Koulutustarjonta

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Digitalisaatio on mullistanut maailman, minkä vuoksi Internet-teknologiat, langaton viestintä ja tietoliikenne-ekosysteemit ovat entistäkin tärkeämpiä. Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) -maisteriohjelman tietoliikennetekniikan pääaine kattaa sekä tietoliikennetekniikan teoreettiset perusteet että kuumimmat uudet sovellukset esimerkiksi 5G:n, esineiden internetin, koneoppimisen ja kyberturvallisuuden aloilla. Tässä hakukohteessa opintojen kovaa teknistä ydintä ympäröivät ihmiskeskeiset käyttäytymistaloustiede ja käyttäytymistieteet.
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Maailma on täynnä verkkoja, jotka yhdistävät paitsi ihmisiä myös laitteita, joiden varassa kaikki muu teknologia toimii. Uutta tekniikkaa varten tarvitaan entistä parempia verkkoja, minkä vuoksi niiden luominen, ylläpito ja kehittäminen on tulevaisuutemme kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tietoliikennetekniikan hakukohteen opiskelijat oppivat vastaamaan nopeasti kehittyvän alan tarpeisiin. Tietoliikennetekniikan pääaineesta valmistuneilla on:

 • Teknologian perusteiden erinomainen tuntemus. Valmistuvat ovat Internet-teknologioiden, langattoman viestinnän ja tietoliikenne-ekosysteemien asiantuntijoita.
 • Käyttäytymistaloustieteen ja käyttäytymistieteiden vankka ymmärrys. Valmistuvat opiskelijat tietävät, mikä tekee viestintäteknologiasta käytettävää ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista.
 • Liike-elämän dynamiikan vankka ymmärrys. Valmistuvat tuntevat liike-elämän lainalaisuudet ja osaavat toimia niiden mukaisesti.
 • Edistyneet ohjelmointitaidot. Valmistuvilla on poikkeuksellisen hyvät ohjelmointitaidot, minkä ansiosta heillä on valmiudet työskennellä vaativilla aloilla esimerkiksi koneoppimisen ja verkkoyhteyskäytäntöjen parissa.
 • Käytännön kokemusta alalta. Valmistuvat opiskelijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä alan teollisuuden kanssa jo opintojensa aikana ja luoneet hyvät verkostot alan johtaviin yrityksiin.
 • Valta muuttaa maailmaa. Valmistuneet pystyvät vaikuttamaan tiedoillaan ja taidoillaan merkittävästi teknologian kehittymiseen ja tulevaisuuteen.

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) -maisteriohjelman tietoliikennetekniikan pääaineesta valmistuvilla opiskelijoilla on erinomaiset tietoliikennetekniikkaa koskevat tiedot ja taidot sekä runsaasti käytännön kokemusta alalta.

Opetuskieli

Pääasiallinen opetuskieli on englanti, ja maisteriohjelman opinnot voi suorittaa kokonaan englanniksi. Osa opintojaksoista opetetaan myös suomeksi ja ruotsiksi. Lisätietoja: Perustietoa opiskelusta (aalto.fi).

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) -maisteriohjelman tietoliikennetekniikan pääaineen opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (60 op)
 • diplomityö (30 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (30 op)

Tietoliikennetekniikka on yksi Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) -maisteriohjelman kymmenestä hakukohteesta. Uudet opiskelijat valitaan suoraan tähän hakukohteeseen, eli opiskelijaksi hyväksyttyjen ei tarvitse enää hyväksytyksi tulemisen jälkeen erikseen valita tätä hakukohdetta.

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) akateemisen ohjaajan avustuksella. HOPSin päätarkoitus on varmistaa, että opinnot vastaavat opiskelijan kiinnostuksen kohteita ja että opiskelija suorittaa ne loogisessa järjestyksessä.

Tietoliikennetekniikan hakukohteen opinnot koostuvat luennoista, yksilötehtävistä, ryhmätyönä toteutettavista projekteista ja käytännön kokeista. Tietoliikennetekniikan opiskelijoita on suhteellisen vähän, minkä ansiosta opiskelijoille on tarjolla vahvaa vertaistukea muilta opiskelijoilta sekä henkilökohtaista ohjausta professoreilta.

Tietoliikennetekniikan hakukohteen opinnoissa kovaa teknistä ydintä ympäröi ihmiskeskeinen käyttäytymistaloustiede ja käyttäytymistieteet. Opintojen keskiössä ovat tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikka, tietoverkkoliiketoiminta ja ihmiskeskeinen tietoliikenne.

Kaikki opiskelijat laativat diplomityön, joka on 30 opintopisteen työmäärää edellyttävä tieteellinen tutkimus. Opiskelija sopii diplomityön aiheesta vastuuprofessorin kanssa. Opiskelijat tekevät diplomityönsä yleensä osana laitoksen tutkimushankkeita tai jollekin alan yritykselle.

Communications Engineering student Niki Aarnio in the winter.

Opiskelija Niki Aarnio: Tietoliikennetekniikan maisteriohjelma yhdistää kaupallisen ja teknisen osaamisen

Communications Engineering -pääaineen opiskelija Niki Aarnio on pitänyt erityisesti opintojensa kansainvälisyydestä ja konkreettisuudesta.

Uutiset
Communications Engineering students

Aallon opiskelijat hyödyntävät kurssiprojektissaan LED-valoja ja älypuhelimia sisäpaikannuksessa

Projekti sisälsi kaikki startupin aloittamisen kuuluvat vaiheet, kertoo projektin ohjaaja Alexis Dowhuszko.

Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijat voivat valita oman kiinnostuksensa mukaan jonkin seuraavista erikoistumisaloista:

Kehittyneet verkkoratkaisut ja pilviteknologiat matkaviestinjärjestelmissä

Opiskelijat oppivat suunnittelemaan tehokkaita, skaalautuvia, turvallisia ja luotettavia dataverkkoja, pilvijärjestelmiä ja palveluja suurille yrityksille sekä kiinteän verkon ja matkaviestintäverkon operaattoreille. He oppivat virtualisoimaan verkkoja ja ylläpitämään niitä pilvijärjestelmissä, jolloin toimintamenot vähenevät ja etähallinnointi helpottuu.

Pääaineen opinnot antavat erinomaisen pohjan 5G-verkkojen, konesalien ja verkkokaupan tuolle puolen yltävien kehittyneiden verkkoteknologioiden ja pilviteknologioiden ymmärtämiseen ja kehittämiseen tavoilla, jotka vaikuttavat niin yksityiseen kuin julkiseenkin sektoriin. Opintojen päätavoite on tarjota nuorelle sukupolvelle koulutusta sekä kyky voimaannuttaa yhteiskuntaa innovatiivisilla mobiilipalveluilla ja auttaa Suomea pysymään kilpailukykyisenä matkaviestintäjärjestelmien alalla.

Tietoliikenne-ekosysteemit

Opiskelijat perehtyvät tietoverkkotalouteen ja oppivat myös tekemään tietoliikennejärjestelmien ja -palvelujen teknistaloudellisia analyyseja, suunnittelemaan arvoverkkoja ja ymmärtämään loppukäyttäjien tarpeita ja käyttäytymistä.

Ihmiskeskeinen tietoliikenne

Tietoliikenteen ihmisiin liittyvistä osa-alueista kiinnostuneet opiskelijat voivat opiskella käyttäjätutkimusta, käyttäjäkeskeistä suunnittelua, käyttöliittymiä ja tekoälyyn perustuvia vuorovaikutusmenetelmiä.

Kannettavat tietotekniset laitteet ja ympäröivä (ambientti) älykkyys

Opiskelijat perehtyvät tärkeimpään tietotekniikkaan ja toimintastrategioihin, joita tarvitaan, jotta ihmiset voivat hyödyntää tietoa kannettavien laitteiden avulla missä ja milloin tahansa. Opiskelijat oppivat myös hyödyntämään erilaisia anturi- ja tekoälytekniikoita luodakseen käyttäjien tarpeet huomioivia arkiympäristöjä. Opiskelijat saavat erinomaisen perustan ymmärtää ja kehittää uusia 5G-ajan palveluja ja sovelluksia.

Langaton viestintä

Opiskelijat perehtyvät nykyaikaisten langattomien viestintäjärjestelmien arkkitehtuureihin, taustalla olevan tietoliikenneteorian ja signaalinkäsittelymenetelmien perusteisiin, resurssienhallinnan menetelmiin ja niihin liittyviin taajuushallinnon kysymyksiin. Opiskelijat saavat erinomaisen tietopohjan, jonka varassa he voivat kehittää uusia teknologioita, jotka yltävät jopa 5G-radioliityntäverkkojen tuolle puolen.

Opintojaksojen aiheet riippuvat vahvasti opiskelijan valitsemasta erikoistumisalasta. Tarjolla on joka tapauksessa laaja ja monipuolinen valikoima opintojaksoja. Esimerkkejä hakukohteen opintojaksoista:

 • Algorithmic Methods of Data Mining (5 op)
 • Big Data Platforms
 • Communications theory (5 op)
 • Cybersecurity (5 op)
 • Human-Computer Interaction (5 op)
 • Internet Protocols (5 op)
 • Internet Traffic Measurements and Analysis (5 op)
 • Machine Learning for Mobile and Pervasive Systems (5 op)
 • Routing and SDN (5 op)
 • Signal Processing for Communications (5 op)
 • Value Network Design for Internet Services (5 op)
 • Wireless Systems (5 op)

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Kansainvälistyminen

Maisteriohjelman opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, ja opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia lähteä opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuaineena. Tietoliikennetekniikan opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa toisen vuoden opinnot EURECOMissa Ranskan Sophia Antipolisissa ja suorittaa kaksoistutkinto, jolloin he valmistuvat sekä Aalto-yliopistosta että EURECOMista.

Muita mahdollisuuksia omien kansainvälisten valmiuksien kasvattamiseen ovat esimerkiksi harjoittelut ja kesäkurssit ulkomailla sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutorointi. Lue lisää ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tai filosofian tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla). Lue lisää ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Osa opiskelijoistamme jatkaa opintojaan tohtorinkoulutuksessa joko Suomessa tai ulkomailla. Meiltä valmistuneita tohtoreita arvostetaan huippuyliopistoissa kautta maailman. Heille on kysyntää myös alan yrityksissä, jotka etsivät ylempiä toimihenkilöitä tutkimus- ja kehitystehtäviin.

Erinomaisesti opinnoissaan menestyvillä tietoliikennetekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua opiskelijaksi tohtoripolulle, joka johtaa tutkijanuralle. Tohtoripolulle valitaan opinnoissaan erinomaisesti edistyneitä opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet kykynsä tekemällä laitoksen tutkimusryhmälle erikoistyön. Tohtoripolulle on jatkuva haku.

Uramahdollisuudet

Pohjoismaat ovat tietoliikennetekniikan keskeistä aluetta. Alan kolmesta johtavasta yrityksestä kaksi eli Nokia ja Ericsson saivat alkunsa täällä ja ovat elävä todiste pohjoismaiden asemasta maailman johtavana televiestintäklusterina. Suomessa on myös muiden suurten laitevalmistajien (esim. Huawei, Airbus Defence and Space) toimipisteitä, mikä vahvistaa ICT-alaa entisestään.

Aalto-yliopisto ja Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) -maisteriohjelman tietoliikennetekniikan pääaine tekevät läheistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, mikä takaa opiskelijoille erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Televiestintäalan lisäksi tietoliikennetekniikan pääaineesta valmistuvat työllistyvät muille teollisuudenaloille ja valtion palvelukseen. Heidän urapolkunsa käynnistyvät yleensä jo opintojen aikana esimerkiksi harjoittelujen, projektitöiden tai yrityksen tilaaman diplomityön myötä.

Opiskelijat voivat hakeutua alan harjoittelupaikkoihin jo opintojen aikana. Opinnoissaan parhaiten menestyville opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus työskennellä tutkimusryhmässäopintojensa aikana.

Aalto-yliopisto tukee yrittäjyyttä ja start-upeja monin tavoin. Uudet yrityshautomomme, hubit, opintojaksot ja yhteisöt ovat auttaneet alkuun jo yli 500 yrittäjää. Jos haluat yrittäjäksi, Aalto on sinulle oikea paikka.

Bhavya Omkarappa / Aalto University / School of Electrical Engineering / Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Communications Engineering -pääaineen opiskelija Bhavya Omkarappa löysi unelmatyön Ericssonilta

Bhavya Omkarappan mielestä Aalto-yliopiston kurssit simuloivat hyvin oikeaa työelämää.

Uutiset
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio
Opiskelu Aallossa
Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman tutkimusaiheet liittyvät Sähkötekniikan korkeakoulun alaisen Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimuksen painopistealueisiin. Lue lisää ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston laajan kurssivalikoiman lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää kursseja opetussuunnitelmaansa muista yliopistoista – jopa ulkomailta. Pääaine ottaa säännöllisesti vastaan vierailevia opiskelijoita myös muista yliopistoista. Computer, Communication and Information Sciences -ohjelma (CCIS) on itsessään monialainen ja kannustaa tekemään yhteistyötä eri tieteenalojen välillä.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Webinaari | Communications Engineering

Millaista on opiskella Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering -maisteriohjelmassa? Katso webinaaritallenne, jossa ohjelman edustajat kertovat lisää opintojen sisällöstä sekä uramahdollisuuksista ja vastaavat kysymyksiin opinnoista.

Katso webinaaritallenne
Aalto University students doing a group work with mobile phone and laptops on campus

Get to know us

Henkilö seisoo pimeässä ja hänen taustalleen on heijastettu vihreää koodia.

Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos (Comnet)

Laitos on monitieteinen tietoliikenteen ja tietoverkkojen tekniikan, tietoverkkoliiketoiminnan sekä tietoliikenteen käyttäjänäkökulman tutkimus- ja korkeimman opetuksen yksikkö. Alallaan laitos on suurin Suomessa.

Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio
Opiskelu Aallossa
Aalto University / IoThon Comnet prize winners / photo: Linda Koskinen

IoThonissa etsittiin 5G-verkon mahdollistamia esineiden internet -innovaatioita

48 tunnin IoThon-hackathoniin osallistui opiskelijoita ja kehittäjiä ympäri Eurooppaa.

Uutiset
Graphic Illustration of 5G network with symbols. Graphic design: Safa Hovinen

Robottiliikenteen ja esineiden internetin tutkimus saa vauhtia – 5G-verkko avattiin Otaniemeen

Huippunopeassa mobiiliverkossa opiskelijat, tutkijat ja yritykset pääsevät testaamaan ja kehittämään tulevaisuuden teknologiaa.

Uutiset
Aalto students walking at campus during summer

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa

Study-option-specific application instructions

Yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected] Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected]

[email protected]

 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu