Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i ingenjörsvetenskaper

Doktorandprogrammet består av åtta forskningsområden som innefattar planläggning och trafikteknik, fastighetsekonomi, geoinformatik, byggteknik, vatten- och miljöteknik, maskinteknik, energiteknik och teknologifostran. Doktorsutbildningen sker vid högskolans samtliga institutioner: institutionen för maskinteknik, institutionen för byggnadsteknik och institutionen för byggd miljö.
Aalto ENG

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

25.8.2023 – 14.9.2023

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Doktorandprogrammets mål

Syftet med doktorandstudierna är att ge djupare vetenskaplig kunskap och insikt i vetenskapligt forskningsarbete och i praktisk tillämpning än högre högskoleexamen. Centralt i doktorandstudierna är studier inriktade på forskningsarbetet och förmågan att tillämpa forskningsresultat. Forskning på hög nivå är en ovillkorlig förutsättning för doktorandutbildningen. Doktorandutbildningen ger doktoranderna mångsidiga färdigheter för en akademisk karriär som högt utbildade forskare och allt oftare även färdigheter för karriäralternativ i mer krävande sakkunniguppdrag eller som företagare.

En högklassig områdesspecifik utbildning och en skräddarsydd utbildning i arbetslivsfärdigheter i kombination med nätverkande tryggar att den vetenskapliga kompetensen utvecklas i takt med de individuellt inriktade arbetslivsfärdigheterna.

Examensstruktur

Doktorsexamen består av tre helheter:

 1. lärdomsprovet, d.v.s. doktorsavhandlingen
 2. studier inom forskningsområdet (20–35 ECTS)
 3. allmänna forskningsfärdighets studier (5–20 ECTS)

Studiernas innehåll

Doktorsexamen kan avläggas på fyra år vid heltidsstudier.

Doktorandstudiernas olika skeden Mer information om skedet
Inledningsskedet (ny doktorand)
 • kursutbud
 • examensstruktur
 • studieplan och fastställande av studieplanen
 • bestämmelser om studier
Mellanskedet (år 1–3)
 • studier vid en annan högskola inom Aalto-universitet eller vid andra högskolor
 • uppmuntringsstipendier för doktorander
 • handledning och doktorsavhandling
Slutskedet (år 4)
 • från förhandsgranskning till utexaminering
 • karriärplanering

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är huvudsakligen engelska. Examensspråket kan vara finska, svenska eller engelska beroende på lärdomsprovets språk.

Sök till oss!

Ansökan till doktorandprogrammet sker två gånger i året: i mars och september.

Följande ansökningstiden: 25.8.-14.9.2023 kl. 15.00 (EET) (beslut i oktober)

Den sökande får endast ta emot en studieplats som leder till finländsk högskoleexamen. Mottagande av studieplatsen är bindande och kan inte ändras efteråt.

I enlighet med bestämmelsen om en studieplats (universitetslagen 558/2009) får en studerande ta emot endast en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen bland de utbildningar som börjar samma termin. Bestämmelsen gäller kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamina som universiteten beviljar samt yrkeshögskoleexamina. Även om den studerande skjuter upp inledandet av studierna eller avbryter studierna kan hen inte ta emot en annan studieplats för högskolestudier som börjar samma termin.

Alla ansökningsdokument ska lämnas in elektroniskt (PDF). Ansökningsblanketten och samtliga bilagor levereras till Högskolan för ingenjörsvetenskaper inom utsatt tid.

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected] eller [email protected] 

Institutionerna vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Experiment underway in the Aalto Ice and Wave Tank

Institutionen för maskinteknik

Institutionen för maskinteknik är en ledande mångvetenskaplig forskningsenhet med en stark koppling till industrin och en inverkan på både näringsliv och samhälle.

Vårt fokus ligger på mekanik och energiteknik, inom vilka vi bedriver toppforskning och erbjuder högklassig examensutbildning.

Researcher at the Department of Civil Engineering

Institutionen för byggnadsteknik

Institutionen för byggnadsteknik fokuserar på skapandet av morgondagens strukturer genom forskning, utbildning och samarbete. Institutionen är byggd kring sina styrkor inom systemkunskap, beräkning, modellering och kunskapshantering.

Institutionen bedriver både grundläggande vetenskaplig forskning och tillämpad forskning, vilka båda krävs för högkvalitativ utbildning på både forskar- och grundnivå.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Institutionen för byggd miljö

Vattenresurser, geografiska data, hållbar resurshantering och säker transport.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat