Ohjelmajohtajan käsikirja

Uuden koulutusohjelman valmistelu

Uuden koulutusohjelman suunnittelussa keskeisintä on ohjelman kirkas tarkoitus sekä ohjelman sopiminen osaksi Aalto-yliopiston koulutusohjelmaportfoliota. Löydät tältä sivulta ohjeet uuden koulutusohjelman valmisteluun.

Koulutusohjelmaportfolion kehittäminen

Aalto-yliopiston koulutusohjelmaportfolio kokoaa yhteen yliopiston koulutusohjelmatarjonnan. Portfoliota - eli ohjelmatarjontaa - kehitetään korkeakouluissa, ja yliopiston tasolla kehittämistä koordinoi opetuksen ja oppimisen johtoryhmä (LESG).

Koulutusportfolion kehittäminen sisältää:

 1. Olemassa olevien koulutusohjelmien arvioinnin ja kehittämisen
 2. Uusien koulutusohjelmien perustamisen
 3. Olemassa olevien koulutusohjelmien, pääaineiden tai hakukohteiden lakkauttamisen

Uuden koulutusohjelman valmistelu

Uuden koulutusohjelman valmisteluprosessin tavoitteena on tukea laadukasta koulutusohjelman valmistelua sekä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käytävää dialogia korkeakoulun toimijoiden ja sidosryhmien kanssa sekä Aalto-yliopiston korkeakoulujen välillä. Prosessin aikana dialogi kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa on tärkeää. Siksi toimijoiden ja sidosryhmien tunnistaminen on avainasemassa valmistelutyön alusta asti. Suunnittelun käynnistyessä koulutusohjelman vastuuhenkilön tulisi ottaa yhteyttä seuraaviin toimijoihin: korkeakoulun opetuksen varadekaani, laitoksen johtaja, dekaani ja opintoasiainpäällikkö sekä tarpeen mukaan korkeakoulun kansainvälisten asioiden päällikkö, joilla on paitsi rooli ohjelman valmisteluprosessissa myös vastuu korkeakoulun koulutusportfolion kehittämisestä ja resursseista.

Opetuksen ja oppimisen johtoryhmä (LESG) käsittelee ohjelmaehdotukset kahdessa vaiheessa: 

 1. Esiselvitys (ns. Gate 0 -vaihe)
 2. Varsinainen ohjelmaehdotus (ns. Gate 1 -vaihe)
Uuden koulutusohjelman valmisteluprosessin vaiheiden kuvaus
Uuden koulutusaloitteen valmisteluprosessi

Molempia valmisteluvaiheita tukemaan on olemassa mallipohja (ppt-dokumentti). Molemmissa vaiheissa ohjelmaehdotukseen sisällytetään kuvaus korkeakoulun tämänhetkisestä ohjelmaportfoliosta sekä suunnitelma, joka koostuu seuraavista osa-alueista:

 1. Miksi Ohjelman tarkoitus ja miten ohjelma kytkeytyy strategiaan ja ohjelmaportfolioon.
 2. Kenelle? Markkina-analyysi 
 3. Kenen kanssa? Kumppanianalyysi 
 4. Mitä? Ohjelman rakenne ja sisältö
 5. Miten? Tarvittavat resurssit 
 6. Milloin? Suunnitelma ohjelman valmisteluun ja käynnistämiseen 

Ohjelmaehdotuksia käsitellään LESGissä kahdessa kevään (yleensä helmi- ja huhtikuu) ja kahdessa syksyn (yleensä syys- ja marraskuu) kokouksessa LESGin vuosikellon mukaisesti (Huom - vuosikellossa merkitty Edu portfolio proposals). Kokousajat löytyvät myös LESGin verkkosivulta. Ohjelmaehdotukset toimitetaan korkeakoulun opintoasiainpäällikölle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Tukea koulutusohjelman valmisteluun

Ohjelmajohdon palvelut -tiimi tarjoaa tukea uusien koulutusohjelma-aloitteiden valmisteluun. 

 Johanna Söderholm

Johanna Söderholm

Päällikkö, opintoasiat

Hyödyllisiä ohjeita koulutusohjelman suunnitteluun

Aalto University, photo Unto Rautio

Kansainvälisten yhteisohjelmien kehittäminen

Yksi opetuksen ja opiskelun kansainvälistämisen keinoista on ns. yhteisohjelmien kehittäminen ulkomaisen partneriyliopiston tai yliopistokonsortion kanssa.

Palvelut
Aalto University, Unto Rautio photo

Opetuksen ja oppimisen kansainvälistäminen

Opetuksen ja opiskelun kansainvälistäminen on Aalto-yliopiston keskeinen strateginen tavoite.

Palvelut
Aalto University students at Aalto University

Yhteisohjelmien hallinto ja johtaminen

Opas hyviin käytäntöihin yhteisohjelmien johtamisessa ja tukea yhteisohjelman hallintomallin laatimiseen.

Ohjelmajohtajan käsikirja
biz students

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Ohjelmajohtajan käsikirja
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: