Kauppakorkeakoulu

Promootiosanastoa ja UKK

Lue vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja tutustu promootiosanastoon.
Promootio 2022
Kuva vuoden 2022 promootiosta

Promootiosanastoa:

Officiantit Promoottori, juhlamenojen ohjaaja, yliairut ja gratista. Ks. sivu Henkilöt.
Merkuriuksen airut Edustaa promootiossa nuoruutta, opastaa yhdessä edellisten promootioiden Merkuriuksen airuiden kanssa lehvänsidontaa. Vuoteen 2016 asti roolin nimi oli Merkurius-neito, mutta sittemmin muutettu sukupuolineutraaliin muotoon ja Merkuriuksen airut voi edustaa kumpaa sukupuolta tahansa. Ks. sivu Henkilöt.
Promovendi Promootiossa promovoitava eli oppiarvoonsa vihittävä maisteri tai tohtori. Promovendi tarkoittaa lisäksi julkaisua, jossa on esitelty kaikki vihittävät tohtorit ja maisterit.
Kunniatohtori Doctoris honoris causa. Yliopisto kunnioittaa promootion yhteydessä valitsemiaan ulkomaisia ja kotimaisia erityisen ansioituneita henkilöitä myöntämällä heille tohtorin arvon.
Airut Airuet ovat nuoria kauppatieteiden ylioppilaita, jotka toimivat juhlamenojen ohjaajan ja yliairuen apulaisina. Airuiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi vieraiden opastaminen sekä kunniavartiona toimiminen. Airuen tunnistaa airutnauhasta ja ylioppilaslakista.
Riemumaisteri ja riemutohtori Promootiossa 50 vuotta sitten (eli vuonna 1971) promootiossa promovoidut maisterit ja tohtorit vihitään riemumaistereiksi ja -tohtoreiksi.
Promootioakti Tohtorit ja maisterit vihitään seremoniassa, jota kutsutaan promootioaktiksi. Seremoniassa promovoidut hyväksytään tieteellisen yhteisön täysimääräisiksi jäseniksi. Promootioakti sisältää perinteisesti myös puheita, musiikkiesityksiä ja akateemisen juhlakulkueen, joka aloittaa ja päättää juhlallisen seremonian.
Lehvä Promootiota edeltävänä päivänä promovendit sitovat itselleen lehvät. Maisteripromovendit saavat yhden lehvän, tohtoripromovendit kaksi ja kunniatohtorit kolme. Merkurius-neito valvoo lehviensidontaa.
Seppeleenlasku Maisterit ovat perinteisesti käyneet laskemassa seppeleen sankarihaudalle, kiitokseksi vapaasta isänmaasta.
Gratistan sillis / Gratistin sillis Promovendeille ja promootion tärkeimmille henkilöille järjestettävä kuohuviinibrunssihenkinen juhlava lounastilaisuus promootion jälkeisenä päivänä. Vastuu järjestelyistä on Gratistan/Gratistin johdolla promovenditoimikunnalla.

Usein kysytyt kysymykset

Pukeutumiseen liittyvät kysymykset löydätte sivulta Pukeutuminen.

Osallistuin edelliseen promootioon ja se oli niin mahtava kokemus, että haluaisin osallistua uudelleen. 

Promootioon voi osallistua promovendinä vain yhden kerran per tutkinto ja vain tutkintoasi seuraavaan promootioon. Eli jos olet jo osallistunut maisterina omaan promootioosi, voit osallistua uudelleen promootioon vain joko tohtoripromovendinä tohtorintutkinnon suoritettuasi tai seuralaisena. 

Kenet voin valita seuralaisekseni?

Toimikunta ei aseta rajoituksia seuralaisen valinnalle, ja seuralaisena voi aivan hyvin toimia myös esimerkiksi promovendin ystävä tai sukulainen. Emme kuitenkaan suosittele alaikäisen seuralaisen ottamista mukaan.

Pääsevätkö omaiset seuraamaan promootiojuhlallisuuksia?

Omaiset pääsevät seuraamaan aktia joko juhlasaliin tai videoyhteyden päähän muualle Töölön rakennukseen. Promootiotoimikunta ei voi taata pääsyä juhlasaliin ennen kuin tiedossa on promovoitavien ja kutsuvieraiden lukumäärä. Omaisten mahdollisuudesta päästä seuraamaan aktia juhlasalissa tiedotetaan erikseen keväällä promovendeille.

Onko valokuvaus ja videointi sallittua promootion aikana?

Promootiotoimikunta vastaa kaikkien promootiotilaisuuksien ikuistamisesta huolehtimalla valokuvaamisesta. Valokuvien sekä promootiotallenteen jakelusta ilmoitetaan promovendeille promootion jälkeen.

Jotta juhlatunnelma säilyisi, valokuvaus ja videointi on ehdottomasti kielletty promootioaktin aikana juhlasalissa. Promovendien toivotaan kertovan kuvausrajoituksista myös tilaisuuteen osallistuville seuralaisilleen ja sukulaisilleen.

Onko mahdollista osallistua vain osaan tilaisuuksista?

Promootio on ainutkertainen elämys ja useasta tilaisuudesta koostuva kokonaisuus, joten tarkoitus on, että promovendit osallistuvat koko promootioon: lehvänsitojaisiin, promootioaktiin, jumalanpalvelukseen, illallisille ja sillilounaalle. Mikäli et pääse osallistumaan johonkin tilaisuuksista, emme valitettavasti pysty palauttamaan ilmoittautumismaksua tai osaa siitä, mutta toivomme kuitenkin, että ilmoitat esteestä.

Voiko illallisten istumajärjestykseen vaikuttaa?

Toivomuksia otetaan vastaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan. Voit ilmoittaa vierustoveritoiveesta ilmoittautumislomakkeella.

Voinko osallistua promootiotanssiaisten tansseihin, vaikka en pääsekään osallistumaan tanssiharjoituksiin?

Vanhoja tansseja on vaikea osata ilman harjoittelua, joten suosittelemme lämpimästi osallistumista tanssiharjoituksiin. Franseesiin ja poloneesiin voivat kuitenkin osallistua ainoastaan harjoituksissa mukana olleet.

Lähteet: 

Yhteystiedot

Promootiotoimisto

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: