Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos

Suorituskykyanalyysi

Ryhmä tutkii nykyaikaisten tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien liikenteen ja suorituskyvyn matemaattista mallintamista ja analysointia sekä näiden järjestelmien optimaalista ohjausta ja resurssien allokointia. Käytetyt matemaattiset menetelmät perustuvat pääasiassa sovellettuun todennäköisyyslaskentaan, jonoteoriaan, teleliikenneteoriaan, skeduloinnin teoriaan sekä stokastisen optimoinnin teoriaan. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään tapahtumapohjaista simulointia ja muita numeerisia menetelmiä.
Server Cluster, constructed by Pasi Lassila

Ryhmän perusti professori Jorma Virtamo, ja hän johti sitä eläkkeelle siirtymiseensä saakka (vuonna 2009). Siitä lähtien ryhmää on johtanut dosentti Samuli Aalto. Ryhmä on saanut kansainvälistä tunnustusta jono- ja tietoliikenneteorian sekä tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien stokastisen suorituskykyanalyysin aloilla.

Nykyisiä ja viimeaikaisia tutkimusaiheitamme ovat:

  • Suorituskyvyn ja energian välisen tasapainon analysointi eri skedulointimenetelmien mukaisissa jonojärjestelmissä
  • Suorituskyvyn heikkenemisen analysointi rinnakkaisissa palvelinjärjestelmissä
  • Solukkoverkkojen signalointikanavan suorituskyvyn analysointi M2M-liikenteen kannalta
  • Gittinsin indeksimenetelmään perustuva optimaalinen skedulointi jonojärjestelmissä
  • Energiatietoisten rinnakkaispalvelujärjestelmien Whittlen indeksimenetelmään perustuva ohjaus
  • Whittlen indeksimenetelmään perustuva opportunistinen skedulointi langattomissa järjestelmissä
  • Whittlen indeksimenetelmään perustuva kuormantasaus energiatietoisissa 5G-HetNets-verkoissa
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: