoinen linkki)

Käytännön ohjeita siitä, miten asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, Excel-, PowerPoint- tai pdf-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti.

Book shelves in the library full of books

ReadSpeaker: Ruudunlukija verkkosivuille (ulkoinen linkki)

Lisää puhevalinta verkkosivuillesi ja laajenna yleisöäsi.

Text to speech icon

W3C validaattori

Tämä validaattori ei suoraan sovellu saavutettavuuden testaamiseen, mutta monet saavutettavuusongelmat ratkeavat standardien mukaisilla validilla HTML-koodilla (HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. markup validity).

The W3C Markup Validation Service (ulkoinen linkki)

This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc.

Two persons by a laptop next to icons of senses

Verkkosaavutettavuuden ja W3C standardien esittelyvideo (ulkoinen linkki)

Videon käyttö on vapaata, mutta edellyttää linkittämistä alkuperäiselle sivulle. Lisätietoja: Using WAI Material: Permission to Use with Attribution.

W3C Web Content Accessibility Guidelines

Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa

Aallon ja Princetonin ohjeet sosiaalisen median sisältöjä varten.

Princeton University, sosiaalisen median saavutettavuusohjeet (ulkoinen linkki)

Ohjeet on tarkoitettu tukemaan sosiaalisen median sisältöjen saavutettavuutta.

Princeton University digital accessibility shield

Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat

Yliopiston uudet verkkosivustot

Vanhat verkkosivustot ja videotallenteet

 • Ennen 23.9.2018 julkaistujen sivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
 • Yliopiston intranetien ja extranetien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi tai kun vanha intranet tai ekstranet uudistetaan kokonaan.
 • Yliopiston verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020.
Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat palvelutyypeittäin

Saavutettavuusvaatimukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) ylläpitämä verkkosivusto. ESAVI vastaa Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta ja antaa neuvontaa ja ohjeita saavutettavuudesta.

Saavutettavuusvaatimukset (ulkoinen linkki)

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat

Tehdään digipalveluista saavutettavat (ulkoinen linkki)

Saavutettava verkkopalvelu on lähdekoodiltaan virheetöntä ja loogista, standardien ja ohjeistusten mukainen. Verkkosivusto toimii erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmalla. Digipalvelulaki on tuonut nämä velvoitteet osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Tabletin näytöllä teksti Tehdään digipalveluista saavutettavat
Verkkosivuilla julkaistavissa uusissa videoissa tulee olla tekstitys

Tekstitykset Panopto-videoihin (ulkoinen linkki)

Ohjeet Panopto-videoiden tekstitykseen ja tekstityksen editointiin.

A screen capture of video with captions

Panopto-mediapalvelu

Panopto on helppokäyttöinen videotyökalu jolla tallennat ja jaat videoesityksiä, luentoja, ohjeita ja opetusvideoita.

Panopto

Opetuksen ja muun työnteon hybridimalli

Tulevaisuudessa halutaan panostaa entisestään hybridimalliin, jossa hyödynnetään sekä lähi- että etäopetusta.

Hybridiopetus Aalto-yliopistossa - OPIT - Aalto University Wiki

Tools on red

Yhteistoiminnallisia työkaluja hybridityöhön (ulkoinen linkki)

Kooste Aalto-yhteisön käytössä olevista digitaalisista työkaluista ja -alustoista

digital

Digiosaaminen kuntoon

Paranna digiosaamistasi koulutuksilla sekä ammentamalla inspiraatiota kollegoilta ja Aalto-yhteisöltä.

Palvelut

Yliopistojen digitaalisten sisältöjen saavutettavuusohjeita

Erinomaisia lähteitä digitaalisen saavutettavuuden opiskeluun. EU:n saavutettavuusvaatimukset tulivat voimaan syyskuussa 2018.

Keyboard with blue keys for wheelchair, hearing aid and white stick

Tampereen yliopiston avoimet saavutettavuuskurssit (in English) (ulkoinen linkki)

FITech-verkostoyliopisto tarjoaa opintoja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa. Päivitä erityisesti digiosaamistasi maksuttomasti. Kurssit ovat kaikille avoimia. Hae englanninkielisiltä sivuilta esim. "accessibility".

Logo of Hochschule der Medien

Saavutettava oppiminen ja opetus (in English) (ulkoinen linkki)

Start your exploration of accessible and inclusive teaching practice with the MOOC of Hochschule der Medien Stuttgart

The University of Glasgow official logo consists of the coat of arms and the University of Glasgow logotype

University of Glasgow, digitaalisen saavutettavuuden toteuttamisohjeet (ulkoinen linkki)

Digital accessibility regulations came into force on September 2018. This regulation implements the EU directive on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies into UK law.

Harvard students with laptops sit together in a classroom

Harvard University, digitaalinen saavutettavuus (ulkoinen linkki)

Harvard on sitoutunut digitaalisten sisältöjensä saavutettavuuden parantamiseen.

Aalto Space opiskelijoille, partnereille ja henkilöstölle

Aalto Space applikaatio Kuva: Hannes Huotari

Aalto Space -mobiilisovellus

Sovelluksen avulla voit varata kokous- ja ryhmätyöskentelytiloja sekä navigoida kampuksella.

Palvelut

Digital Aalto

Digital Aalto is a university-level strategic initiative and you are invited to join us on our journey towards a digital future.

Harald Herlin Learning Centre aula

Digital Aalto

Digital Aalto on koko yliopiston kattava strateginen hanke, joka auttaa meitä rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

banner image with text digivisio2030.fi and 3 persons

Digivisio 2030 -hankkeen verkkosivu (ulkoinen linkki)

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin.

Accessible Aalto

Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Saavutettava Aalto

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.

Aalto-yliopisto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu