Koulutustarjonta

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Kemian tekniikan tohtoriohjelma koostuu 7 tutkimusalasta. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Kemian ja materiaalitieteen laitos ja Kemian tekniikan ja metallurgian laitos.
Doctoral students in the lab

Tutkinto:

Tekniikan tohtori

Hakuaika:

1.9.2022 – 20.9.2022

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuaika alkaa 1.9.2022 08:00 (UTC+3)

Tällä sivulla

Loading table of contents

Tohtoriopintojen tavoite

Tohtoriopinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön toiminnassa. Keskeisenä tohtoriopinnoissa on tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Korkeatasoinen tutkimus on tohtorikoulutuksen ehdoton edellytys.

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

  1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
  3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tutkinnon rakenne

Tohtorin tutkinto muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. opinnäyte eli väitöskirja
  2. tutkimusalan opinnot 20-35 ECTS
  3. tieteen käytännöt ja periaatteet kokonaisuus 5-20 ECTS

Opintojen sisältö

Tohtorikoulutettava sitoutuu pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen opiskeluun ja tutkimustyöhön. Tohtorikoulutettavalla on oikeus opiskella opintosuunnitelmansa mukaan ja saada säännöllistä ja asiantuntevaa ohjausta opinnoissaan. Saadakseen ohjausta tohtorikoulutettava sitoutuu noudattamaan opinnoissaan vahvistettua opintosuunnitelmaa sekä tutkimussuunnitelmaa. Oikeus ohjaukseen edellyttää myös läsnäolevaksi ilmoittautumista Aalto-yliopistoon, ohjaussopimuksen sekä korkeakoulun arvojen ja sitoumuksien kunnioittamista.

Lisäksi tohtorikoulutettava sitoutuu noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Sitoutuminen edellyttää myös tutkimuksen eettisten käytäntöjen kuulumista jokaisen tohtorikoulutettavan teoriaopintoihin.

Päätoimisesti opiskellen tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa. Lisätietoja opinnoista tohtoriohjelman Into-sivuilta (englanniksi).

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on pääosin englanti. Tutkintokieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti riippuen siitä, millä kielellä opinnäyte tehdään.

Tutustu tohtoriopiskelijoihimme

Pingchao Ke in the laboratory with safety gear standing in front of lab equipment smiling

Get to know us: Doctoral student Pingchao Ke

Having an overseas research experience is very important for every researcher.

News

Opintojen rahoitus

Rahoituksesta tulisi keskustella ensisijaisesti tohtoriopintojen vastuuprofessorin tai ohjaajan kanssa. Opintojen rahoituksen voi mahdollisesti toteuttaa myös työskentelemällä kemian tekniikan korkeakoulun tutkimusprojekteissa; ks. Aalto-yliopiston avoimet työpaikat.

Kansainvälinen opiskeluympäristö

Kansainvälistyminen on kiinteä osa korkeakoulun tohtorinkoulutusta niin jatko-opiskelijoiden rekrytoinnissa kuin heidän koulutuksessaan. Kemian tekniikan korkeakoululla on myös tiiviit yhteydet lukuisiin tieteenalojensa kärkiyliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Aalto-yliopisto kannustaa tohtorikoulutettaviaan lähtemään ulkomaille opintojensa aikana, sillä liikkuvuus edistää tohtorikoulutettavien uramahdollisuuksia. Vierailu toiseen ulkomaalaiseen yliopistoon ja tutkimusyksikköön merkitsee usein tiedon ja osaamisen jakamista, uusien ideoiden luomista, kansainvälisten verkostojen laajentamista sekä oman ammattitaidon kehittämistä. Kansainvälisen tutkimustyön ja opintojen avulla saat tutkimustyöhösi uusia ideoita, näkökulmia, ja kokemusta moninaisesta ryhmätyöskentelystä.

Näin haet meille

Kemian tekniikan korkeakouluun voi hakea jatko-opiskelijaksi kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja syyskuussa. Kevään hakuajan yhteydessä ei ole avoinna korkeakoulun rahoitettuja jatko-opiskelupaikkoja. Niiden määrä, haku ja opiskelijavalinta päätetään vuosittain dekaanin päätöksellä.

Seuraava haku on 1.-20. syyskuuta 2022.

Yliopistolain (558/2009) nojalla hakija saa ottaa vastaan ainoastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta suomalaisessa yliopistossa.

Hakijan pitää toimittaa sähköinen hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.
Haku aukeaa 1.9.2022 klo 8.00 ja loppuu 20.9.2022 klo 15.00 (GMT+3). Käsittelemme vain ne määräaikaan mennessä saadut hakemukset, joissa on mukana asianmukaiset liitteet. Linkki hakulomakkeelle

Aalto-yliopisto noudattaa toiminnassaan koronapandemian vuoksi asetettuja rajoituksia. Seuraa tilannetta ja tarkempia ohjeistuksia verkkosivuillamme https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta (jos linkki ei aukea, kopioi osoite selaimeen). Linjauksia voidaan tarkastella uudelleen pandemiatilanteen muuttuessa tai viranomaisten ohjeistusten niin vaatiessa

 

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Kemian tekniikan korkeakoulun laitokset

Kemian ja materiaalitieteen laitos

Kemian ja materiaalitieteen laitos keskittyy mikro-, nano- ja atomimittakaavan yhdisteisiin ja materiaaleihin. Toimintamme näiden parissa kattaa synteesiin, karakterisoinnin ja laskennallisen tutkimuksen.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen asiantuntemusaloja ovat kemian tekniikka, metallien jalostus, energiateknologiat ja uusien materiaalien tuotanto.

Researchers in the lab

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Bio2: johtavaa osaamista puunjalostusteknologiassa ja bioteknologian huippua

 Simone Haslinger and Sherif Elsayed in the laboratory

Tutkimusinfrastruktuuri

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimusinfrastruktuuri kuuluu joko biotalousinfrastruktuuriin tai RAMI-infrastruktuuriin.

Image from the Aalto Bioproduct centre

Hakuaika alkaa 1.9.2022 08:00 (UTC+3)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu