Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Avoimen väylän opinnoilla kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi

Kauppatieteen avoimen väylä on 60 opintopisteen laajuinen. Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan, kun olet suorittanut erikseen määritellyt väyläkurssit.
Dipolin portaat Kalevan suuntaan

Avoimen väylän opinnot - vaihtoehto valintakokeille

Voit hakea Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä kauppatieteen alan perusopintoja. Jotta voit tulla hyväksytyksi, on opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon oltava vähintään 3,50 (asteikolla 1-5).

Avoimen väylän kautta opiskelijat valitaan pelkästään opintomenestyksen perusteella.

Opiskelija laatii itselleen sopivan lukujärjestyksen. Opinnot voi suorittaa valitsemassaan järjestyksessä. Yhden lukukauden kurssimäärä kannattaa olla sellainen, että pystyy saamaan jokaisesta kurssista hyvän arvosanan. Jos yrittää suorittaa opintoja lyhyessä ajassa esim. kahden lukukauden aikana, kurssien suorittaminen ja erinomaisten arvosanojen saaminen ei välttämättä ole mahdollista. Opintoja suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon, että erinomaisten arvosanojen saaminen voi vaatia enemmän aikaa ja työtä.

Osalle kursseista on rajoitettu opiskelijamäärä, joten aina ei ole mahdollista päästä haluamalleen kurssille ja omaa lukujärjestystään voi joutua muuttamaan. Opintojen aikataulut ovat yleensä tiedossa vain lukukaudeksi, joten myös tarkan lukujärjestyksen opetusaikoineen voi tehdä vain lukukaudeksi kerrallaan. Huomaa, että kaikkia kursseja ei ole tarjolla jokaisena lukukautena. 

Avoimen yliopiston väylähakijoilta vaadittavat opinnot 

Kauppatieteen väyläopinnot koostuvat kauppatieteen kandidaatin tutkinnon liiketoimintaosaamisen perusteiden kokonaisuuteen kuuluvista kursseista.

Avoimessa yliopistossa suoritettujen väyläopintojen perusteella valitaan enintään 45 uutta opiskelijaa Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan. Vuoden 2024 väylävalinnoissa avoimen väylän kautta voidaan hyväksyä enintään 43 uutta opiskelijaa. Jotta voit tulla hyväksytyksi, on opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon oltava vähintään 3,50 (asteikolla 1-5).

Suoritettavat väyläkurssit on määritelty erikseen. Väylävalinnassa huomioidaan vain Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit. Muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja ei huomioida valinnassa.

Suoritettava vähintään 60 opintopistettä seuraavasti:

  • pakollinen kurssi Johdatus data-analytiikkaan ISM-A1002 tai Taulukkolaskenta ja analytiikka 30A01100
  • hakukohteena olevan pääaineen johdantokurssi. Sinun tulee olla suorittanut perusteiden kurssi kaikista kolmesta pääaineesta, joihin hakulomakkeella haet. Katso alempaa tältä sivulta pääaineisiin vaadittavat kurssit.
  • rahoituksen pääaineeseen hakeville pakollinen kurssi Tilastotieteen perusteet 30A02000
Opintojakso Opintopisteet Huomioitavaa

Johtamisen perusteet 21A00110* TAI

Organisaatioiden johtaminen MNGT-A1001

6

6

Pakollinen kurssi johtamisen pääaineen hakijoille

Laskentatoimen perusteet 22A00110* TAI

Yrityksen ja talouden johtaminen ja raportointi ABL-A1300

6

6

Pakollinen kurssi laskentatoimen pääaineen hakijoille

Markkinoinnin perusteet 23A00110* TAI

Markkinoinnin johtaminen MARK-A0001

6

6

Pakollinen kurssi markkinoinnin pääaineen hakijoille
Rahoituksen perusteet A28A0010 6 Pakollinen kurssi rahoituksen pääaineen hakijoille
Taloustieteen perusteet 31A00110 6

Pakollinen kurssi taloustieteen pääaineen hakijoille. 

Huom! Vuoden 2024 valintaperusteet: Taloustieteen pääaineeseen hyväksytyksi tuleminen edellyttää, että olet suorittanut Taloustieteen perusteet -kurssin vähintään arvosanalla 4.

Yritysjuridiikan perusteet A32A00130 6 Pakollinen kurssi yritysjuridiikan pääaineen hakijoille

Tuotantotalouden perusteet 35A00130* TAI

Tuotannon ja palveluiden johtaminen ISM-A3002

6

6

Pakollinen kurssi tieto- ja palvelujohtamisen pääaineen hakijoille

Business Communication Skills 61A00200* TAI

Mastering influence in business communication MNGT-A4004 TAI

Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 LCB-5800*

3

6

3

 

Yritysvastuu ja etiikka 21A00140* TAI

Better business, better society II: Vastuullisen liiketoiminnan strateginen johtaminen BIZ-A0103***

3

3

***Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2023-2024
Tiedon strateginen johtaminen BIZ-A0104*** 3 ***Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2023-2024
Entrepreneurship and Innovation Management 25C00200 **** 3 **** Edellisen opetussuunnitelmakauden kandidaattitasoinen kurssi Entrepreneurship and Innovation Management (25C00100) on mahdollista sisällyttää väylään 6 op:n laajuisena. Kurssi Entrepreneurship (MNGT-A3001) on mahdollista sisällyttää väylään 3 op:n laajuisena. Tietoja päivitetty 15.5.2023.
Tilastotieteen perusteet 30A02000 6 Pakollinen kurssi rahoituksen pääaineen hakijoille

Talousmatematiikan perusteet 30A01000* TAI

Tilastotieteen jatkokurssi* TAI

Tilastotieteen jatkokurssi ja R ISM-C1100*

6

6

6

 

Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot AMNGT-A4003 TAI

Viestintä- ja projektinhallinta* 

6

6

 

Taulukkolaskenta ja analytiikka 30A01100* TAI

Johdatus data-analytiikkaan ISM-A1002

6

6

Pakollinen kurssi kaikille avoimen väylän hakijoille

*Kurssia ei enää järjestetä. Huomaa, että TAI merkityt kurssit ovat toisiaan korvaavia, vain toinen näistä huomioidaan valinnoissa.
 

Valinnassa voidaan myös huomioida vastaavat Mikkelin kampuksella suoritetut englanninkieliset opintojaksot. Jos olet epävarma käyvätkö aiemmin suorittamasi kurssit väylävalintaan, ota yhteys [email protected] .

Vuoden 2021 valinnasta alkaen on voimassa väyläopintojen vanhenemissääntö. Valinnassa voidaan jatkossa huomioida enintään seitsemän vuotta vanhoja opintoja. Perustellusta syystä tätä vanhempien opintojen huomioimisesta päättää Kauppakorkeakoulu. Kevään 2024 valinnassa huomioidaan 1.1.2017 ja sen jälkeen suoritetut opinnot.

Suoritettujen väyläopintojen perusteella haetaan koulutusohjelman pääaineeseen. Voidakseen tulla valituksi pääaineeseen, tulee hakijan olla suorittanut kyseisen pääaineen perusteiden kurssi. Sinun tulee olla suorittanut perusteiden kurssi kaikista kolmesta pääaineesta, joihin hakulomakkeella haet.


Pääaineisiin vaadittavat kurssit:

Pääaine Vaadittava kurssi
Johtaminen Johtamisen perusteet TAI
Organisaatioiden johtaminen
Laskentatoimi Laskentatoimen perusteet TAI
Yrityksen ja talouden johtaminen ja raportointi
Markkinointi Markkinoinnin perusteet TAI
Markkinoinnin johtaminen
Rahoitus Rahoituksen perusteet JA Tilastotieteen perusteet
Taloustiede Taloustieteen perusteet
Tieto- ja palvelujohtaminen Tuotantotalouden perusteet TAI
Tuotannon ja palveluiden johtaminen
Yritysjuridiikka Yritysjuridiikan perusteet

Väyläopintojen suorittaminen

Avoimen väylän opinnot opetetaan suomeksi tai englanniksi joko etäopetuksena tai lähiopetuksena Otaniemen kampuksella kolmena lukukautena: syyslukukausi, kevätlukukausi ja kesälukukausi. Sinulla on mahdollisuus opiskella väyläopintoja ympäri vuoden. Kaikkia kursseja ei ole kuitenkaan tarjolla joka lukukausi.

Suoritettavat väyläkurssit on määritelty erikseen. Väylävalinnassa huomioidaan vain Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit. Muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja ei huomioida valinnassa.

Usein kysytyt kysymykset

Alla olevasta tiedostosta löydät usein kysytyt kysymykset kauppatieteen avoimesta väylästä. Kaikissa kysymyksissä voit aina olla yhteydessä Avoimeen yliopistoon [email protected]

Valinta tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Valintaperusteet ja väylään vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea kerran vuodessa. Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Aalto-yliopiston erillishaussa, valtakunnallisen korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun aikataulun mukaisesti. Tarkemmat valintaperusteet sekä hakuajat ja -ohjeet löydät opintopolku.fi -sivustolta:

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri - haku kevät 2024
katso kohta Erillishaku - Valinta avoimen väylän opintojen perusteella .

Kevään 2024 haun valintaperusteet julkaistu 26.10.2023. 

Väyläopiskelija hakee samanaikaisesti sähköisellä hakulomakkeella
1) Tutkinto-opiskelijaksi väyläopinnoilla
2) Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon pääainetta

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus). Jotta voit tulla hyväksytyksi, on opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon oltava vähintään 3,50 (asteikolla 1-5). Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään väyläopintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (kahden desimaalin tarkkuudella).

Valitut opiskelijat saavat tutkinnonsuoritusoikeuden kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoihin. Opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnon 2. opiskeluvuoden mukaisesti.

Kokemuksia väyläopinnoista

Lue väyläopinnot suorittaneiden kokemuksia kauppatieteen väyläopinnoista sekä tutkinto-opiskelusta. 

 

Noora Isotalo istumassa puussa

Väyläopiskelijan tarina: Matka kauppatieteiden maailmaan

Noora kertoo opinnoistaan Avoimessa yliopistossa. Hän jakaa kokemuksensa siirtymisestä ammattikoulusta yliopistoon ja kertoo elämästään tutkinto-opiskelijana.

Uutiset
Opiskelija Pasi Heino

Väyläopiskelijan tarina: Tehdastyön ohessa kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi

Pasi Heino pääsi keväällä 2019 kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väyläopintojen kautta ja opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta tieto- ja palvelujohtamista. Nyt hän kertoo opiskelukokemuksistaan väyläopintojen ajalta sekä kauppatieteen tutkinto-opinnoista.

Uutiset
Opiskelija Åsa Liesola

Väyläopiskelijan tarina: Åsa Liesola päätyi opiskelemaan kauppatieteen väyläopintoja työkokemuksen kautta

Åsa Liesola pääsi keväällä 2019 kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väyläopintojen kautta ja opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta laskentatoimea. Nyt hän kertoo opiskelukokemuksistaan väyläopintojen ajalta sekä kauppatieteen tutkinto-opinnoista.

Uutiset
Aalto University, students. Picture: Pinja Valja

Avoimen väylän opinnoilla tekniikan tutkinto-opiskelijaksi

Tekniikan väylän opinnot (27 op) suorittamalla on mahdollista tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopistoon ilman valintakokeita ja aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
Neljä opiskelijaa Kauppakorkeakoulun uuden rakennuksen aulassa juttelemassa ja opiskelemassa.

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa laaja-alaiset tiedot ja taidot liiketaloustieteissä.

Koulutustarjonta
Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: