Koulutustarjonta

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Kemian tekniikan tohtoriohjelma koostuu kuudesta tutkimusalasta. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Kemian ja materiaalitieteen laitos ja Kemian tekniikan ja metallurgian laitos.
Doctoral students in the lab

Tutkinto:

Tekniikan tohtori

Hakuaika:

7.6.2023 – 2.11.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Perustietoa tohtoriopinnoista

Tutustu tohtoriopiskelijoihimme

Tutustu alla olevien linkkien kautta tohtoriopiskelijoihimme. Sivut saatavilla vain englanniksi.

Näin haet meille

Kemian tekniikan korkeakouluun tohtoriopiskelijaksi hakevien hakemuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa. Hakulomake on nyt auki ja syksyn ensimmäinen haku sulkeutuu 14.9.2023. Syksyn jälkimmäinen haku sulkeutuu 2.11.2023. Hakemukset käsitellään neljä kertaa vuodessa alla annetun aikataulun mukaisesti. Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset käsitellään seuraavassa mahdollisessa tohtorinkoulutusneuvoston kokouksessa hakuajan päättymisen jälkeen. Vain täydelliset hakemukset käsitellään. Puutteelliset hakemukset hylätään, mikäli hakemusta ei ole täydennetty annetussa määräajassa. Kaikki annetut ajat ovat Suomen aikaa. 

Hakemusten määräajat vuonna 2023:
Hakuaika päättyy
torstaina 26.1.2023 klo 23:59
torstaina 4.5.2023 klo 23:59
torstaina 14.9.2023 klo 23:59
torstaina 2.11.2023 klo 23:59

Seuraava hakuaika päättyy 14.9.2023 klo 23.59.
Jälkimmäinen syksyn hakuaika päättyy 2.11.2023. 

Hakijan pitää toimittaa sähköinen hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Linkki hakulomakkeelle Opintopolussa

Opiskeluoikeus alkaa sen jälkeen, kun dekaani on myöntänyt opiskeluoikeuden ja hakija on ottanut tarjotun opiskelupaikan vastaan. Hakijalla on 2 viikkoa aikaa ottaa vastaan tarjottu opiskelupaikka, eikä opiskeluoikeuden alkamista voi siirtää.

Yliopistolain (558/2009) nojalla hakija saa ottaa vastaan ainoastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta suomalaisessa yliopistossa.

Säännös koskee yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Hyväksytty hakija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot.

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Kemian tekniikan korkeakoulun laitokset

Kemian ja materiaalitieteen laitos

Kemian ja materiaalitieteen laitos keskittyy mikro-, nano- ja atomimittakaavan yhdisteisiin ja materiaaleihin. Toimintamme näiden parissa kattaa synteesiin, karakterisoinnin ja laskennallisen tutkimuksen.

A close-up image of pink woven fabrics and a red bottle of fabric dye.

Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen asiantuntemusaloja ovat kemian tekniikka, metallien jalostus, energiateknologiat ja uusien materiaalien tuotanto.

Researchers in the lab

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Bio2: johtavaa osaamista puunjalostusteknologiassa ja bioteknologian huippua

Lignocellulose samples by Mohamed Magd. Photo: Valeria Azovskaya

Tutkimusinfrastruktuuri

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimusinfrastruktuuri kuuluu joko biotalousinfrastruktuuriin tai RAMI-infrastruktuuriin.

Image from the Aalto Bioproduct centre

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: