Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetusta ja opiskelua koskevan datan hyödyntäminen ohjelman kehittämiseen

Opetusta ja opiskelua koskeva tieto on tärkeä lähtökohta koulutuksen ja ohjelman seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Tällä sivulla kuvataan koulutusohjelmille ja tohtoriohjelmille tarjolla olevia työkaluja tiedon analyysiin.

Data-avusteinen koulutuksen kehittäminen

Data-avusteinen koulutuksen kehittäminen tarkoittaa hakijoita, opiskelijoita tai alumneja sekä opetusta koskevan tilastodatan ja palautteen hyödyntämistä koulutuksen seurantaan ja kehittämiseen.

Tavoitteena on, että koulutusohjelmat saavat tietoa laajasti ohjelman eri osa-alueiden arviointiin. Keskeistä tietoa voi olla esimerkiksi koulutusohjelman vaikuttavuudesta kertova alumnien työllistyvyys, ohjelman houkuttelevuudesta kertova hakijamäärien kehittyminen, opetuksen ja oppimisen laadusta kertova tilasto- ja palautedata sekä ohjelman tulokset, joita yliopistossa arvioidaan KPI:den (Key performance indicator, suorituskykymittareiden) avulla.

Työkalut

Koulutusohjelman raporttiväline (PowerBI)

Koulutusohjelman raporttivälineen (Aallon verkon kautta (tai MFA tunnistautumisella) selaimella toimiva PowerBI cloud service) käyttöoikeus on esimerkiksi koulutusohjelmista ja pääaineista vastaavilla sekä Oppimispalvelujen tarvittavalla henkilöstöllä.

Koulutusohjelman raporttivälinettä voi käyttää koulutusohjelman tai pääaineen seurannan ja arvioinnin tukena sekä opiskelijoiden opintomenestyksen seurantaan. Tilastollisen tiedon lisäksi työkalussa on mahdollisuus nähdä opiskelijakohtaisia tietoja käyttöoikeuden mukaisesti, esimerkiksi tiettyyn koulutusohjelmaan tai pääaineeseen liittyen.  

Raporttiväline sisältää useita yksittäisiä raportteja, jotka on jäsennelty teemoittain: koulutusohjelman tavoitteet, houkuttelevuus, laatu ja tulokset. Koulutusohjelman seurannan ja arvioinnin tukevia teemoja on selitetty tarkemmin Ohjelmajohtajan käsikirjassa.
Yksittäiset raportit ovat seuraavia (Dataraportin kieli on englanti): 

 • Master’s degree career monitoring survey, five years after graduation
 • TEK graduate survey, new graduates from ARTS, CHEM, ELEC, ENG and SCI 
 • Admissions statistics (at the moment link to aalto.fi reports) 
 • Marketing info of aalto.fi, web page analytics of the programmes' pages  (external link to Aalto google analytics) 
 • Student marketing and recruitment reporting tool 
 • Degrees pass rate 
 • Bachelor’s feedback 
 • Course feedback (at the moment school level reports) 
 • AllWell? feedback 
 • Bachelors’ and master’s degrees (number, target times, share of) 
 • Bachelor’s feedback (funding model average and response rate) 
 • Graduate employment  
 • Student info (visible according to user rights: According to a programme, individual students and their degrees, credits and theses) 

Koulutusohjelman raporttiväline (PowerBI) (vaatii käyttöoikeuden)

Tohtoriohjelmien raporttiväline

Tohtoriohjelmien raportti (Power BI) (vaatii käyttöoikeuden)

Voit käyttää tohtoriohjelman raporttia tohtoriohjelman arvioinnin tukena sekä ja opiskelijoiden opintojen tilanteen seurantaan.

Ongelmatilanteissa tai jos tarvitset käyttöoikeuksia, ota yhteyttä [email protected].

Muita raportteja ja tilastotietoja koulutuksen kehittämisen tueksi

Myös seuraavat datalähteet voivat olla sinulle hyödyllisiä koulutusohjelman kehittämisessä.

 1. Tilastoja hakemisesta (ohjaa aalto.fi -sivulle)
 2. Kurssipalauteraportti (opettajalle tuleva omien kurssien raportti, ohjelmajohtajalle erikseen lähetettävät koosteet)
 3. Yliopiston KPI-dashboard (vaatii VPN-yhteyden) 
 4. Avaintietoa Aalto-yliopistosta (vaatii VPN-yhteyden) 

Lisäksi koulutusohjelmien suunnittelijoilla on pääsy SISU-opintotietojärjestelmään sekä OpiAnalyzer-raportointityökaluun.

Koulutusohjelmien ja opetuksen arvioinnista muualla aalto.fi:ssä

AllWell?

AllWell?-opiskeluhyvinvointikysely

AllWell?-kysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille.

Palvelut
ITP student team working outside

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

Palvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: