Palvelut

Opetuksen ja oppimisen kansainvälistäminen

Opetuksen ja oppimisen kansainvälistäminen on Aalto-yliopiston strateginen tavoite. Opetuksen ja oppimisen kansainvälistyminen toteutuu, kun opetusohjelmassa on selkeä globaali ulottuvuus ja kaikissa opetuksen ja oppimisen prosesseissa huomioidaan kansainvälistymisen vaatimukset. Kansainvälistämisen tavoitteena on lisätä opettamisen ja oppimisen laatua.
Aalto University, Unto Rautio photo

Koulutuksen kansainvälistäminen on kokonaisuus, jonka työkaluja ovat muun muassa:

 • opetusohjelman ja kurssien kansainvälistäminen
 • opiskelijavaihto
 • opettaja- ja henkilökuntavaihto
 • kansainväliset kumppanuudet ja projektit
 • kansainvälisenä yhteistyönä toteutetut yhteisohjelmat
 • englanninkieliset ohjelmat
 • kansainvälinen opiskelijarekrytointi
 • monikulttuuristen oppimisympäristöjen tukeminen.

Aallon tavoitteena on, että valmistuvilla opiskelijoilla on hyvät kansainväliset valmiudet työelämää varten, niin sanotut global competence -taidot. Näiden taitojen hallitseminen on haluttua valuuttaa työmarkkinoilla eli lisää Aallosta valmistuneiden ja henkilökunnan tulevia työllistymismahdollisuuksia. Nämä kansainvälisen osaamisen taidot  

 • auttavat kehittämään sosiaalista pääomaa ja muita työelämätaitoja
 • tarjoavat uutta globaalia näkökulmaa opintoihin/tutkimukseen/oman työn tekemiseen
 • kehittävät kulttuurienvälisen viestinnän osaamista
 • kerryttävät tiimityöskentelytaitoja ja itseluottamusta hypätä uusiin haasteisiin
 • luovat arvokkaita uusia yhteyksiä
 • kehittävät kielitaitoa.

Kansainvälisten yhteisohjelmien kehittäminen

Yksi opetuksen ja opiskelun kansainvälistämisen keinoista on ns. yhteisohjelmien kehittäminen ulkomaisen partneriyliopiston tai yliopistokonsortion kanssa.

Aalto University, photo Unto Rautio

Erasmus-ohjelma

Erasmus on Euroopan laajin vaihto-ohjelma, joka tukee eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä ja rahoittaa opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta. Sen kautta onnistuvat muun muassa opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla, henkilökuntaliikkuvuus ja opettajavaihto.

Erasmus logo

Kansainvälisyys ja opinnot ulkomailla

Hankkiessasi kansainvälistä kokemusta saat sekä henkilökohtaiseen että työelämään sovellettavissa olevia taitoja.

Three smiling students cycling in Otaniemi in the summer.
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Oppimispalvelut

Aalto-yliopiston oppimispalvelut (LES) vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat opintojen sujuvan edistymisen yliopistossa.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: