Uutiset

Väyläopiskelijan tarina: Åsa Liesola päätyi opiskelemaan kauppatieteen väyläopintoja työkokemuksen kautta

Åsa Liesola pääsi keväällä 2019 kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väyläopintojen kautta ja opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta laskentatoimea. Nyt hän kertoo opiskelukokemuksistaan väyläopintojen ajalta sekä kauppatieteen tutkinto-opinnoista.
Opiskelija Åsa Liesola

Kuka?
Åsa Liesola, 27 vuotta

Ajatus omasta alasta vahvistui vähitellen: kurssikokeilujen kautta väyläopiskelijaksi
Lukiossa valitsin teknilliselle puolelle valmistavia kursseja: pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Vanhemmat sisarukseni olivat päätyneet tekniikan alan opintoihin, ja tarkoituksenani oli hakea heidän jalanjäljissään Aalto-yliopiston teknilliselle puolelle. Lukion päätyttyä en kuitenkaan tiennyt mille linjalle olisin lähtenyt pyrkimään. Päätinkin lähteä työelämään etsimään omaa alaani.

Toimin erilaisissa asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävissä kuluttaja- ja yritysasiakkaiden parissa. Viihdyin työssäni ja sain paljon vastuuta. Takaraivossani oli koko ajan toive oman alan löytymisestä ja palo jatko-opintoihin. Työkokemuksen karttuessa aloin kiinnostua kaupallisen alan opinnoista. Aluksi tarkoituksenani oli tutustua kauppatieteen alaan ja suorittaa työtä tukevia opintoja. Suoritin muutaman avoimen yliopiston kurssin ja sain vahvistuksen, että kauppatieteet kiinnostivat minua kovasti. Kesti kuitenkin jonkun aikaa ennen kuin kuulin väyläopinnoista, jotka sitten alkoivat tuntumaan sopivalta reitiltä tutkinto-opintoihin.

Väyläopiskelu onnistui työn ohessa hyvällä aikataulutuksella ja maltillisella tahdilla
Aloitin opinnot avoimessa yliopistossa maltillisella tahdilla suorittaen vain muutamia kursseja kerrallaan. Halusin välttää turhia paineita ja varmistua, että olin hakeutumassa oikealle alalle. Hain väyläopintojen kautta opiskelemaan ensimmäisen kerran keväällä 2018, mutta sillä kerralla keskiarvo ei riittänyt opiskelupaikkaan. Keskityin seuraavan vuoden arvosanojen korottamiseen ja jatkoin laskentatoimen syventävien kurssien opiskelua työn ohella. Tämä kannatti ja minut valittiin tutkinto-opiskelijaksi keväällä 2019.

Opintojen alussa yllätyin siitä, miten paljon yliopisto-opiskelu poikkesi työmäärältään ja vaativuudeltaan lukio-opinnoista. Opiskelupaikoista on kilpailua, joten pyrin opintojen aikana keskittymään omaan tekemiseeni. Sain opintojen aikana uusia tuttavuuksia, kun teimme kursseilla ryhmätöitä ja tsemppasimme ryhmäläisten kesken toisiamme hyviin arvosanoihin. Opinnoissa menestymisen mahdollisti omalla kohdallani maltti kurssien määrässä sekä onnistunut aikatauluttaminen. Avoimen yliopiston kurssit ovat iltapainotteisia, joten opintojen yhteensovittaminen töiden kanssa onnistui jouhevasti ja sain sovittua työnantajan kanssa lyhyemmistä työpäivistä ja osa-aikaisuudesta tarvittaessa. Työn teko opintojen kanssa samanaikaisesti mahdollisti myös sen, että pystyin rahoittamaan opinnot.

Väyläopintoja arvostettiin työpaikallakin
Pystyin hyödyntämään väyläopinnoissa oppimiani asioita työssäni ja etenin vastuullisempiin tehtäviin. Siirryin puhelinasiakaspalvelun puolelta sosiaalisen median ja sähköisen viestinnän työtehtäviin. Erityisesti Yritysjuridiikan perusteet -kurssilla opin paljon kuluttajansuojalaista, mitä pääsin suoraan hyödyntämään omassa työssäni ja asiakaskontaktien kanssa. Taloustieteen perusteet -kurssi lisäsi puolestaan tietämystäni yritysten kilpailuympäristöstä, kun taas Tuotantotalouden perusteet -kurssi kasvatti ymmärrystäni muun muassa yrityksen toimitusketjun hallinnasta.

Tutkinto-opiskelijan elämää: yhteisöllisyyttä ja asiantuntijuuden kasvattamista
Korkea opiskelumotivaatio on säilynyt tutkinto-opinnoissa. Olen tällä hetkellä täysipäiväinen opiskelija, mikä on hiukan nurinkurista. Yleensä lukion jälkeen ensin tehdään opintoja ja sen jälkeen siirrytään työelämään. Kun aloitin tutkinto-opinnot, minulla oli jo lähes 1,5 vuoden opinnot suoritettuna ja pääsin aloittamaan opiskelun heti toisen vuoden opinnoista.

Tutkinto-opinnot käynnistyivät orientaatioviikolla, missä sain paljon uusia opiskelukavereita. Erityisesti avoimen opintojen kautta päässeiden kesken syntyi tiivis porukka, kun kuuluimme kaikki samaan tutorryhmään. Olen joidenkin tutorryhmäläisten kanssa päivittäin yhteydessä.

Valitsin pääaineeksi laskentatoimen ja sivuaineeksi yritysjuridiikan. Laskentatoimen perusteet -kurssi oli avoimen opintojen ajalta se kiinnostavin, ja herätti kiinnostuksen laskentatoimen opintoihin. Varmistuin kurssin aikana, että minua kiinnosti laskutekniset opinnot. Laskentatoimen opinnoissa oppii esimerkiksi lukemaan yritysten tuottamia ulkoisia raportteja, ja ne lisäävät ymmärrystä siitä, mihin johdon päätöksenteon taloudelliset laskelmat perustuvat. Laskentatoimi tarjoaa hyviä työmahdollisuuksia, koska siihen erikoistuminen ei rajoita vaihtoehtoja, vaan voi työllistyä monipuolisesti eri tehtäviin. Sivuaineeksi taas valitsin yritysjuridiikan, koska laskentatoimeen liittyy olennaisesti lainsäädännöllinen puoli. Yritysjuridiikka tuntemus tukee vahvasti laskentatoimen opiskelua. Sain kandidaatintutkielmani valmiiksi kesällä 2020 ja syksyllä suoritin viimeiset kandikurssit. Jatkan laskentatoimen pääaineessa maisteriopinnoissa.

Miten neuvoisit väyläopintoja aloittavaa opiskelijaa?
Väyläopinnoista ei pidä tehdä liian paineistettua, ja opintosuunnitelman tulee olla realistinen. Kannattaa tutustua muihin väylässä opiskeleviin, mutta toisaalta keskittyä omaan opiskeluun ja kuunnella omaa jaksamista. Vaikka ei päätyisi hakemaan opintoihin väyläopintojen perusteella, avoimen yliopiston kurssit soveltuvat mainiosti valintakokeeseen valmistautumiseen ja toisaalta kursseille voi osallistua myös ihan yleissivistystä lisätäkseen. 

Kauppatieteen väylän opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Suorittamalla vähintään 60 opintopistettä erikseen määriteltyjä kauppatieteiden perusopintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.

Lue lisää
Dipolin portaat Kalevan suuntaan
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Räätälöity opiskelijaprojekti Pohjola Vakuutukselle_projektitiimi
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Opiskelijakaksikko auttoi Pohjola Vakuutusta kartoittamaan edellytyksiä digitaaliselle vakuutusmyyntikanavalle

Selvityksen kohteena olivat pienyritysasiakkaiden tarpeet, joihin vastaamiseksi opiskelijat etsivät toimivia ratkaisuja maailmalta.
Picture from PdP Gala
Opinnot Julkaistu:

Paluu tulevaisuuden tuotteisiin

PDP kurssin 25-juhlavuosi huipentui Gaalaan Design Factoryssa 13.5. Esillä oli muun muassa puinen sähkövene, supertarkka tehdasnosturi ja syötävä pakkausmateriaali.
Nainen ja mies huoltavat Konecranesin nosturia. Lähde: Konecranesin kuvapankki
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Kauppakorkeakoulun opiskelijakaksikko tarttui Konecranesin rekrytointihaasteisiin

”Saatujen tulosten avulla kehitämme, tarkennamme ja kohdistamme käynnissä olevia ja tulevia rekrytointikampanjoita.”
The picture shows Alexander Wirtz in a meeting room.
Palkitut, Opinnot Julkaistu:

Alexander Wirtz sai pro gradu -palkinnon

Palkinnon voittanut rahoituksen alan pro gradu -tutkielma tarkastee tekijöitä, joiden oletetaan vaikuttavan yksityissijoittajan oman pääoman hajauttamista koskeviin päätöksiin.