Koulutustarjonta

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Digitalisaation mullistamassa maailmassa teknologioiden saumattoman yhteistyön mahdollistavat verkot ovat entistäkin tärkeämpiä. Communications Engineering -pääaine kattaa sekä tietoliikennetekniikan teoreettiset perusteet että ajankohtaisimmat uudet sovellukset kuten 5G:n ja tulevaisuuden langattomat teknologiat, esineiden internetin, koneoppimisen, toimintaympäristöön sulautetun tietotekniikan ja puettavan teknologian.
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Communications Engineering

Webinaarissa pääaineen edustajat esittelevät Aalto-yliopistoa, pääainetta sekä sen rakennetta ja sisältöjä, uramahdollisuuksia, sekä opiskeluelämää Aallossa. Q&A-osuudessa he vastaavat osaallistujien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne
Aalto University students doing a group work with mobile phone and laptops on campus

Koulutuksen kuvaus

Globaalit tietoverkot yhdistävät paitsi ihmisiä, myös laitteita, joiden varassa kaikki muu teknologia toimii. Verkkojen kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito on keskeistä tulevaisuudessa, koska uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti. Tieto- ja viestintätekniikka on myös yksi tärkeimpiä kestävän kehityksen mahdollistajia. Esimerkiksi yhdistämällä itseohjautuvat ajoneuvot toisiinsa ja sallimalla tiedonjako niiden välillä voidaan vähentää päästöjä, koska liikenteestä tulee sujuvampaa ja tehokkaampaa.

Suomessa on suuri määrä tietoliikennelaitteiden ja mikrosirujen valmistajia sekä verkko-operaattoreita, minkä vuoksi meillä on poikkeuksellinen ekosysteemi uudenlaisten verkkojen kehittämiseen. Täällä pääset todella suunnittelemaan ja rakentamaan tulevaisuuden ratkaisuja, jotka tulevat miljoonien ihmisten käyttöön.

Communication Engineering on yksi Master’s Programme in Computer, Communication, and Information Sciences (CCIS) -ohjelman pääaineista. Se valmistaa opiskelijoita vastaamaan globaaliin uusien tietoverkkojen tarpeeseen. Hakukohteen kovaa teknistä ydintä ympäröivät ihmiskeskeiset lähestymistavat käyttöliittymien suunnitteluun sekä taloudellisten reunaehtojen huomioimiseen.

Communications-pääaineesta valmistuneilla on:

 • Teknologian perusteiden erinomainen tuntemus. Valmistuvat ovat verkottuneiden järjestelmien ja langattoman viestinnän asiantuntijoita.  
 • Käyttöliittymien vankka ymmärrys. Valmistuneilla on vahvat tiedot ihmiskeskeisestä sulautetusta tietotekniikasta. He tietävät, mikä tekee viestintäteknologiasta käytettävää ja miten käyttäjäkokemusta voi parantaa. 
 • Edistyneet ohjelmointitaidot. Valmistuvilla on erinomaiset ohjelmointitaidot ja valmiudet työskennellä vaativilla aloilla esimerkiksi koneoppimisen ja verkkoyhteyskäytäntöjen parissa. 
 • Käytännön kokemusta alalta. Opintojensa aikana opiskelijat tekevät tiivistä yritysyhteistyötä. Valmistuessaan heillä on sekä käytännön osaamista että hyvät yhteydet alan johtaviin yrityksiin. 
 • Kyky muuttaa maailmaa. Valmistuneet pystyvät vaikuttamaan tiedoillaan ja taidoillaan teknologian kehittymiseen ja tulevaisuuteen.

Opetuskieli

Communications Engineering -pääaineen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisten maisteriohjelmien lukuvuosimaksu on 15 000 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu peritään muilta kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisilta.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma, jolla tuetaan lukuvuosimaksullisissa koulutusohjelmissa opiskelevia EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita. Apuraha kattaa joko 50 % tai 100 % lukuvuosimaksusta. 

Lue lisää Aallon lukuvuosimaksusta ja apurahoista täältä.

Opintojen rakenne

Kaksivuotisten Communications Engineering -opintojen laajuus on 120 opintopistettä: 

 • pääaineopinnot (60 op) 
 • vapaasti valittavat opinnot (30 op) 
 • diplomityö (30 op) 

Pääaineen kurssit on tarkoitus suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna. Toisena vuonna keskitytään vapaasti valittaviin opintoihin ja diplomityön tekemiseen. Voit yhdistellä tutkintoosi vapaavalintaisia opintoja joko Aallosta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista yliopistoista, kunhan opinnot sopivat tutkintoosi ja mielenkiinnon kohteisiisi. Aalto-yliopisto oppimispalvelut auttavat opintojen suunnittelussa.

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta

Opetusmenetelmät 

Pääaineen opetusmenetelmiin kuuluu luentoja, yksilö- ja ryhmäprojekteja sekä käytännön kokeita. Aalto-yliopistossa on oma Aalto nextG -infrastruktuuri, joka tulee tulevaisuuden mobiiliverkkojen kehitykseen tähtäävää tutkimusta - erityisesti tutkimusta, joka tutkii edistyneitä radioviestintäjärjestelmiä ja 5G- ja sitä edistyneimpiin verkkoihin tarvittavia internet-teknologioita. Infrastruktuurin ansioista opiskelijat voivat tehdä kokeita esimerkiksi 5G-testiverkossa.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Communications Engineering student Niki Aarnio in the winter.

Opiskelija Niki Aarnio: Tietoliikennetekniikan maisteriohjelma yhdistää kaupallisen ja teknisen osaamisen

Communications Engineering -pääaineen opiskelija Niki Aarnio on pitänyt erityisesti opintojensa kansainvälisyydestä ja konkreettisuudesta.

Uutiset
Communications Engineering students

Aallon opiskelijat hyödyntävät kurssiprojektissaan LED-valoja ja älypuhelimia sisäpaikannuksessa

Projekti sisälsi kaikki startupin aloittamisen kuuluvat vaiheet, kertoo projektin ohjaaja Alexis Dowhuszko.

Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Kiinnostuksensa ja tavoitteidensa perusteella opiskelijat voivat valita seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista: 

1. Networked Systems (verkottuneet järjestelmät)

Opiskelijat oppivat suunnittelemaan tehokkaita, skaalautuvia, turvallisia ja luotettavia tietoverkkoja, pilvijärjestelmiä, esineiden internet -järjestelmiä ja palveluja suurille yrityksille ja verkko-operaattoreille. He oppivat virtualisoimaan verkkoja ja hallinnoimaan niitä pilvijärjestelmien kautta, mikä vähentää toiminnan kustannuksia ja helpottaa etähallintaa. Toinen keskeinen teema on ympäristön kannalta kestävä tieto- ja viestintätekniikka; miten rakennetaan ekologisesti kestäviä digitaalisia palveluita, tietoverkkoja ja pilvipohjaisia alustoja.
 

Aallon kurssit antavat erinomaisen pohjan edistyneiden ja ekologisesti kestävien verkko- ja pilviteknologioiden kehittämiseen 5G-verkkojen, konesalien sekä verkkokaupan tarpeisiin, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Päätavoite on antaa opiskelijoille kyvyt kehittää yhteiskuntaa innovatiivisilla mobiilipalveluilla ja auttaa Suomea pysymään kilpailukykyisenä matkaviestintäjärjestelmien alalla.
 

2. Ubiquitous Computing (sulautettu tietotekniikka)

Tämä suuntautumisvaihtoehto yhdistää ihmiskeskeisen viestinnän, mobiililaitteet ja ympäristöön sulautetun älykkyyden. Opiskelijat oppivat kehittämään käyttäjäystävällisiä palveluita ja sovelluksia. Aiheet vaihtelevat ergonomiasta ja tekoälypohjaisista vuorovaikutusmenetelmistä puettavaan teknologiaa sekä käyttäjätutkimukseen ja käyttöliittymiin.

