Koulutustarjonta

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Tohtoriohjelma koostuu 8 tutkimusalasta, jotka kattavat maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan, kiinteistötalouden, geoinformatiikan, rakennustekniikan, vesi- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, energiatekniikan sekä teknologiakasvatuksen. Tohtorinkoulutus toteutetaan korkeakoulun kaikilla laitoksilla: konetekniikan laitos, rakennustekniikan laitos ja rakennetun ympäristön laitos.
Aalto ENG

Tutkinto:

Tekniikan tohtori

Hakuaika:

15.2.2024 – 7.3.2024

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Tohtoriohjelman tavoitteet

Tohtoriopinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön toiminnassa. Keskeisenä tohtoriopinnoissa on tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Korkeatasoinen tutkimus on tohtorikoulutuksen ehdoton edellytys. Tohtorinkoulutus antaa tohtorikoulutettavalle monipuoliset valmiudet akateemiselle uralle korkeasti koulutetuksi tutkijaksi ja yhä useammin myös valmiudet uravaihtoehtoihin vaativimmissa asiantuntijatehtävissä tai toimimiseen yrittäjänä.

Korkeatasoinen tieteenalakohtainen koulutus ja tohtorikoulutettavan tarpeiden mukaan suunniteltu työelämätaitojen koulutus yhdessä verkostoitumisen kanssa varmistavat tieteellisen pätevyyden kehittymisen yhdessä yksilöllisesti suunnattujen työelämätaitojen kanssa.

Tutkinnon rakenne

Tohtorin tutkinto muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. opinnäyte eli väitöskirja
  2. tutkimusalan opinnot (20-35 ECTS)
  3. yleiset tutkimusvalmiusopinnot kokonaisuus (5-20 ECTS)

Opintojen sisältö

Päätoimisesti opiskellen tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.

Tohtoriopintojen vaihe Lisätietoja opintojen vaiheesta
Alkuvaihe (uusi tohtorikoulutettava)
Keskivaihe (1.- 3. vuoden tohtorikoulutettava)
Loppusuora (4. vuoden tohtorikoulutettava)

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on pääosin englanti. Tutkintokieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti riippuen siitä, millä kielellä opinnäyte tehdään.

Hae meille!

Haku tohtoriohjelmaan on kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja syyskuussa.

Syksyn hakuaika: 25.8-14.9.2023 klo 15.00 (EET) mennessä (päätökset lokakuussa)

Hakija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen.

Yhden paikan säännöksen mukaan (yliopistolaki 558/2009) opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös koske yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Opiskelija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että hän siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot.

Kaikki hakuasiakirjat tulee toimittaa sähköisessä muodossa (pdf). Hakulomake ja kaikki liitteet toimitetaan Insinööritieteiden korkeakouluun määräaikaan mennessä.

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected] tai [email protected] 

Insinööritieteiden korkeakoulun laitokset

Tutkimusalat ja vastuuprofessorit löytyvät täältä

Experiment underway in the Aalto Ice and Wave Tank

Konetekniikan laitos

Konetekniikan laitos on johtava monialainen tutkimusyksikkö, jolla on vahvoja siteitä teollisuuteen. Laitoksen työn vaikutus näkyy elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa.

Researcher at the Department of Civil Engineering

Rakennustekniikan laitos

Rakennustekniikan laitoksen tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden ratkaisuja tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön keinoin.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Rakennetun ympäristön laitos

Edistämme tutkimuksen ja opetuksen keinoin kestävää omaisuuden hallintaa, tehokasta vesi- ja jätehuoltoa, riittäviä vesivaroja, sujuvia ja turvallisia liikenneyhteyksiä sekä toimivia paikkatietoratkaisuja.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu