Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i ingenjörsvetenskaper

Doktorandprogrammet består av sju forskningsområden som innefattar planläggning och trafikteknik, fastighetsekonomi, geoinformatik, byggteknik, vatten- och miljöteknik, maskinteknik och energiteknik. Doktorsutbildningen sker vid högskolans samtliga institutioner: institutionen för maskinteknik, institutionen för byggnadsteknik och institutionen för byggd miljö.
Aalto ENG

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

17.5.2024 – 7.6.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Välj doktorandutbildning vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Vår forskning fokuserar på arktisk teknik, hållbara byggda miljöer, maskinteknik och material, tvärvetenskaplig energiteknik samt systemdesign och produktion.

Two doctors raising their glasses to celebrate their promotion to doctors

Hur är det att bedriva doktorsstudier?

Som doktorand är du en del av det internationella vetenskapssamfundet och blir expert inom ditt eget område.

Doktorandutbildning
Doctors dressed in black celebrating their promotion as doctors

Internationella doktorer i arbetslivet – redo för framtida utmaningar!

Aktivt nätverkande, problemlösningskunskaper som utvecklats av forskningsarbete och hårt arbetande studie av finska språket hjälper internationella doktorer att hitta sin plats på den finska arbetsmarknaden.

Företagssamarbete
A gold-plated cryostat sits half open with many cables coming out from the bottom.

Doctoral education pilot

We are hiring 178 new doctoral researchers - get your doctorate from Aalto

Grundlaggande information om doktorandutbildning

Sök till oss!

Ansökan till doktorandprogrammet sker två gånger i året: i mars och september.

Följande ansökningstiden: 15.2.-7.3.2024 kl. 15.00 (EET) (beslut i mars)
22.8.-12.9.2024 kl. 15.00 (EET) (beslut i oktober)

Ytterligare ansökningsperioder i 2024: 17.5.-7.6.2024 kl. 23.59 (EET) och 15.11.-5.12.2024 kl. 23.59 (EET)

Den sökande får endast ta emot en studieplats som leder till finländsk högskoleexamen. Mottagande av studieplatsen är bindande och kan inte ändras efteråt.

I enlighet med bestämmelsen om en studieplats (universitetslagen 558/2009) får en studerande ta emot endast en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen bland de utbildningar som börjar samma termin. Bestämmelsen gäller kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamina som universiteten beviljar samt yrkeshögskoleexamina. Även om den studerande skjuter upp inledandet av studierna eller avbryter studierna kan hen inte ta emot en annan studieplats för högskolestudier som börjar samma termin.

Alla ansökningsdokument ska lämnas in elektroniskt (PDF). Ansökningsblanketten och samtliga bilagor levereras till Högskolan för ingenjörsvetenskaper inom utsatt tid.

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected] eller [email protected] 

Institutionerna vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Experiment underway in the Aalto Ice and Wave Tank

Institutionen för maskinteknik

Institutionen för maskinteknik är en ledande mångvetenskaplig forskningsenhet med en stark koppling till industrin och en inverkan på både näringsliv och samhälle.

Vårt fokus ligger på mekanik och energiteknik, inom vilka vi bedriver toppforskning och erbjuder högklassig examensutbildning.

Researcher at the Department of Civil Engineering

Institutionen för byggnadsteknik

Institutionen för byggnadsteknik fokuserar på skapandet av morgondagens strukturer genom forskning, utbildning och samarbete. Institutionen är byggd kring sina styrkor inom systemkunskap, beräkning, modellering och kunskapshantering.

Institutionen bedriver både grundläggande vetenskaplig forskning och tillämpad forskning, vilka båda krävs för högkvalitativ utbildning på både forskar- och grundnivå.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Institutionen för byggd miljö

Vattenresurser, geografiska data, hållbar resurshantering och säker transport.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat