Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetusta ja opiskelua koskevan datan hyödyntäminen ohjelman kehittämiseen

Opetusta ja opiskelua koskeva tieto on tärkeä lähtökohta koulutuksen ja ohjelman seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Tällä sivulla kuvataan koulutusohjelmille ja tohtoriohjelmille tarjolla olevia työkaluja tiedon analyysiin.

Data-avusteinen koulutuksen kehittäminen

Data-avusteinen koulutuksen kehittäminen tarkoittaa hakijoita, opiskelijoita tai alumneja sekä opetusta koskevan tilastodatan ja palautteen hyödyntämistä koulutuksen seurantaan ja kehittämiseen.

Tavoitteena on, että koulutusohjelmat saavat tietoa laajasti ohjelman eri osa-alueiden arviointiin. Keskeistä tietoa voi olla esimerkiksi koulutusohjelman vaikuttavuudesta kertova alumnien työllistyvyys, ohjelman houkuttelevuudesta kertova hakijamäärien kehittyminen, opetuksen ja oppimisen laadusta kertova tilasto- ja palautedata sekä ohjelman tulokset, joita yliopistossa arvioidaan KPI:den (Key performance indicator, suorituskykymittareiden) avulla.

Oppimisanalytiikka Aallossa

Datan hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisen ja kehittämisen tukena kuuluu osana oppimisanalytiikan hyödyntämiseen.
Käy tutustumassa tällä sivulla, mitä Oppimisanalytiikka tarkoittaa ja millaisia ratkaisuja sen tukena Aallossa on käytössä.

Työkalut

Koulutusohjelman raporttiväline (PowerBI)

Koulutusohjelman raporttivälineen (Aallon verkon kautta (tai MFA tunnistautumisella) selaimella toimiva PowerBI cloud service) käyttöoikeus on esimerkiksi koulutusohjelmista ja pääaineista vastaavilla sekä Oppimispalvelujen tarvittavalla henkilöstöllä.

Koulutusohjelman raporttivälinettä voi käyttää koulutusohjelman tai pääaineen seurannan ja arvioinnin tukena sekä opiskelijoiden opintomenestyksen seurantaan. Tilastollisen tiedon lisäksi työkalussa on mahdollisuus nähdä opiskelijakohtaisia tietoja käyttöoikeuden mukaisesti, esimerkiksi tiettyyn koulutusohjelmaan tai pääaineeseen liittyen. Oikeudet näihin tietoihin määräytyvät Sisun perusteella, jolloin näet yksityiskohtaista tietoa niistä koulutusohjelmista tai pääaineista, joiden vastuuopettajaksi sinut on merkitty Sisussa. 

Raporttiväline sisältää useita yksittäisiä raportteja, jotka on jäsennelty teemoittain: koulutusohjelman tavoitteet, houkuttelevuus, laatu ja tulokset. Koulutusohjelman seurannan ja arvioinnin tukevia teemoja on selitetty tarkemmin Ohjelmajohtajan käsikirjassa.
Yksittäiset raportit ovat seuraavia (Dataraportin kieli on englanti): 

Objectives -raportit (Ohjelman tavoitteet)

 • Master’s degree career monitoring survey, five years after graduation
 • TEK graduate survey, new graduates from ARTS, CHEM, ELEC, ENG and SCI 
 • The Finnish Business School Graduates -graduate survey

Attractiveness -raportit (Ohjelman houkuttavuus)

 • Student marketing and recruitment and admissions report
 • Admissions statistics (at the moment link to aalto.fi reports) 
 • Marketing info of aalto.fi, web page analytics of the programmes' pages  (external link to Aalto google analytics) 

Quality -raportit (Ohjelman laatu)

 • Bachelor’s feedback 
 • Course feedback (at the moment school level reports) 
 • AllWell? feedback 

Results- raportit (Ohjelman tulokset)

 • Bachelors’ and master’s degrees (number, target times, share of) 
 • Degrees pass rate 
 • Bachelor’s feedback (funding model average and response rate) 
 • Graduate employment 

Student info -raportit (sisältää myös opiskelijatason raportteja) 

 • Student info (visible according to user rights: According to a programme, students and student number in degree programmes, individual students and their degrees, credits and theses) 

Koulutusohjelman raporttiväline (PowerBI) (vaatii käyttöoikeuden)

Tohtoriohjelmien raporttiväline

Tohtoriohjelmien raportti (Power BI) (vaatii käyttöoikeuden)

Voit käyttää tohtoriohjelman raporttia tohtoriohjelman arvioinnin tukena sekä ja opiskelijoiden opintojen tilanteen seurantaan.

Ongelmatilanteissa tai jos tarvitset käyttöoikeuksia, ota yhteyttä [email protected].

Muita raportteja ja tilastotietoja koulutuksen kehittämisen tueksi

Myös seuraavat datalähteet voivat olla sinulle hyödyllisiä koulutusohjelman kehittämisessä.

 1. Tilastoja hakemisesta (ohjaa aalto.fi -sivulle)
 2. Kurssipalauteraportti (opettajalle tuleva omien kurssien raportti, ohjelmajohtajalle erikseen lähetettävät koosteet)
 3. Yliopiston KPI-dashboard (vaatii VPN-yhteyden) 
 4. Avaintietoa Aalto-yliopistosta (vaatii VPN-yhteyden) 

Lisäksi koulutusohjelmien suunnittelijoilla on pääsy SISU-opintotietojärjestelmään sekä OpiAnalyzer-raportointityökaluun.

Koulutusohjelmien ja opetuksen arvioinnista muualla aalto.fi:ssä

Kuva ryhmätyötä tekevistä opiskelijoista / kuvaaja Aalto-yliopisto Unto RautioUnto_Rautio

Oppimisen ja opetuksen arviointi- ja palautekäytännöt

Aalto-yliopisto osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin arviointeihin, auditointeihin ja vertaisarviointeihin (benchmarking) ja tekee säännöllisesti itsearviointeja liittyen oppimisen ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sisäisiä ja ulkoisia arviointeja ja kyselyjä toteutetaan monivuotisen arviointiohjelman mukaisesti.

Aalto-käsikirja
AllWell?

AllWell?-opiskelijakysely

AllWell?-opiskelijakysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. AllWell? selvittää opiskeiljan opiskelukykyyn vaikuttavia asioita.

Palvelut
ITP student team working outside

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

Palvelut
A person typing on a laptop, with notebook and table open, sun shines on the items

Oppimisanalytiikan tuki ja kehittäminen

Tällä sivulla kuvataan, mitä oppimisanalytiikan ratkaisuja Aalto-yliopistossa on tarjolla ja kuinka saat tukea niiden käyttöön.

Palvelut
Main illustration for data literacy for members of Aalto community

Aaltolaisen datalukutaito

Aloita matkasi kohti datavetoista työtapaa jo tänään!

Digital Aalto
Henkilö työskentelee ison työpöydän ääressä työpajaympäristössä.

Koulutusohjelman raporttivälineen klinikat 26.3. ja 4.4.2024

Koulutusohjelman raporttivälineestä järjestetään kaksi klinikkaa, joissa välinettä esitellään ja käsitellään siihen liittyviä kysymyksiä.

Ohjelmajohtajan käsikirja
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: