Uutiset

Väyläopiskelijan tarina: Tehdastyön ohessa kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi

Pasi Heino pääsi keväällä 2019 kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väyläopintojen kautta ja opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta tieto- ja palvelujohtamista. Nyt hän kertoo opiskelukokemuksistaan väyläopintojen ajalta sekä kauppatieteen tutkinto-opinnoista.
Opiskelija Pasi Heino

Kuka?
Pasi Heino, 34 vuotta

Miten päädyit hakemaan väyläopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi?
Olin työskennellyt 13 vuoden ajan tehtaalla ja alanvaihto alkoi tuntua ajankohtaiselta. Työn ja opintojen yhteensovittaminen tuntui minusta luontevalta ratkaisulta ja kauppatieteen väyläopinnot tarjosivat mahdollisuuden opiskelupaikan hakemiseen työn ohessa. Aikaisemman kokemuksen perusteella tiesin, mitä opiskelu työn ohessa vaatii esimerkiksi aikatauluttamisen ja ajankäytön suhteen. Myös aikuisopiskelu oli minulle ennestään tuttua, koska olin suorittanut lukion aikuisiällä.

Päädyin Aalto-yliopiston avoimen yliopiston verkkosivuille, koska olin tietoinen kauppatieteen väyläopintojen olemassaolosta. Olin aikaisempana vuonna hakenut valintakokeella opiskelupaikkaa, mutta valintakokeeseen valmistautumisessa vaadittava itsenäinen opiskelutapa ei sopinut minulle. Kaipasin opetusta ja toisaalta olin kuullut, että avoimen yliopiston kursseista oli ollut hyötyä valintakokeeseen valmistautumisessa.

Millainen oli opiskeluaikasi avoimessa yliopistossa?
Aloitin väyläopinnot syksyllä 2017 ja tein viimeiset kurssit keväällä 2019, eli väyläopintojen loppuun saattaminen vei minulta kaksi vuotta. Suoritin noin 30 opintopistettä vuodessa, mikä oli sopiva määrä työn ohessa. Väyläopintojen aloittaminen kävi helposti ja opiskelu tuntui heti luontevalta. Välittömästi väyläopintojen alussa minulle syntyi selkeä tunne siitä, että tätä alaa halusin todella päästä opiskelemaan. Erityisesti ensimmäisenä suorittamani Tuotantotalouden perusteet -kurssi teki minuun suuren vaikutuksen, vaikka koin kurssin ajoittain vaikeana. Opettaja oli kuitenkin todella asiantunteva ja hänen omistautumisensa aiheelle piti motivaationi korkealla.

Vaikka aloittaminen oli minusta helppoa ja minulla oli aikaisempaa kokemusta aikuisopiskelusta, koin opinnot välillä haastavina. Haastavinta oli arjen rytmittäminen, sillä pelkästään opiskelupaikan ja kodin välisiin siirtymiin kului opiskelupäivinä kaksi tuntia. Halusin kuitenkin osallistua kaikkeen tarjottuun opetukseen, vaikkei varsinaista läsnäolopakkoa kursseilla aina ollutkaan. Ajoittain lepoaikaa jäi vähemmän. Töiden ja opintojen onnistunut yhdistäminen vaati tarkempaa aikatauluttamista varsinkin intensiivisemmillä kursseilla, joissa työkuorma oli hetkellisesti suurempi. Oman arjen rytmittäminen väyläopintojen aikana opetti kuitenkin kuuntelemaan itseäni ja  ymmärtämään milloin kannattaa levätä. Omaa jaksamista tuki korkea sisäinen motivaatio, sekä vahva kokemus oman alan löytymisestä. Opinnoissa onnistumista puolestaan edistivät asiantuntevat opettajat, jotka innostivat oppimaan. Olen edelleen kiitollinen avoimen yliopiston tarjoamasta mahdollisuudesta opiskella laadukkaita kursseja osaavien opettajien johdolla. Vaikka väyläopiskelu oli minusta välillä raskasta, väyläopinnot ovat jääneet mieleeni mukavana aikana.

Miten olet viihtynyt tutkinto-opinnoissa?
Tutkinto-opintojen alussa ja orientaatioviikolla oli mukava huomata tuttuja kasvoja avoimen yliopiston opintojen ajalta. Meillä oli tutkinto-opintojen ensimmäisenä vuonna oma tutor-ryhmä avoimen yliopiston opiskelijoille ja olen joidenkin ryhmäläisten kanssa vieläkin tiiviisti yhteyksissä. Käymällä eri ainejärjestöjen tapahtumissa, myös Aalto-yliopiston opiskelijayhteisöön on päässyt hyvin mukaan.

Olen viihtynyt pääaineopinnoissa erinomaisesti ja koen tehneeni oikean valinnan. Päädyin valitsemaan pääaineeksi tieto- ja palvelujohtamisen, sillä minua kiinnosti analytiikka, sekä toisaalta myös operatiivinen johtaminen ja millä tavoin operatiivisia päätöksiä tehdään. Koen, että pääaineeni on kiinni reaalimaailmassa ja opiskeltava asia on konkreettista. Tieto- ja palvelujohtamisen tutkintorakenteessa on paljon vapaavalintaisuutta muihin pääaineisiin verrattuna ja olen pystynyt muokkaamaan tutkintoani omien kiinnostuksen kohteideni mukaan. Nyt minulla on mietinnässä kandidaatintutkielmani aihe ja haluaisin syventyä tarkemmin johdon tietojärjestelmiin.

Miten neuvoisit väyläopintoja aloittavaa opiskelijaa?
Opintoihin tulee olla valmis sitoutumaan ja niille tulee omistautua, koska kyseessä on pidemmän aikavälin ponnistus.

Avoimen väylän opinnoilla kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi

Suorittamalla avoimen väylän kautta vähintään 60 opintopistettä erikseen määriteltyjä kauppatieteiden perusopintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan.

Lue lisää
Dipolin portaat Kalevan suuntaan
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Shcool of Business alumna Riikka Davidkin
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Alumni Riikka Davidkin: Vaikuttavuus on työni keskiössä – emme tee mitään, jos sillä ei ole mahdollista ensisijaisesti saada aikaan positiivista vaikutusta yhteiskunnassa

Alumnimme Riikka Davidkin haaveili jo lapsena kansainvälisestä urasta. Nyt New Yorkissa Social Financella impact-rahastoihin sijoittavan tiimin vetäjänä hän kokee suurta merkityksellisyyttä työssään, sillä kokee, että juuri rahoitussektori on parhaiten asemoitunut vaikuttamaan aikamme isojen ongelmien ratkaisemiseen.
Students sitting at Aalto University School of Business
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:
Opinnot Julkaistu:

Uusi 3:n op:n kurssi Mind & Study - hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki tulossa 2. periodissa

Aallon opintopsykologien kehittämä kaikille avoin opintopisteytetty ryhmämuotoinen verkkokurssi alkaa loppusyksystä!
Welcome Evenig 2023 panel discussion.
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Uudet Kauppiksen opiskelijat tapasivat alumneja Welcome Evening -tapahtumassa

Uudet Kauppiksen opiskelijat saivat tietoa työelämästä alumneilta Welcome Evening -tapahtumassa.