Opiskelijat perehtyvät olennaisimpaan tietotekniikkaan ja toimintastrategioihin, joita tarvitaan, jotta ihmiset voivat hyödyntää tietoa kannettavien laitteiden avulla missä ja milloin tahansa. Opiskelijat oppivat myös hyödyntämään anturi- ja tekoälytekniikoita luodakseen käyttäjien tarpeet huomioivia toimintaympäristöjä.

3. Wireless Communications (langaton viestintä) 

Opiskelijat perehtyvät nykyaikaisten langattomien viestintäjärjestelmien arkkitehtuureihin, tietoliikenneteorian ja signaalinkäsittelymenetelmien perusteisiin, resurssienhallinnan menetelmiin ja niihin liittyviin taajuushallinnan kysymyksiin. Opiskelijat saavat erinomaisen tietopohjan, jonka varassa he voivat kehittää uusia teknologioita tuleviin 5G:n jälkeisiin järjestelmiin.

Kansainvälistyminen

Pääaineen ja Aalto-yliopiston opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia lähteä opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuaineena.

Communications Engineering -opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa toisen vuoden opinnot EURECOMissa Ranskassa, UPC Barcelona Tech -yliopistossa Espanjassa tai Grenoble INP:ssä Ranskassa ja suorittaa kaksoistutkinto, jolloin he valmistuvat sekä Aalto-yliopistosta että yhteistyöyliopistosta.

Muita mahdollisuuksia kansainvälisten valmiuksien kasvattamiseen ovat esimerkiksi harjoittelu, diplomityön tekeminen tai kesäkurssi ulkomailla sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutorointi tai vieraiden kielten opiskelu.

Jatko-opintomahdollisuudet

Communications Engineering -pääaine antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin Suomessa tai ulkomailla (tekniikan tai filosofian tohtorin tutkinto jollakin soveltuvalla alalla). Opiskelijoilla on mahdollisuus suunnata tutkijanuralle hakeutumalla tohtoripolulle, jolle valitaan opinnoissaan erinomaisesti edistyneitä opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet kykynsä tekemällä laitoksen tutkimusryhmälle erikoistyön.

Aalto-yliopistosta valmistuneita tohtoreita arvostetaan huippuyliopistoissa kautta maailman. Heille on kysyntää myös alan yritysten korkean tason tutkimus- ja kehitystehtävissä.

Uramahdollisuudet

Digitaalisessa maailmassa tietoliikennetekniikan osaaminen on yhä tärkeämpää – lähes kaikki opiskelijamme ovat työelämässä jo valmistuessaan. He työskentelevät joko tieto- ja viestintätekniikan parissa tai tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävillä aloilla. Työnantajia voivat olla esimerkiksi:  

 • Tietoliikennelaitteiden valmistajat 
 • mikrosirujen valmistajat ja radiomodeemien kehittäjät 
 • verkko-operaattorit 
 • suuryritykset ja valtion organisaatiot. 

Tietoliikennetekniikan osaajien kysyntä on kovaa varsinkin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Täällä on vahva tietoliikennetekninen teollisuus, johon kuuluu suuri määrä laite- ja infrastruktuurivalmistajia sekä mobiiliverkko-operaattoreita. Suomessa suurin työnantaja on Nokia, joka suunnittelee mm. seuraavan sukupolven viestintäjärjestelmiä. 

Aalto-yliopisto ja CCIS-maisteriohjelman Communications Engineering -pääaine tekevät läheistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, mikä takaa opiskelijoille erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Heidän urapolkunsa käynnistyvät yleensä jo opintojen aikana esimerkiksi harjoittelujen, projektitöiden tai yritykselle tehdyn diplomityön myötä. Opinnoissaan parhaiten menestyville opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus työskennellä tutkimusryhmässä opintojen aikana.

Bhavya Omkarappa / Aalto University / School of Electrical Engineering / Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Communications Engineering -pääaineen opiskelija Bhavya Omkarappa löysi unelmatyön Ericssonilta

Bhavya Omkarappan mielestä Aalto-yliopiston kurssit simuloivat hyvin oikeaa työelämää.

Uutiset
Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos yhdistää tieto- ja viestintätekniikan eri aloja sähkötekniikan ydinasioihin. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkimusalueitamme ovat:  
 

 • Human-centric technology (ihmiskeskeinen teknologia). Tämä ala keskittyy teknologiaan, joka parantaa ihmisen kykyä vuorovaikuttaa tekniikan kanssa ja auttaa heitä heidän päivittäisissä toimissaan. Aiheita ovat mm. toimintaympäristöön sulautettu tietotekniikka, ihmisen- ja tietokoneen vuorovaikutus ja mobiili pilvilaskenta.
 • Communications and networked systems (viestintä ja verkottuneet järjestelmät). Tällä tutkimusalalla kehitetään kokonaisvaltaisia järjestelmiä ja kokeillaan niiden käyttöä, jotta tutkimustuloksia voidaan myöhemmin soveltaa oikeisiin järjestelmiin. Alalla tutkitaan kaikkia protokollapinojen tasoja, ja siihen kuuluu myös uraauurtava työ fyysiseen kerroksen, median käyttön ja internet-teknologioiden toteutusten parissa. Tutkimusalue on ylpeä siitä, että siellä testataan ja kehitetään myös laitteisto- ja ohjelmistototeutuksia.
 • Fundamentals of information and communications engineering (informaatio- ja tietoliikennetekniikan perusteet). Tämä tutkimusalue tutkii langattomien viestintäjärjestelmien eri sukupolvia ja vaikuttaa niiden teknisiin määrittelyihin. Aiheet vaihtelevat langattomasta mobiiliviestinnästä signaalinkäsittelyyn sekä tietoliikenne- ja koodausteoriaan.


Lisätietoa informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimuksesta löytyy täältä

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto tunnetaan tieteenalojen välisestä yhteistyöstä – opiskelijat voivat vapaasti valita tutkintoonsa yhdistelmän tiedettä, tekniikkaa, taloutta ja taidetta. Opiskelijat voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden ohjelmien ja korkeakoulujen kursseilla ja muiden, myös ulkomaisten yliopistojen tarjoamilla opinnoilla. Tämä monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä.

Communications Engineering -pääaineella on vahvat yhteydet yrityksiin sekä tutkimus- että opetustoiminnassa. Joillakin kursseilla käy vierailevia luennoitsijoita yrityksistä ja lähes kaikki diplomityöt tehdään yrityksille.

Get to know us

Henkilö seisoo pimeässä ja hänen taustalleen on heijastettu vihreää koodia.

Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos (Comnet)

Laitos on monitieteinen tietoliikenteen ja tietoverkkojen tekniikan, tietoverkkoliiketoiminnan sekä tietoliikenteen käyttäjänäkökulman tutkimus- ja korkeimman opetuksen yksikkö. Alallaan laitos on suurin Suomessa.

Aalto University / IoThon Comnet prize winners / photo: Linda Koskinen

IoThonissa etsittiin 5G-verkon mahdollistamia esineiden internet -innovaatioita

48 tunnin IoThon-hackathoniin osallistui opiskelijoita ja kehittäjiä ympäri Eurooppaa.

Uutiset
Graphic Illustration of 5G network with symbols. Graphic design: Safa Hovinen

Robottiliikenteen ja esineiden internetin tutkimus saa vauhtia – 5G-verkko avattiin Otaniemeen

Huippunopeassa mobiiliverkossa opiskelijat, tutkijat ja yritykset pääsevät testaamaan ja kehittämään tulevaisuuden teknologiaa.

Uutiset
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa

Study-option-specific application instructions

Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University. Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option. 

The applications to Communications Engineering, Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) are evaluated based on the following criteria:
 

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.
 

Yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected]. Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: