Ohjelmajohtajan käsikirja

Yhteisohjelmien hallinto ja johtaminen

Opas hyviin käytäntöihin yhteisohjelmien johtamisessa ja tukea ohjelman hallintomallin laatimiseen.
Aalto University students at Aalto University

Lisätietoa

Valikoituja artikkeleita Ohjelmajohtajan käsikirjasta ja Aalto-käsikirjasta

Students studying together in a group

Uuden koulutusohjelman valmistelu

Uuden koulutusohjelman suunnittelussa keskeisintä on ohjelman kirkas tarkoitus sekä ohjelman sopiminen osaksi Aalto-yliopiston koulutusohjelmaportfoliota.

Ohjelmajohtajan käsikirja
Students studying

Opetusta ja opiskelua koskevan datan hyödyntäminen ohjelman kehittämiseen

Opetuksen ja opiskelun toteutumista koskeva data ja siitä tehtävät analyysit ovat tärkeä lähtökohta koulutuksen ja ohjelman seurantaan ja kehittämiseen.

Ohjelmajohtajan käsikirja
Five students working on a group project in the business school building.

Oppimisen ja opetuksen johtaminen

Aalto-yliopistossa koulutuspolku kattaa elämänlaajuisen oppimisen tarpeet. Koulutuksen keskeisiä toimijoita ovat yliopiston professorit ja lehtorit sekä koulutusohjelmien johto, joiden työ mahdollistetaan yliopiston johdon sekä opetuksen ja oppimisen palveluiden tuella.

Aalto-käsikirja
Aalto University students at Learning Centre

Kansainväliset yhteistutkinto-ohjelmat

Aalto-yliopisto tarjoaa kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavia yhteistutkinto-ohjelmia yli kymmenessä maassa. Ohjelmien hakuajat ja valintamenettelyt poikkeavat muista Aallon maisteriohjelmista.

Hakijapalvelut
Aalto University, photo Unto Rautio

Kansainvälisten yhteisohjelmien kehittäminen

Yksi opetuksen ja opiskelun kansainvälistämisen keinoista on ns. yhteisohjelmien kehittäminen ulkomaisen partneriyliopiston tai yliopistokonsortion kanssa.

Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: