Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Doktorandprogrammet i kemiteknik består av 6 forskningsområden. Institutionen för bioprodukter och bioteknik, institutionen för kemi och materialvetenskap och institutionen för kemiteknik och metallurgi ansvarar tillsammans för programmet.
Doctoral students in the lab

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

5.12.2023 – 7.6.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Välj doktorandutbildning vid Högskolan för kemiteknik

Högskolan för kemiteknik fokuserar på skogsbrukstekniker, kemiteknik, industriell bioteknik, materialvetenskap och nanoteknik, bearbetning av metaller och mineraler samt energiteknik.

Bioekonomiska speiceliseringområdet erbjuder forskningsmöjligheter från molekylnivå till biobaserade teknikkoncep.

Råmateriella infrastrukturen erjubder forskningsmöjligheter kring den cirkulära ekonomin. Studierna innehåller forskning om slutna metallurgiska och hydrometallurgiska processer samt oorganiska energimaterial.

A gold-plated cryostat sits half open with many cables coming out from the bottom.

Doctoral education pilot

We are hiring 178 new doctoral researchers - get your doctorate from Aalto

Helena Sederholm photographed in a lab setting, wearing a blue sweater.

Alternatives to fossil-based fibres – Helena Sederholm develops sustainable textiles

Today’s outdoor clothing mainly relies on oil-based fibres and chemicals that are harmful for the environment. In her doctoral research, Helena Sederholm develops environmentally friendly water-repellent textiles. She follows the example of nature.

News
Matteo

Matteo Iannacchero, a developer of bio-based yarns: ‘I value the freedom of science’

In his doctoral research conducted at Aalto University’s Bioinnovation Center, Iannacchero uses machine learning to develop ecologically sustainable electronic yarns. This is an opportunity to come up with something completely new.

News
Sahar

Sahar Babaeipour dreams of entrepreneurship – but before that, she wants to graduate as a doctor

The doctoral research conducted by Sahar Babaeipour, a doctoral researcher at Aalto University’s Bioinnovation Center, aims at a more sustainable packaging industry.

News

Information om doktorsstudier

Så här söker du till oss

Ansökan till doktorandprogrammet vid Högskolan för kemiteknik sker fyra gånger i året. Ansökningsformuläret öppnar den 5 december 2023 och stänger den 7 maj 2024. Ansökningar behandlas fyra gånger per år enligt schemat nedan. Ansökningar som lämnas in inom sista ansökningsdag kommer att behandlas vid nästa eventuella möte efter att ansökningstiden har löpt ut. Endast fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Ofullständiga ansökningar kommer att avslås om ansökan inte har fyllts i inom angiven tidsfrist. Alla angivna tider är finsk tid.

                                                    Ansökningstider 2024

Ansökan stängs
Tisdagen 30.1.2024 kl. 23.59
Tisdagen 7.5.2024 kl. 23.59
Torsdagen 12.9.2024 kl. 23.59
Tisdagen 5.11.2024 kl. 23.59

Dekanus fattar varje år beslut om dessa doktorandplatsers mängd, ansökan och studerandeantagningar.

Följande ansökan stängs 30.1.2024. 
Den elektroniska ansökningsblanketten öppnas för sökande 5.12.2023 kl. 8.00 och stängs 7.5.2024 kl. 23.59.

Den sökande ska lämna in en elektronisk ansökan jämte bilagor innan ansökningstiden går ut. Vi behandlar endast de ansökningar som har anlänt inom utsatt tid och som innehåller alla vederbörliga bilagor. 

Elektronisk ansökan om forskarstudier (länken uppdateras senare)

Studierätten börjar efter att dekanen har beviljat studierätt och den sökande har tagit emot studieplatsen. Den sökande skall inom två veckor ta emot den erbjudan studieplatsen och starten på studierätten kan inte skjutas upp.

I enlighet med universitetslagen (558/2009) får en sökande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar samma termin vid en yrkeshögskola eller ett universitet i Finland. Bestämmelsen om en högskoleplats omfattar alla utbildningar som leder till högskoleexamen. Bestämmelsen gäller både gemensam ansökan, separata ansökningar och ansökningar till utbildning som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor) vid ett universitet.

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till examen, även om du inom ramen för olika antagningar skulle erbjudas flera studieplatser.

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Institutionerna vid Högskolan för kemiteknik

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Expertområdena på Institutionen för kemiteknik och metallurgi är kemiteknik, metallprocessindustri, energiteknik och produktion av nya material.

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Researchers in the lab

Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) ligger i framkant vad gäller teknik för skogsprodukter och den senaste bioteknologin.

Verksamheten vid Bio2 leder i slutändan till innovativa produkter och lösningar för tillämpningar inom allt från byggnation och textilier till biomaterial, energi och biomedicin.

 Simone Haslinger and Sherif Elsayed in the laboratory

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur vid Högskolan för kemiteknik tillhör antingen Bioekonomi RI eller RAMI RI.

Image from the Aalto Bioproduct centre

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: