Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos

Tutkimus ja tutkimusryhmämme

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos tekee tutkimusta informaatio- ja kommunikaatiotekniikan perusteiden, ihmiskeskeisen teknologian sekä viestintä- ja verkkojärjestelmien aloilla.
Photo: Aki-Pekka Sinikoski

Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimus ja opetus keskittyvät ICT-teknologiaan, sähkötekniikkaan ja sen perusilmiöihin. Laitos tekee tutkimusta informaatio- ja kommunikaatiotekniikan perusteiden, ihmiskeskeisen teknologian sekä viestintä- ja verkkojärjestelmien aloilla.

Koulutamme tulevia asiantuntijoita ja johtajia kaikilla tutkintotasoilla: kandidaatti, maisteri ja tohtori. Laitoksellamme on johtava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusinfrastruktuuri, jota laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti Otaniemen kampuksellamme.

Ihmiskeskeinen teknologia

Tutkimme esimerkiksi laskennallisen suunnittelun menetelmiä, suullista vuorovaikutusta, kuulokkeita, tilaäänentoistoa ja puettavia teknologioita. Tutkimusryhmämme tarkastelevat ihmisen havaintokykyä voidakseen luoda parempia algoritmeja, joiden avulla mallinnetaan ja simuloidaan ihmisten käyttäytymistä. Pyrimme tutkimustyöllämme löytämään kestäviä ratkaisuja maailmanlaajuisiin suuriin haasteisiin ja parantamaan ihmisten elämänlaatua auttamalla heitä arkisissa toimissaan. Tutkimuksemme keskittyy kolmeen päätutkimusalueeseen: akustiikka ja ääniteknologia, puhe- ja kieliteknologia sekä interaktiiviset järjestelmät.

Sovellusalueitamme ovat tekoälyllä optimoidut käyttöliittymät, AR-/VR-teknologia, tilaäänen tallentaminen ja toisto, äänen ja musiikin käsittely sekä puheen automaattinen tunnistus, ymmärtäminen ja tuottaminen unohtamatta puheen yksityisyyttä. Vaikutamme muun muassa interaktiivisiin järjestelmiin kuten ele- ja puhekäyttöliittymien kehitykseen, tarkkoihin mallinnuksiin ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa, puhutun kielen automaattiseen tunnistamiseen ja ymmärtämiseen tiedon ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi tai akustisesti miellyttäviin asuin- ja työympäristöihin.

Opetus

Osallistumme seuraavien Aalto-yliopiston pääaineiden opettamiseen:

Kaksi kandidaattihakukohdetta:
•    Informaatioteknologia
•    Teknillinen psykologia

Neljä Computer, Communication and Information Sciences  -maisteriohjelman pääainetta:
•    Akustiikka ja ääniteknologia
•    Puhe- ja kieliteknologia
•    Tietoliikennetekniikka
•    Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

Puhekommunikaatiotekniikka

Professori Paavo Alku

Speech communication technology

Puheentunnistus

Professori Mikko Kurimo

Speech_Recognition_Aalto_University

Puheen vuorovaikutusteknologia

Professori Tom Bäckström

Speech Interaction Technology

Virtuaaliakustiikka

Professori Tapio Lokki

virtual acoustics research group doing measurements in a concert hall

Äänisignaalinkäsittely

Professori Vesa Välimäki

Mittauspiste akustiikan laboratoriossa

Ääni virtuaalitodellisuudessa

Työelämäprofessori Sebastian J. Schlecht

A person sitting at aalto acoustics lab's multichannel anechoic chamber photo benoit alary

Mobiili pilvilaskenta

Professori Yu Xiao

Mobile Cloud Computing

Ambient Intelligence

Professor Stephan Sigg

Ambient Intelligence

Puhesynteesi

Professori Lauri Juvela

graph

Tietoliikenne ja verkottuneet järjestelmät

Tutkimuksemme tukee osaltaan suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista, ja kattaa useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Toimimme erityisesti kestävän tieto- ja viestintätekniikan, häiriönsietokyvyn ja kyberturvallisuuden, teollisuus-, innovaatio- ja infrastruktuuriratkaisujen aloilla ja edistämme nopeiden yhteyksien yhtäläistä ja yleistä saavutettavuutta. Työmme kattaa kaikki keskeiset tietoliikenteen ja verkottuneiden järjestelmien osa-alueet. Tutkimusalueemme yhdistävä teema on tietoliikennearkkitehtuurin ja -järjestelmien systemaattinen tarkastelu laajasta näkökulmasta. Olemme tutkimusalueellamme erityisen ylpeitä siitä, että testaamme ja kehitämme myös laitteisto- ja ohjelmistototeutuksia.

Tutkimustyömme on vaikuttanut kaikkiin tietoliikennejärjestelmien sukupolviin: erityisesti matkapuhelinverkkoihin ja langattomien paikallisverkkojen (WiFi) kehitykseen, langattomaan internetiin, tavaroiden internetiin ja anturiverkostoihin. Useat spin-off-hankkeet ovat saaneet alkunsa tutkimustyöstämme. Työmme vaikutus näkyy myös osallistumisena lukuisien kansainvälisten standardien laadintaan esimerkiksi IETF, 3GPP ja ISO-standardit. Tutkijamme ovat myös kysyttyjä asiantuntijoita tietoliikenne sääntelyn, innovaatioketjujen, ja valvonnan alueilla.

Lähestymme tutkimushaasteita monialaisesti hyödyntäen erilaisia koelaitteistoja ja verkkoja osana kokeellista ja teoriaan pohjautuvaa tutkimustamme. Tutkimuksemme tavoitteena on järjestelmien kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja kehittäminen. Tärkeä osa metodologiassamme on myös verifiointi ja validiointi, jotta kehittämiämme teknologioita voidaan ottaa käyttöön oikeissa järjestelmissä siten, että niiden vaikutus on mahdollisimman suuri. Tutkimusalueella työskentelevät tutkimusryhmät kattavat kaikki OSI-referenssimallin tasot.

Opetus

Osallistumme seuraavien Communication and Information Sciences  -maisteriohjelman pääaineiden opettamiseen:

Kehittyvät Internet-teknologiat

Ryhmä tutkii useita Internetiin liittyviä aiheita, kuten mobiilia tiedonsiirtoa, vihreää ICT:tä ja tietoverkkojen turvallisuutta.

Laitekuva

Kyberturvallisuus

Professor Jarno Limnéll

Cyber Security

Tietoliikennetekniikka

Professori Riku Jäntin johtama tietoliikennetekniikan tutkimusryhmä keskittyy langattomien viestintäjärjestelmien fyysisen ja MAC-kerroksen tutkimukseen.

Communications Engineering

Suorituskykyanalyysi

Dr. Samuli Aalto

Server Cluster, constructed by Pasi Lassila

Informaatio- ja kommunikaatiotekniikan perusteet

Tutkimuksemme on vaikuttanut useiden langattomien tiedonsiirtoverkkojen sukupolvien määrityksiin. Opiskelijamme työllistyvät teollisuuden tutkimus- ja kehitystehtäviin, toimivat asiantuntijoina ja tutkijoina julkisella sektorilla ja tutkimuskeskuksissa, jatkavat akateemista uraa tai perustavat startup-yrityksiä. Teemme myös laajaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä maailman johtavien tutkimusyliopistojen ja -laitosten kanssa.

Keskitymme kolmeen päätutkimusalueeseen: Informaatio- ja kommunikaatioteoria, signaalinkäsittely ja mittaustiede ja -tekniikka. Sovellusalueitamme ovat kaikki langattomat järjestelmät sekä lähetin-vastaanottimet siirtoyhteyksineen. Sovellamme tutkimustyöhömme myös uutta verkostoarkkitehtuuria ja energiatehokkaita ratkaisuja sekä keskitymme luotettavuuden arviointiin ja mittaustulosten epävarmuuteen. Keskitymme lisäksi sensorijärjestelmiin, joissa fyysinen maailma ja informaatio kohtaavat, kuten tutkiin, laajamittaisiin sensoriverkkoihin ja esineiden internetiin.

Opetus

Osallistumme seuraavien Communication and Information Sciences  -maisteriohjelman pääaineiden opettamiseen:

Informaatioteoria

Ryhmä tutkii diskreetin matematiikan ja informaatioteorian perusongelmia. Tärkeimmät työkalut ovat kombinatoriset algoritmit ja massiivinen laskenta.

Pelikuva

Langaton viestintä ja mobiiliverkot

Professor Jyri Hämäläinen, Dean

Radio Signal

Tietoliikenneteoria

Tutkimusryhmä kehittää tulevaisuuden tietoliikenteen perusperiaatteita.

Aalto University / Communications theory reserach group / picture: Aalto University

Tietoliikenteen signaalinkäsittely

Professori Risto Wichman

Wireless Signal Processing research group

Signaalinkäsittely

Professorit Koivunen, Ollila ja Vorobyov

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Mittaustekniikka

Professori Erkki Ikonen

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: