Kauppakorkeakoulu

Promootion henkilöt

Promootion keskeisiä toimijoita kutsutaan officianteiksi.
Officiantit Lehvänsitojaisissa 2022
Juhlamenojen ohjaaja Nina Granqvist, promoottori Matti Keloharju ja Yliairut Matti Sarvimäki Lehvänsitojaisissa 2022.

Promootiossa myös tapahtuman tuottamiseen osallistuvilla akateemikoilla on selkeät roolit ja vastuualueet. Yliopiston rehtori nimittää promoottorin ja valittu promoottori yhdessä dekaanin kanssa valitsee muut officiantit. 

Alla voit tutustua vuoden 2022 promootion kunniatehtäviin valittuihin officiantteihin ja heidän vastuualueisiinsa. Merkuriuksen airut ei kuulu officiantteihin, mutta hänen roolinsa on myös merkittävä promootiossa ja siksi esitelty tarkemmin tällä sivulla.

Matti Keloharju
Aalto-professori Matti Keloharju

Promoottori Matti Keloharju

Promoottori vihkii promovendit ja ojentaa näille arvonmerkit sekä huolehtii kaikkien seremonioiden asianmukaisesta suorittamisesta. Perinteisesti promoottorin kunniatehtävään valitaan virkaiältään vanhimpien professorien joukosta akateemisesti ansioitunut professori.

Matti Keloharjun kotisivu

Portrait of Aalto University Associate Professor Nina Granqvist
Professori Nina Granqvist

Juhlamenojen ohjaaja Nina Granqvist

Juhlamenojen ohjaaja huolehtii siitä, että kaikissa seremonioissa ja tilaisuuksissa noudatetaan asiaankuuluvia tapoja ja protokollaa. Juhlamenojen ohjaaja myös johtaa akateemisia kulkueita. Juhlamenojen ohjaajan kunniatehtävän valitaan henkilö professorikunnan keskuudesta. Juhlamenojen ohjaajan tunnusmerkkinä promootiossa on leveä punainen nauha.

Nina Granqvist Aalto Peoplessa

Yliairut Matti Sarvimäki. Kuvaaja Roope Kiviranta.
Apulaisprofessori Matti Sarvimäki

Yliairut Matti Sarvimäki

Yliairut johtaa juhlamenoja yhdessä seremoniamestarin kanssa, apunaan opiskelija-airuet. Yliairut vastaa airuiden toiminnan organisoinnista ja hän saattaa Merkuriuksen airutta akateemisissa kulkueissa. Tähän kunniatehtävään nimetty edustaa yleensä nuorempaa professorikuntaa. Yliairueen tunnusmerkkinä promootiossa leveä sininen nauha.

Matti Sarvimäen kotisivu

Gratista Niina Palm, kuvaaja Roope Kiviranta
Gratista Niina Palm

Gratista Niina Palm

Gratista johtaa maisteripromovendeista koostuvaa promovenditoimikuntaa. Hänellä on promootion eri tilaisuuksissa rooli promovendien edustajana ja kiitospuheiden pitäjänä. Silliksen järjestäminen on perinteisesti promovenditoimikunnan tehtävä.

Elina Mäkelä the Spirit of Mercury

Merkuriuksen airut Elina Mäkelä

Merkuriuksen airuella on promootiossa keskeinen rooli ja hän edustaa nuoruutta. Merkuriuksen airut isännöi vanhempiensa kanssa Lehvänsitojaisia, opastaa promovendejä lehvänsitojaisissa ja kiinnittää lehvät promovendien rintaan promootiopäivänä. Merkuriuksen airuen rooliin valitaan professorikunnan virkaiältään vanhimpiin kuuluvan professorin lapsi. Merkuriuksen airuen rooli on kunnianosoitus niin henkilölle itselleen, kuin hänen vanhemmilleenkin. Merkuriuksen airueksi valitun henkilöllisyys on perinteisesti ollut tarkkaan varjeltu salaisuus pitkälle kevääseen saakka ja paljastettu vasta virallisen pyyntötilaisuuden jälkeen. 

Yhteystiedot

Promootiotoimisto

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: