Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos (Comnet)

Ambient Intelligence

Ambient Intelligence -tutkimusryhmä tutkii tehokkaita algoritmeja, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen älykkäiden tilojen kanssa, mukaan lukien henkilökohtainen ja ympäristön kartoitus, käyttökelpoinen turvallisuus, optimointi ja koneoppimismenetelmät.

Ryhmä kehittää algoritmeja laajalle mobiileille järjestelmille, erityisesti Activity recognition ja usable security suhteen. Algoritmit analysoidaan ja optimoidaan mobiiliympäristössä ympäristössä asetettujen rajoitusten suhteen, ja niiden suorituskyky varmistetaan empiirisesti tiukkoissa kokeellisissa tutkimuksissa. Tuloksia esitellään säännöllisesti instrumentointien avulla mobiililaitteista prototyyppi anturilaitteisiin.
Ambient Intelligence

Sahar Golipoor

Visiting Doctoral Researcher

Uusimmat julkaisut

Message from the general and tpc co-chairs

Abhishek Dubey, Niki Trigoni, Aron Laszka, Stephan Sigg 2023 2023 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP)

Detecting an Ataxia-Type Disease from Acceleration Data

Eileen Kranzle, Stephan Sigg 2023 2023 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops and other Affiliated Events, PerCom Workshops 2023

Knowledge Sharing in AI Services: A Market-based Approach

Thaha Mohammed, Si-Ahmed Naas, Stephan Sigg, Mario Di Francesco 2023 IEEE Internet of Things Journal

Fast converging Federated Learning with Non-IID Data

Si Ahmed Naas, Stephan Sigg 2023 2023 IEEE 97th Vehicular Technology Conference, VTC 2023-Spring - Proceedings

A Joint Radar and Communication Approach for 5G NR using Reinforcement Learning

Dariush Salami, Wanru Ning, Kalle Ruttik, Riku Jantti, Stephan Sigg 2023 IEEE Communications Magazine

Water quality analysis using mmWave radars

Dariush Salami, Anni Juvakoski, Riku Vahala, Michael Beigl, Stephan Sigg 2023 2023 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops and other Affiliated Events, PerCom Workshops 2023

Energy-Efficient Design for RIS-assisted UAV communications in beyond-5G Networks

Anay Ajit Deshpande, Cristian J. Vaca-Rubio, Salman Mohebi, Dariush Salami, Elisabeth De Carvalho, Petar Popovski, Stephan Sigg, Michele Zorzi, Andrea Zanella 2022 2022 20th Mediterranean Communication and Computer Networking Conference, MedComNet 2022

Detection of an Ataxia-type disease from EMG and IMU sensors

Tobias Dorszewski, Weixuan Jiang, Stephan Sigg 2022 2022 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops and other Affiliated Events, PerCom Workshops 2022

Message from the General and TPC Co-Chairs

Valérie Issarny, Stephan Sigg, Chiara Boldrini, Simone Silvestri 2022 2022 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP)

Privacy-preserving federated learning based on multi-key homomorphic encryption

Jing Ma, Si-Ahmed Naas, Stephan Sigg, Xixiang Lyu 2022 International Journal of Intelligent Systems
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: