Kestävä kehitys

Otaniemen kestävän liikkumisen toimintasuunnitelma

Aalto-yliopisto pyrkii olemaan kestävän liikkumisen edelläkävijä, ja Otaniemen kampus on tälle tavoitteelle täydellinen testialusta. Kestävällä liikkumisella on paitsi merkittävä rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, usein myös myönteinen vaikutus kampuksen käyttäjien hyvinvointiin. Kestävän liikkumisen toimintasuunnitelma Otaniemen kampukselle on laadittu käyttäjälähtöisesti ja vuorovaikutuksessa Aallon yhteisön kanssa.
Kesä kampuksella
Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Yhtenä merkittävänä Aalto-yliopiston tavoitteena on kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Hyvän elämän mahdollisuuksien turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville on tärkeää niin, että ympäristö, ihminen ja talous huomioidaan tasavertaisesti. 

Liikkuminen on tärkeä osa kestävän kehityksen kokonaisuutta. Vuosina 2022-2023 laadittu Otaniemen kampuksen kestävän liikkumisen suunnitelma tukee osaltaan Aallon tavoitteiden toteuttamista ja linjaa liikkumisen kehittämistä kampuksella. Se sisältää vision, tavoitteet ja konkreettisen toimenpideohjelman.

Toimintasuunnitelma on käyttäjälähtöinen ja käyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa laadittu kunnianhimoinen strategia. Sen laadinnassa on huomioitu kattavasti yhteisön ja sidosryhmien näkemykset. Toimintasuunnitelman pohjana käytettiin Otaniemen laajaa liikkumistapatutkimusta, kahta erillistä aiheeseen liittyvää työpajaa sekä kasvotusten tehtyjä opiskelijahaastatteluja kesällä 2022.

Koko raportin (pdf) voit ladata ja lukea sivun lopusta.

Liikkumisen edelläkävijänä

Kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmallaan koko yhteisö pyrkii olemaan liikkumisen edelläkävijä. Meneillään olevassa liikkumisen muutoksessa Aalto-yliopisto haluaa kuulua niihin organisaatioihin, jotka rohkeasti tarttuvat globaaleihin liikkumisen megatrendeihin, kuten jakamistalouteen, sähköiseen liikkumiseen automaattiseen liikenteeseen ja data-analyysiin. 

Suunnitelma​ kytkeytyy myös suoraan  Aallon elävään strategiaan, joka huomioi maailman muutoksen ja joka korostaa, että Aalto-yliopisto valitsee ne kehityskohteet ja -toimet, jotka parhaiten vievät kohti yliopiston päämäärää. Toimintasuunnitelma toimiikin ohjeena ja lähtötietona tulevissa kampuskehityshankkeissa sekä niiden budjetoinnissa. ​

Lähtökohtana ja keskeisenä tavoitteena on viihtyisän kampuksen toteuttaminen, jossa teknologiset ja sosiaaliset  innovaatiot palvelevat ihmisiä, turvaavat alueen kulttuurisen ominaislaadun säilymisen ja mahdollistavat luonnon monimuotoisuuden.

Students on Aalto University Campus

Kestävän liikkumisen hyötyjä

Kestävä liikkuminen on ekologisesti kestävää: se vähentää päästöjä ja muita ympäristöhaittoja, kuten melua ja tilan tarvetta.

Kestävä liikkuminen on taloudellisesti kestävää: investoinnit siihen ovat kuljettuihin matkoihin ja kokonaishyötyihin nähden kannattavampia kuin muihin liikkumismuotoihin. Kestävä liikkuminen on myös liikkujan kannalta kokonaisvaikutukset huomioiden edullista.

Kestävä liikkuminen on sosiaalisesti  kestävää: se parantaa eniten kaikkien liikkujien liikkumismahdollisuuksia, lisää arkiliikkumista ja hyvinvointia ja parantaa alueiden viihtyisyyttä.

Kestävän kehityksen kampus

Kampuksen keskeisimmät kestävän kehityksen vaikutukset liittyvät energian kulutukseen ja liikkumiseen. Kestävä ja hiilineutraali kampus on yliopiston kampusstrategian ytimessä.

Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Kampuspyörät ja pyöräily

Liikennemuodolla on merkittävä vaikutus ympäristöön. Aalto pyrkii tarjoamaan kestäviä liikkumismuotoja kampusten kesken ja sisällä. Aalto ja ACRE tekevät yhteistyötä HSL:n ja läheisten kaupunkien kanssa.

Otaniemessä on kampuspyörät helpottavat henkilökunnan liikkumista.

Autoilu ja pysäköinti Otaniemessä

Kulkureitit ja pysäköintipaikat Otaniemessä

Renault Zoe electric vehicle

Bongaa Raide-Jokeri Otaniemen kampuksella!

Pikaratikka Raide-Jokerin koeajot käynnistyvät Otaniemen alueella 1.3.2023.

Raide-Jokeri raitiovaunu

Purku- ja rakennustyöt ovat käynnissä Otakaari 8:n tontilla

ISS:n varikkonakin tunnetun Otakaari 8:n matala osa puretaan, ja myöhemmin tilalle rakennetaan pysäköintitalo.

Parking house

Aalto-yliopistokiinteistöt - ACRE

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) ylläpitää, kehittää ja vuokraa Aalto-yliopiston tiloja Otaniemessä ja Töölössä. Luomme uusia konsepteja ja yhteiskäyttöisiä tiloja myös yliopiston ulkopuolisille tahoille muodostaen Otaniemestä ainutlaatuisen yhteistyökeskittymän ja maailman innostavimman kampuksen.

Students with bicycles in Otaniemi

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: