Aalto University Open University

Open University route to a Degree in Economics and Business Administration

After July 7th 2020: It is no longer possible to start the route studies in Mikkeli Campus, for the time being. Open University will inform about the situation on this page if the route studies become possible to start in Mikkeli Campus in the future.
Dipolin portaat Kalevan suuntaan

On this page

Loading table of contents

 

It is no longer possible to start the route studies in Mikkeli Campus, for the time being. Open University will inform about the situation on this page if the route studies become possible to start in Mikkeli Campus in the future.

Route studies in economics and business administration are currently available only in Finnish.

 

 

 

Kandidaattikeskus

Avoimen yliopiston tarjoamat väyläopinnot opetetaan suomeksi (paitsi kieliopinnot) joko etäopetuksena tai lähiopetuksena Otaniemen kampuksella kolmena lukukautena: syyslukukausi, kevätlukukausi ja kesälukukausi. Korona-ajan etäopetus tulee vähitellen muuttumaan lähiopetukseksi.

Suoritettavat väyläkurssit on määritelty erikseen. Väylävalinnassa huomioidaan vain Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit. Muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja ei huomioida valinnassa.

Väyläopintojen opiskelu

Väyläopintojen suorittamisaikaan ja samaan aikaan suoritettavien opintojen määrään vaikuttaa muun muassa opiskelijan elämäntilanne esim. kokopäivätyö, opiskelutaidot ja aiempi osaaminen, kuten matemaattiset taidot.

Opinnoissa kannattaa muistaa, että valinta tehdään vain opintomenestyksen perusteella ja erinomaisen kurssiarvosanan eteen joutuu yleensä aina käyttämään enemmän aikaa kuin vain kurssista läpipääsemiseen.

Opiskelijat tietokoneen ääressä. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Tukea ja apua opintoihin

Avoin yliopisto
Jos haluat neuvontaa väyläopinnoista, niin voit varata neuvonta-ajan avoimesta yliopistosta avoin(at)aalto.fi Opintoneuvontaa voi saada verkkoyhteydellä tai puhelimitse tai Otaniemen kampuksella.

Kauppatieteen väylän opintotutorit
Kauppatieteen väylää opiskeville suunnattu chat-palvelu, on verkkopaikka, jossa voit keskustella opintotutorien ja halutessassi myös muiden väyläopiskelijoiden kanssa. Opintotutor on opiskelija, joka on itse suorittanut Kauppatieteen väylän opinnot ja pyrkii auttamaan ja tukemaan kaikkia kauppatieteen väylän opiskelijoita heidän aloittaessaan opintoja sekä opintojen aikana. Opintotutorilta ei voi saada vastauksia tenttikysymyksiin, mutta hän voi antaa vertaistukea ja monia käytännön tietoja, jotka auttavat opiskeluiden sujumisessa.

Mukaan chattiin pääset täyttämällä tämän lomakkeen. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat sähköpostiisi ohjeet chattiin liittymiseen sekä ohjeet, miten voit liittyä väyläopiskelijoita varten perustettuun sähköiseen työtilaan.

 

Hyvä tietää väyläopiskelusta -->

Kauppatieteen väyläkurssit kevät 2022

Ilmoittautuminen kevään 2022 ensimmäisille kursseille alkaa 30.11.2021 klo 12.00. Katso kurssikohtaiset ilmoittautumisajat kunkin kurssin kuvauksista.

Business Communication Skills,contact teaching, January 2022 3 op, (rajoitettu määrä paikkoja)
Business Communication Skills, web course, March 2022, 3 op (rajoitettu määrä paikkoja)
Johtamisen perusteet, 6 op (10 paikkaa)
Johtamisen perusteet, verkkokurssi, 6 op (200 paikkaa)
Laskentatoimen perusteet, etäopetus , 6 op (ei paikkarajoitusta), lähitentit kampuksella
Markkinoinnin perusteet 6 op (15 paikkaa)
Markkinoinnin perusteet, verkko-opetus, 6 op (ei paikkarajoitusta), sähköinen Exam-tentti kampuksella
Rahoituksen perusteet, verkkokurssi, 6 op, opetetaan keväällä 2022, aikataulu ilmoitetaan mahdollisimman pian (lisätty 26.11.2021)
Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, verkkokurssi, 3 op (30 paikkaa)
Talousmatematiikan perusteet, 6 op (25 paikkaa)
Taloustieteen perusteet, verkkokurssi, 6 op (ei paikkarajoitusta), sähköinen Exam-tentti kampuksella
Taulukkolaskenta ja analytiikka, etäkurssi, 6 op (120 paikkaa, mahdollisesti enemmän)
Tilastotieteen perusteet, 6 op (20 paikkaa) Huom. Tämä kurssin tulokset, välikokeet tai tentti, eivät ehdi käytettäväksi Kauppatieteen väylävalinnassa 2022.
Tilastotieteen perusteet, iltakurssi, lähiopetus, 6 op (rajoitettu määrä paikkoja)
Tilastotieteen jatkokurssi ja R, 6 op (20 paikkaa)
Tuotantotalouden perusteet, 6 op (10 paikkaa)
Tuotantotalouden perusteet, verkkokurssi, 6 op (ei paikkarajoitusta), lähitentit kampuksella
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, verkkokurssi, tammikuu 2022, 6 op (28 paikkaa)
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, iltakurssi, lähiopetus, maaliskuu 2022, 6 op (28 paikkaa)
Yritysjuridiikan perusteet, iltakurssi, lähiopetus, 6 op, (ei paikkarajoitusta)
Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op (25 paikkaa)

Kokemuksia väyläopinnoista

Lotta Heikkinen

Väyläopiskelijan tarina: Lotta Heikkinen käytti välivuodet hyödyksi ja pääsi avoimen yliopiston opinnoilla kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi

Lotta Heikkinen käytti välivuodet hyödyksi ja opiskeli kauppatieteen alan väyläopintoja avoimessa yliopistossa. Keväällä 2019 Lotta pääsi kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi ja tällä hetkellä hän opiskelee kolmatta vuotta johtamisen pääaineopintoja.

Uutiset
Opiskelija Pasi Heino

Väyläopiskelijan tarina: Tehdastyön ohessa kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi

Pasi Heino pääsi keväällä 2019 kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väyläopintojen kautta ja opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta tieto- ja palvelujohtamista. Nyt hän kertoo opiskelukokemuksistaan väyläopintojen ajalta sekä kauppatieteen tutkinto-opinnoista.

Uutiset
Opiskelija Åsa Liesola

Väyläopiskelijan tarina: Åsa Liesola päätyi opiskelemaan kauppatieteen väyläopintoja työkokemuksen kautta

Åsa Liesola pääsi keväällä 2019 kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väyläopintojen kautta ja opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta laskentatoimea. Nyt hän kertoo opiskelukokemuksistaan väyläopintojen ajalta sekä kauppatieteen tutkinto-opinnoista.

Uutiset

Valinta tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Aalto University Open University
Aalto University, students. Picture: Pinja Valja

Tekniikan väylän opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan väylän opinnot (27 op) suorittamalla on mahdollista tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopistoon ilman valintakokeita ja aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
Students at the new BIZ building by Unto Rautio

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, Otaniemen kampus

Aalto-yliopiston Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa laaja-alaiset tiedot ja taidot liiketaloustieteissä. Kaupallinen tutkinto avaa lukuisia ovia yhteiskunnan kehittämiseen erityisesti liiketoiminnallisesta näkökulmasta.

Koulutustarjonta
Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

School of Business Graduates in Working Life

Aalto University School of Business Career Services follows the career development and labor market situation of School of Business graduates.

School of Business
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!